Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Projektový tým

Realizační tým MAP2:

 

 

Koordinátor plánování a PS:    

Bc. Alexander Olah

email: alexander.olah@vladar.cz  

tel: 608 121 375

 

Mgr. Martin Zárybnický,

email: martin.zarybnicky@vladar.cz 

tel: 777 063 670

 

 

Koordinátor vzdělávání a exkurzí:

Koordiátor platformy pro inkluzivní vzdělávání, koordinaci a spolupráci sociálních služeb, výchovy občanství a výběru kariéry:

Renata Adámková

email: renata.adamkova@vladar.cz

tel: 728 188 737

 

 

Asistent pracovních skupin:

Ivana Kvasničková

email:ivana.kvasnickova@vladar.cz    

 

 

 

 

 

Projektový manažer:

Ing. Josef Ryšavý

email: josef.rysavy@vladar.cz

tel: 608 025 123

 

 

 

 

Administrativní asistentka: Lenka Ryšavá, DiS., emal: lenka.rysava@vladar.cz

Lektor polytechnického programu: Ivana Kvasničková, email: ivana.kvasnickova@vladar.cz 

 

Členové řídícího výboru:

Organizace Jméno
Zástupce RT MAP2  
MAS Vladař Josef Ryšavý
Zástupci zřizovatelů škol  
Obec Tuchořice Ladislav Kubiska
Vedení škol  
ZŠ, P. Bezruče Mgr. Hana Smékalová
ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova Mgr. Radka Vlčková
ZŠ Žatec, nám. 28. října Mgr. Jana Hassmanová
MŠ Hlubanská Podbořany Iveta Haragová
ZŠ TGM Podbořany Mgr. Stanislava Jirásková
ZŠ Husova Podbořany Mgr. Jana Šipošová
Masarykova ZŠ Lubenec Ing. Mgr. Romana Klimentová
ZŠ a MŠ Vroutek Mgr. Milan Armstark
MŠ a ZŠ  
ZŠ Měcholupy Mgr. Helena Gondeková
MŠ Lubenec Tereza Vopatová
Zástupci školních družin a klubů  
Družina při ZŠ nám. 28. října, Žatec Markéta Sádovská
Zástupci ZUŠ  
ZUŠ Podbořany Bc. Martin Říhovský

Zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času

 
Rodinné a mateřské centrum Jonáš Mgr. Kateřina Procházková
Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle Monika Zlá
NPÚ SZ Krásný Dvůr Michaela Hofmanová
Zámecký spolek Krásný Dvůr Mgr. Zdenka Lněníčková
Zástupce KAP  
KAP - Ústecký kraj Mgr. Vladěna Zingová
Zástupce rodičů  
rodič Milan Sklenka
Zástupce obcí, které nezřizují školu  
Obec Libočany Ivan Teuber

Lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování

 
Agentura soc. začleňování Mgr. Mikuláš Tichý
Zástupce ORP Žatec  
Město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová
Zástupce ORP Podbořany  
Město Podbořany Ing. Karel Honzl
Zástupce Centra podpory projektu SRP  
Vedoucí centra podpory pro Ústecký kraj Koťátková Irena
Zástupce zaměstnavatelů  
SPZ Triangle Ing. Renata Janků
Ostatní  
Aktivní učitel PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.

 

Předsedkyní řídícího výboru byla dne 26.11.2018 zvolena Mgr. Hamousová Zdeňka.

Místopředsedkyní řídícího výboru byla dne 26.11.2018 zvolena Mgr. Zdenka Lněníčková.

