Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Články a aktuality

Hledat v článcích :
 • NPI - veřejná konzultace RVP pro ZŠ a předškolní vzdělávání

  3.4.2024: Vážení přátelé, přinášíme informaci o dokumentu Veřejná konzultace rámcových vzdělávacích programů - Seznamte se se strategickým plánem rozvoje českého školství. .. Celý článek

 • Pozvánka na mezinárodní konferenci v Senátu PČR 23.4.2024

  13.3.2024: Vážení přátelé, rádi bychom Vás informovali o mezinárodní komferenci i „S knížkou do života / Bookstart: přínos pro rodinu, komunitu a společnost", která se uskuteční v Senátu PČR v úterý 23. dubna 2024 od 10:00 hodin. Pořadatelem je Senát PČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) po záštitou 1. místopředseda Senátu PČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. .. Celý článek

 • Pozvánka: konference Podpora nadání (pro školy v rámci Ústeckého kraje) 10.4.2024

  12.3.2024: Vážení přátelé, rádi bychom Vás informovali o plánované konferenci pořádané Odborem školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu Ústeckého kraje pod záštitou paní radní pro školství Ing. Jindry Zalabákové. .. Celý článek

 • Akce v Ateliéru

  26.2.2024: Vážení přátelé, rádi bychom Vás informovali o následujících akcích: .. Celý článek

 • Z březnového NEWSLETTERU MAP4 Podbořansko-Žatecko:

  Z březnového NEWSLETTERU MAP4 Podbořansko-Žatecko:

  26.2.2024: Tento měsíc jsme informovali o následujícím: .. Celý článek

 • Pozvánka na tematický den s organizací SOFA 29.2.2024

  22.2.2024: Vážení přátelé, přinášíme Vám informaci, že ve spolupráci s organizací Society for all (SOFA) pro vás Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. připravila webinář na téma Význam wellbeingu pro vzdělávací výsledky a duševní zdraví žáků. Webinář se bude konat ve čtvrtek 29. února 2024 od 9 do 12 hodin v online prostředí ZOOM. .. Celý článek

 • Výzva č. 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor

  3.7.2023: Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Za novou dětskou skupinu se nepovažuje situace, kdy byla na daném místě před realizací předkládaného projektu dětská skupina již evidována a evidence byla zrušena, a to bez ohledu na subjekt provozovatele. Podporované aktivity: - nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků), - výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny. Informace o programu podpory „Národní plán obnovy“, komponenta 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, investici 2, Zvýšení kapacity zařízení péče o děti a Výzvě poskytne žadatelům: Ministerstvo práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/web/cz/narodni-plan-obnovy https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_045-budovani-kapacit-detskych-skupin-dle-zakona-c.-247/2014-sb.-o-poskytovani-sluzby-pece-o-dite-v-detske-skupine-a-o-zmene-souvisejicich-zakonu-verejny-sektor .. Celý článek

 • Aktualizace zpravodaje ÚK 12/2022 na webu MAS Vladař

  10.1.2023: Vážení přátelé, rádi bychom Vám předali informaci o možnosti čerpání dotací z následující výzvy. Více na stránkách: https://www.vladar.cz/prehled-nastroju-podpory-pro-obce-a-podniky-prosinec-2022-vypis-clanek-662.html .. Celý článek

 • Pozvánka na akci DVA DNY S DIDAKTIKOU BIOLOGIE 2023

  3.1.2023: Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, katedra biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy pořádá 1. ročník konference pro vyučující přírodopisu a biologie „Dva dny s didaktikou biologie 2023“. Konference se bude konat v termínu 9.–10. 2. 2023 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, Praha 1. Jedná se o akci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku akreditovanou MŠMT (MSMT-21810/2022-2-812) s cílem prohloubení odborné kvalifikace. .. Celý článek

 • Pozvánka na konferenci Vzděláváme (se) pro klima 26.1.2023

  14.12.2022: Dobrý den, rádi bychom vás pozvali na konferenci Vzděláváme (se) pro klima, která se bude konat 26. 1. 2023 v Praze. Jejím hlavním cílem je prezentovat nově vzniklý web Učím o klimatu a některé z aktivit, které web učitelům nabízí. .. Celý článek