Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žateco

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Pomůcky k zapůjčení

Koberec - Poznej Česko na koberci
Koberec - Poznej Česko na koberci

.. další pomůcky k zapůjčení

Kalendář

Novinky do emailu

Nechte si posílat aktulity na Vaši emailovou adresu.

Spolupracujeme

Aktuality

 • Článek: V ZŠ Měcholupy si řekli: „Řekni NE drogám, řekni ANO životu!“

  Článek: V ZŠ Měcholupy si řekli: „Řekni NE drogám, řekni ANO životu!“

  25.6.2018: Článek od členky skupiny inkluzivní vzdělání paní Mgr. Heleny Gondekové. .. Celý článek

 • Článek: Den mazlíčků

  Článek: Den mazlíčků

  25.6.2018: Článek od členky skupiny inkluzivní vzdělání paní Mgr. Heleny Gondekové. .. Celý článek

 • Jednání řídícího výboru 12.6.2018

  20.6.2018: Vážení členové řídícího výboru. Vzhledem k aktuálním přípravám navazujícího projektu MAP II a potřebě rozhodnutí o souhlasu Řídícího výboru MAP ORP Žatec s aktualizací Strategického rámce a Místního akčního plánu vzdělávání ORP Žatec , se na vás obracíme po projednání v širším partnerství MAP dne 5.6.2018 s hlasováním per rollam k návrhu níže uvedeného usnesení. Návrh usnesení: Řídící výbor schvaluje předloženou aktualizaci dokumentů Strategický rámec MAP ORP Žatec a Místní akční plán vzdělávání ORP Žatec. Aktualizace Strategického rámce spočívá jen v úpravě parametrů projektového záměru z Měcholup a uvedení možnosti rozšíření kapacit u tohoto záměru. Aktualizace MAP spočívá v doplnění cílů dle dohody s partnery na jednání pracovních skupin a setkání partnerství MAP dne 5.6.2018. .. Celý článek

 • Seminář Tablet ve výuce cizích jazyků 4.6.2018

  Seminář Tablet ve výuce cizích jazyků 4.6.2018

  6.6.2018: Dne 4. 6. 2018 se konal seminář Tablet ve výuce cizích jazyků. Seminář probíhal od 9:00 – 16:00 hod v ZŠ Komenského alej, Žatec. Lektor: PhDr. Petra Kačmarčíková Bakajsová .. Celý článek

 • Jednání pracovní skupiny předškolní vzdělání 4.6.2018

  Jednání pracovní skupiny předškolní vzdělání 4.6.2018

  6.6.2018: Dne 4.06.2018 se uskutečnilo jednání pracovní skupiny Předškolní vzdělání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita. Jednání probíhalo od 15:30 hod v zasedací místnosti MŠ Žatec, Bratří Čapků 2775 v Žatci. .. Celý článek

 • Jednání partnerství MAP 5.6.2018

  Jednání partnerství MAP 5.6.2018

  6.6.2018: Setkání Partnerství MAP se uskutečnilo dne 5.6. 2018 od 15:30 hodin v konferenčním sále (1.patro) Stará papírna, na adrese Volyňských Čechů 733, 438 01 Žatec. .. Celý článek

 • Pozvánka na řídící výbor 12.6.2018

  5.6.2018: Dobrý den, přijměte, prosím pozvání na setkání Řídícího výboru MAP ORP Žatec, které se uskuteční 12.6.2018 od 14:00 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Žatci. Podrobnosti o programu naleznete v přiložené pozvánce. Stěžejním bodem programu bude schválení aktualizovaného Strategického rámce MAP ORP Žatec a aktualizovaného Místního akčního plánu vzdělávání MAP ORP Žatec. Prosím všechny o vyjádření týkající se účasti/neúčasti kvůli zajištění usnášeníschopnosti na mail sylvie.jarosova@gmail.com .. Celý článek

 • Pozvánka na neformální jednání pracovních skupin 14.6.2018

  5.6.2018: Dne 14.6.2018 se bude konat od 15:30 hod neformální setkání členů pracovních skupin v kavárně Mlsná koza v Žatci. .. Celý článek

 • Jednání pracovní skupiny čtenářská gramotnost 23.5.2018

  Jednání pracovní skupiny čtenářská gramotnost 23.5.2018

  3.6.2018: Dne 23.5.2018 se uskutečnilo od 14:30 hod jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost v základním vzdělávání a rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků. Jednání probíhalo ve třídě ZŠ Petra Bezruče v Žatci. .. Celý článek

 • Článek: Sama příroda budiž nám učitelkou

  Článek: Sama příroda budiž nám učitelkou

  3.6.2018: Článek od vedoucí skupiny Polytechnické vzdělání a členky skupiny Inkluzivní vzdělání paní Mgr. Ing. Silvie Svobodové. .. Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93