Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Projektový tým

Realizační tým MAP4:


Projektový manažer:

Andrea Nipauerová

email: andrea.nipauerova@vladar.cz

tel: 731 416 889

Koordinátor plánování a rozvoje MAP:

Mgr. Veronika Kozlerová

email: veronika.kozlerova@vladar.cz

tel kancelář: 353 399 708

Koordinátor přípravy projektů:

Bc. David Šebesta

email: david.sebesta@vladar.cz

tel: 731 232 229

Koordinátor přípravy aktivit:

Anna Meniecová

email: anna.meniecová@vladar.cz

tel: 739 462 316

Asistent pracovních skupin a plánování rozvoje MAP:

Veronika Jan

email: veronika.jan@vladar.cz

tel: 733 504 605

Finanční manažer:

Anna Zeidlerová

email: anna.zeidlerova@vladar.cz

tel: 776 762 082

Administrativní pracovník:

Ryšavá Lenka, DiS.

email: lenka.rysava@vladar.cz

tel: 777 798 264


Členové řídícího výboru: 

 

ORGANIZACE

ZASTOUPENÁ

ZÁSTUPCE KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ

1.

MAS Vladař o.p.s.

Ing. Josef Ryšavý

zástupce MAS působících na území daného MAP

2.

SPZ Triangle

Ing. Renata Janků

zástupce zaměstnavatelů

3.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Ústeckého kraje

Bc. Alena Koubová

zástupce kraje, zástupce IDZ

4.

ZŠ, P. Bezruče 2000, Žatec

Mgr. Zděnka Pejšová

vedení škol

5.

ZŠ a MŠ Dvořákova 24,

Žatec

Mgr. Zdeňka Hamousová

vedení škol

6.

ZŠ Žatec, nám. 28. října

Mgr. Jana Hassmanová

vedení škol

7.

MŠ Hlubanská Podbořany

Iveta Haragová

vedení škol

8.

ZŠ TGM Podbořany

Mgr. Stanislava Jirásková

vedení škol

9.

ZŠ Husova Podbořany

Mgr. Jana Šipošová

vedení škol

10.

Masarykova ZŠ Lubenec

Ing. Mgr. Romana Klimentová

vedení škol

11.

ZŠ a MŠ Vroutek

Mgr. Milan Armstark

vedení škol

12.

MŠ Lubenec

Bc. Tereza Vopatová

vedení škol

13.

ZŠ nám. 28. října, Žatec

PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.

učitelé

14.

ZŠ Měcholupy

Mgr. Helena Gondeková

učitelé

15.

ZŠ a MŠ Žatec,

Dvořákova

Mgr. Radka Vlčková

učitelé

16.

ZŠ, P. Bezruče, Žatec

Mgr. Hana Smékalová

učitelé

17.

ZŠ a MŠ, Dvořákova 24, Žatec

Miluše Plecitá

zástupci školních družin, klubů

18.

ZUŠ Podbořany

Mgr. Erich Knoblauch

zástupci základních uměleckých škol

19.

Zámecký spolek Krásný Dvůr

Mgr. Zdenka Lněčková

zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání

20.

ZUŠ Žatec

Bc. Irena Marešová

zástupci základních uměleckých škol

21.

rodiče

Mgr. Pavlína Slabochová

zástupce rodičů

22.

Město Podbořany

Ing. Karel Honzl

zástupce ORP Podbořany

23.

Město Žatec

RNDr. Pavel Pintr, Ph.D.

Zástupce ORP Žatec /

zástupci zřizovatelů škol

24.

Obec Libočany

Ivan Teuber

zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území

25.

RT MAP

Andrea Nipauerová

Zástupce RT MAP


Členové pracovních skupin: 

PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí 

– vedoucí: Mgr. Petra Nová (ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec) 

Podskupina: matematické a digitální kompetence – vedoucí: Mgr. Martin Leško (ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec)

Mgr. Jana Pipalová

Mateřská škola Holedeč, příspěvková organizace

Mgr. Klára Cíglová

ZŠ Měcholupy

Mgr.Jana Hassmanová

ZŠ nám. 28. října, Žatec

Josef Vostrý

ZŠ Komenského alej

Mgr. Jana Hrůzová

ZŠ T.G.Masaryka 445, Podbořany

Mgr. Zdeňka Lešková

ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec

Ing. Jitka Valchařová Rubešová

ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec

Mgr. Ivana Zilcherová

ZŠ a MŠ Tuchořice

Podskupina: čtenářská gramotnost a kulturní povědomí – vedoucí: Mgr. Petra Nová (ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec)