 

Odborný tým:

členové pracovních skupin

více o pracovních skupinách

Jméno Škola

Matematická a digitální gramotnost na základních školách

 
Mgr. Zdenka Lněníčková Zámecký spolek Krásný Dvůr, z.s.
Mgr. Jaromír Franče Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
Mgr. Jana Pipalová Mateřská škola Holedeč, příspěvková organizace
Mgr. Eva Frančeová Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
Mgr. Martin Leško ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec
Monika Zlá MC Jablíčko z Nepomyšle / ZŠ a MŠ Krásný Dvůr
Lucie Vacková ZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Eva Todtová MŠ Otakara Březiny, Žatec
Soňa Wimmerová MŠ Otakara Březiny, Žatec

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém a environmentálním vzdělávání a kariérové poradenství v základních školách

 
PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Helena Kopalová OA a SOŠZe Žatec
Bc. Markéta Sádovská Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Milan Sklenka Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Mgr. Radka Vlčková Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
Mgr. Alena Lukešová ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24
Mgr. Michaela Hofmanová správa zámku Krásný Dvůr
Mgr. Zdenka Lněníčková zámecký spolek Krásný Dvůr, z.s.
Bc. Kamila Pinkrová MŠ Otokara Březiny
Mgr. Klára Cíglová ZŠ Měcholupy
Ing. Renata Janků SPZ Triangle
Mgr. Helena Gondeková Základní škola Měcholupy, okres Louny
Jaroslava Kumstýřová ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000
Jana Pejchalová ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000
Petr Vaněk ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000
Renata Hnízdilová ZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Martin Hnízdil ZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Anna Pilařová ZŠ a MŠ Tuchořice
Dana Lněníčková ZŠ Husova 276, Podbořany
Jana Švůgrová ZŠ a MŠ Staňkovice
Pavlína Haňková ZŠ a MŠ Staňkovice
Eliška Blánová ZŠ a MŠ Staňkovice
Filip Ráža Světlo Kadaň z.s.
Lucie Halouzková Světlo Kadaň z.s.
Rovné příležitosti  
Ing. Mgr. Silvie Svobodová Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Mgr. Helena Gondeková Základní škola Měcholupy, okres Louny
Mgr. Mikuláš Tichý Agentura soc. začleňování
Renata Hnízdilová ZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Martin Hnízdil ZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Anna Pilařová ZŠ a MŠ Tuchořice
Dana Lněníčková ZŠ Husova 276, Podbořany
Jana Švůgrová ZŠ a MŠ Staňkovice
Pavlína Haňková ZŠ a MŠ Staňkovice
Eliška Blánová ZŠ a MŠ Staňkovice
Filip Ráža Světlo Kadaň z.s.
Lucie Halouzková Světlo Kadaň z.s.
Mgr. Radka Vlčková Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny

Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

 
Mgr. Petra Nová ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec
Michaela Hofmanová Správa zámku Krásný Dvůr
Mgr. Jana Pipalová Mateřská škola Holedeč, příspěvková organizace
Monika Zlá MC Jablíčko z Nepomyšle / ZŠ a MŠ Krásný Dvůr
Mgr. Zdenka Lněníčková zámecký spolek Krásný Dvůr, z.s.
Mgr. Michaela Gondeková ZŠ a MŠ Liběšice
Mgr. Lada Frýbová ZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Bc. Tereza Blailová rodič
Ivana Hůrková ZŠ a MŠ Petrohrad
Eva Učíková ZŠ a MŠ Petrohrad

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

 
Mgr. Zdenka Lněníčková Aktivní rodič / ZS KD, z.s.
Sylvie Jarošová Základní škola Podbořany, Husova 276
Andrea Honsová ZŠ Kryry
Daniel Kačenák ZŠ Jižní, Žatec
Lenka Gyžinská ZŠ Jižní, Žatec
Marcela Žáková ZŠ Jižní, Žatec
Jana Glogarová ZŠ Jižní, Žatec

Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita

 
Mgr. Eva Diepoldová Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
Monika Zlá MC Jablíčko z Nepomyšle / ZŠ a MŠ Krásný Dvůr
Mgr. Jana Pipalová Mateřská škola Holedeč, příspěvková organizace
Iveta HARAGOVÁ MŠ Hlubanská Podbořany
Bc. Radka Uhlířová MŠ Bří. Čapků, Žatec
Andrea Solaříková MŠ Bří. Čapků, Žatec
Šárka Jílková MŠ Bří. Čapků, Žatec
Iveta Roušarová MŠ Studenstská 1230, Žatec
Hana Počtová MŠ Studenstská 1230, Žatec
Miroslav Novák MŠ Speciální, Studentská 1416, Žatec
Mgr. František Holý MŠ Speciální, Studentská 1416, Žatec
Mgr. Michaela Gondeková ZŠ a MŠ Liběšice
Bc. Tereza Dvořáková MŠS Žatec
Bc. Radka Diepoltová MŠ Otakara Březiny, Žatec
Ludmila Kučerová MŠ Měcholupy
Božena Spodniaková MŠ Speciální, Studentská 1416, Žatec
Milena Rosičková MŠ Hlubanská Podbořany
Valentina Růžková MŠ Měcholupy
Hana Vodičková MŠ Bří. Čapků, Žatec
Irena Dvořáčková MŠ Speciální, Studentská 1416, Žatec
PS pro financování  
Renata Hnízdilová ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777
Radka Vlčková Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
Šárka Jílková MŠ Bří. Čapků, Žatec
Jana Pipalová Mateřská škola Holedeč, příspěvková organizace
Kateřina Mazánková Město Žatec
Zdeňka Hamousová Město Žatec
Josef Ryšavý MAS Vladař
Andrea Nipauerová MAS Vladař
David Šebesta MAS Vladař
Ludmila Jurášová MŠ Otakara Březiny, Žatec
Martin Hnízdil ZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Jana Hribová MŠ Fugnerova 2051, Žatec
Mgr. Helena Gondeková Základní škola Měcholupy, okres Louny
Hana Smékalová ZŠ P. Bezruče, Žatec
Jana Hassmanová ZŠ nám. 28. října, Žatec
Klára Cíglová ZŠ Měcholupy
Jiřina Kříčková ZŠ a MŠ Chbany
Milan Armstark ZŠ a MŠ Vroutek
Vladimír Libich Obec Staňkovice
Barbara Josefína Duchoňová ZŠ a MŠ Tuchořice
Michaela Gondeková ZŠ a MŠ Liběšice
Zdenka Lněníčková Zámecký spolek Kr. Dvůr, z.s.
Jana Šipošová ZŠ Husova 276, Podbořany

 

 


Realizační tým MAP:

Výkonný manažer:

Alexander Olah

email: alexander.olah@vladar.cz

tel: 608 121 375

 

Odborný pracovník:

Mgr. Sylvie Jarošová

email: sylvie.jarosova@gmail.com

tel: 777 228 977

 

Asistent pracovních skupin:

Lenka Ryšavá, DiS.

email: lenka.rysava@vladar.cz

 

 

Projektový manažer:

Ing. Josef Ryšavý

email: josef.rysavy@vladar.cz

tel: 608 025 123

 

Řídící výbor

Ustavující setkání řídícího výboru 8.9.2016.

Přílohy:

Zápis z jednání

Statut ŘV

Jednací řád ŘV

Členové:

Organizace

Zastoupená (jméno)

Zástupce klíčových aktérů

MAS Vladař o.p.s.

Ing. Josef Ryšavý

zástupce realizátora projektu MAP

Krajský úřad Ústeckého kraje  

Ing. Věra Strnadová

zástupce kraje, zástupce KAP

Město Žatec

Mgr. Zdeňka Hamousová

zástupci zřizovatelů škol

Ober Tuchořice

Ladislav Kubiska

zástupci zřizovatelů škol

ZŠ a MŠ Tuchořice

Mgr. Ivana Zilcherová

vedení škol

ZŠ Měcholupy

Mgr. Helena Gondeková

vedení škol

MŠ, Bratří Čapků, Žatec

Radka Uhlířová

vedení škol

ZŠ, P. Bezruče, Žatec

Mgr. Hana Smékalová

vedení škol

ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova

Mgr. Radka Vlčková

vedení škol

ZŠ Žatec, nám. 28. října

Mgr. Jana Hassmanová

vedení škol

MAP Louny

Ing.Tomáš Kočí

zástupci okolních MAP

Budík z.s.

