Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Články a aktuality

Hledat v článcích :
 • Výzva č. 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor

  3.7.2023: Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Za novou dětskou skupinu se nepovažuje situace, kdy byla na daném místě před realizací předkládaného projektu dětská skupina již evidována a evidence byla zrušena, a to bez ohledu na subjekt provozovatele. Podporované aktivity: - nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků), - výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny. Informace o programu podpory „Národní plán obnovy“, komponenta 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, investici 2, Zvýšení kapacity zařízení péče o děti a Výzvě poskytne žadatelům: Ministerstvo práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/web/cz/narodni-plan-obnovy https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_045-budovani-kapacit-detskych-skupin-dle-zakona-c.-247/2014-sb.-o-poskytovani-sluzby-pece-o-dite-v-detske-skupine-a-o-zmene-souvisejicich-zakonu-verejny-sektor .. Celý článek

 • Aktualizace zpravodaje ÚK 12/2022 na webu MAS Vladař

  10.1.2023: Vážení přátelé, rádi bychom Vám předali informaci o možnosti čerpání dotací z následující výzvy. Více na stránkách: https://www.vladar.cz/prehled-nastroju-podpory-pro-obce-a-podniky-prosinec-2022-vypis-clanek-662.html .. Celý článek

 • Pozvánka na akci DVA DNY S DIDAKTIKOU BIOLOGIE 2023

  3.1.2023: Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, katedra biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy pořádá 1. ročník konference pro vyučující přírodopisu a biologie „Dva dny s didaktikou biologie 2023“. Konference se bude konat v termínu 9.–10. 2. 2023 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, Praha 1. Jedná se o akci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku akreditovanou MŠMT (MSMT-21810/2022-2-812) s cílem prohloubení odborné kvalifikace. .. Celý článek

 • Pozvánka na konferenci Vzděláváme (se) pro klima 26.1.2023

  14.12.2022: Dobrý den, rádi bychom vás pozvali na konferenci Vzděláváme (se) pro klima, která se bude konat 26. 1. 2023 v Praze. Jejím hlavním cílem je prezentovat nově vzniklý web Učím o klimatu a některé z aktivit, které web učitelům nabízí. .. Celý článek

 • Odkaz na na semináře Hnutí Brontosaurus

  1.11.2022: Vážení přátelé, zasíláme odkaz na pozvánku na cyklus vzdělávacích seminářů, které pořádá Hnutí Brontosaurus v rámci projektu Výchova k dobrovolnictví v časech klimatické změny: Semináře budou probíhat vždy od 9:30 do 16:00, někdy doplněné o krátkou ukázku v terénu. Účast je zdarma. .. Celý článek

 • Online ČJ kurz pro ukrajinské asistentky/y

  Online ČJ kurz pro ukrajinské asistentky/y

  23.8.2022: Vážení přátele, přinášíme Vám informaci o právě spuštěném online kurzu ČJ pro ukrajinské asistentky/y. .. Celý článek

 • Pozvánka na křest knihy Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávání

  Pozvánka na křest knihy Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávání

  1.8.2022: Kdy: 18. srpna 2022 od 17:30 hod Kde: v areálu Naučného botanického parku PřF UJEP, Ústí nad Labem. .. Celý článek

 • Informace o konání semináře Feuersteinovy metody 20.11. a 21.11.2021

  15.11.2021: Vážení přátelé, přeposíláme informaci o hned trojím konání ochutnávkového semináře Feuersteinovy metody práce s osobností, motivací a učením, který se uskuteční příští víkend s pořadatelskou záštitou spolku Budík. Jedná se o tři totožná čtyřhodinová sezení, z nichž první bude z kapacitních důvodů na žateckém gymnáziu v sobotu 20.11. od 8.30, další dva v čajovém klubu Budík, konkrétně rovněž v sobotu 14-18 hod. a v neděli 9-13 hod. .. Celý článek

 • Pozvánka na WEBINÁŘ: CO JE PRO ŽÁKY VE 4. ROČNÍKU V MATEMATICE NEJPODSTATNĚJŠÍ? 27.5.2021

  24.5.2021: Vážení, předáváme Vám informaci ohledně pozvánky na webinář k tématu Hejného metody - co je nejpodstatnějši pro žáky 4. ročníku. Webinář se bude konat ve ČTVRTEK 27. KVĚTNA OD 8:00 DO 22:00. Webinář povedou: Václav Strnad - spoluautor řady učebnic prof. Hejný a kol. H-mat, o.p.s. Valerie Fukárková - pilotující učitelka 1. kola pilotáže (nyní dokončující 5. ročník) Lenka Rybová - autorka sebehodnotících částí v pracovních sešitech Jan Šedo - elektronická podpora učitelům H-edu a Collboard .. Celý článek

 • Pozvánka na sérii Tematických dnů na téma Představení pilotáže Středního článku podpory regionálního školství zástupci MŠMT

  12.5.2021: Vážení, předáváme Vám informaci ohledně pozvánky na sérii Tematických dnů pořádaných Pracovní skupinou Vzdělávání na téma Představení pilotáže Středního článku podpory regionálního školství zástupci MŠMT. .. Celý článek