Mgr. Ota Blail

zástupci org. neformálního a zájmového vzdělávání

Sedmikráska Žatec, z. s.

Bc. Ivana Benešová

zástupci org. neformálního a zájmového vzdělávání

Mosty, z.s.

Pavla Šejbová

zástupci org. neformálního a zájmového vzdělávání

 

Petr Koubek

zástupce rodičů

SPZ Triangle

Ing. Renata Janků

zástupce zaměstnavatelů

  Zdeňka Pejšová  
  Kateřina Mazánková  
  Alena Lukešová  
 
Silvie Svobodová
 

Předsedkyní řídícího výboru byla dne 8.9.2016 zvolena Mgr. Hamousová Zdeňka.

 

Druhé setkání řídícího výboru 30.1.2017

Přílohy:

Strategický rámec

 

Třetí jednání řídícího výboru 9.11.2017

Přílohy:

Strategický rámec

 

Čtvrté jednání řídícího výboru 12.12.2017

Přílohy:

Strategický rámec

Místní akční plán Žatecko

 

Odborný tým:

Pracovní skupiny:

Více o pracovních skupinách.

Jméno a příjmení

Organizace

Předškolní vzdělání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita

Jana Svobodová

ZŠ a MŠ Tuchořice

Mgr. Eva Diepoldová

ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24

Eva Týmalová

ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24

Mgr. Jana Pipalová

MŠ Holedeč

Bc. Šárka Jílková

MŠ Bratří Čapků 2775, Žatec

Radka Uhlířová

MŠ Bratří Čapků 2775, Žatec

Andrea Solaříková

MŠ Bratří Čapků 2775, Žatec

Mgr. Michaela Gondeková

ZŠ a MŠ Liběšice

Hana Vodičková

MŠ Bratří Čapků 2775, Žatec

Matematická gramotnost v základním vzdělání a rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

Mgr. Iva Grafnetrová

ZŠ Žatec, Nám. 28. října 1019

Mgr. Martin Leško

ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000

Mgr. Jaromír Franče

ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24

Mgr. Jana Pipalová

MŠ Holedeč

Bc. Eva Frančeová

ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24

Čtenářská gramotnost v základním vzdělání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

Mgr. Petra Nová

ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000

Mgr. Ota Blail

Budík, z.s.

Mgr. Michaela Gondeková

ZŠ a MŠ Liběšice

Mgr. Jana Pipalová

MŠ Holedeč

Mgr. Lenka Gižynská

ZŠ a MŠ Jižní 2777, Žatec

Mgr. Lucie Bryndová

ZŠ a MŠ Jižní 2777, Žatec

Inkluzivní vzdělání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

Ing. Mgr. Silvie Svobodová

ZŠ Žatec, Nám. 28. října 1019

Mgr. Ivana Zilcherová

ZŠ a MŠ Tuchořice

Mgr. Zdeněk Srp

ZŠ Žatec, Kom. Alej 749

Mgr. Helena Gondeková

ZŠ Měcholupy

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělání a kariérové poradenství v základních školách

Ing. Mgr. Silvie Svobodová

ZŠ Žatec, Nám. 28. října 1019

Mgr. Petr Vaněk

ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000

Mgr. Jaroslava Kumstýřová

ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000

Jana Pejchalová

ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000

Mgr. Radka Vlčková

ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24

Ing. Renata Janků

SPZ Triangle

Petr Koubek

zástupce rodičů

Mgr. Alena Lukešová

ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

Mgr. Vladimíra Hýlová

Gymnázium Žatec

Mgr. Jitka Zusková

ZŠ Žatec, Petra Bezruče 200

Mgr. Lenka Gellnerová

ZŠ Žatec, Kom. Alej 749

Mgr. Romana Valešová

ZŠ Žatec, Kom. Alej 749