Mgr. Jana Musilová

ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec

Petra Misarová

městská knihovna Žatec

Mgr. Jana Pipalová

Mateřská škola Holedeč

Veronika Koštáková

městská knihovna Žatec

Petra Derychová

ZŠ Dvořákova

Radka Filková

městská knihovna Žatec

Mgr. Michaela Gondeková

ZŠ a MŠ Liběšice

Mgr.Eva Učíková

ZŠ a MŠ Petrohrad

Mgr. Lada Frýbová

ZŠ a MŠ Jižní, Žatec

 

 

PS cizí jazyky – vedoucí: Mgr. Sylvie Jarošová (ZŠ Husova 276, Podbořany)

Bc. Radka Jandíková

ZŠ Husova 276, Podbořany

 

 

Michaela Heincová

ZŠ Komenského, Žatec

Kateřina Krejčíková

1. ZŠ Žatec, Bezručova 2000

PS polytechnické vzdělávání – vedoucí: PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D. (Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny)

Mgr. Radka Vlčková

Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny

Mgr. Klára Cíglová

ZŠ Měcholupy

Mgr. Alena Lukešová

ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24

Mgr. Petra Nová

ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec

Mgr. Martin Leško

ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec

Jaroslava Kumstýřová

ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000

Mgr.Jana Hassmanová

ZŠ nám. 28. října, Žatec

Petr Vaněk

ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec

Ing. Renata Janků

SPZ Triangle

Mgr. Helena Gondeková

Základní škola Měcholupy, okres Louny

PS pro financování – vedoucí: Zdeňka Hamousová (ZŠ a MŠ, Dvořákova 24, Žatec)

Andrea Nipauerová 

MAS Vladař 

Mgr.Jana Pipalová

Mateřská škola Holedeč, příspěvková organizace

Renata Hnízdilová

ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777

Bc.Drahomíra Beranová

Město Žatec

Bc. Šárka Jílková

MŠ Bří. Čapků, Žatec

David Šebesta

MAS Vladař 

Josef Ryšavý

MAS Vladař

Bc. Radka Diepoltová

MŠ Otakara Březiny, Žatec

Mgr. Jana Hassmanová

ZŠ nám. 28. října, Žatec

Martin Hnízdil

ZŠ a MŠ Jižní, Žatec

Mgr.Klára Cíglová

ZŠ Měcholupy

Jana Hribová

MŠ Fugnerova 2051, Žatec

Mgr.Milan Armstark

ZŠ a MŠ Vroutek

Mgr. Helena Gondeková 

Základní škola Měcholupy, okres Louny

Michaela Gondeková

ZŠ a MŠ Liběšice

Hana Smékalová

ZŠ P. Bezruče, Žatec

Zdenka Lněníčková

Zámecký spolek Kr. Dvůr, z.s.

Jana Šipošová

ZŠ Husova 276, Podbořany

Hana Lehnerová

ZŠ Kryry

 

 

PS rovné příležitosti – vedoucí: Mgr. Helena Gondeková (Základní škola Měcholupy, okres Louny)

Ing. Renata Janků

SPZ Triangle

Petr Vaněk

ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec

PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

Mgr. Alena Lukešová

ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24

Mgr. Michaela Gondeková

ZŠ a MŠ Liběšice

Mgr. Petra Nová

ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000

Mgr. Radka Vlčková

Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny

Mgr.Jana Hassmanová

ZŠ nám. 28. října, Žatec

PS předškolní vzdělávání – vedoucí: Mgr. Michaela Gondeková (ZŠ a MŠ Liběšice)

Mgr. Ivana Zilcherová

ZŠ a MŠ Tuchořice

Mgr. Jana Pipalová

MŠ Holedeč

Iveta HARAGOVÁ

MŠ Hlubanská Podbořany

Bc. Šárka Jílková

MŠ Bří. Čapků, Žatec

Stanislava Šlégrová

MŠ Studenstská 1230, Žatec

Iveta Roušarová

MŠ Studenstská 1230, Žatec

Petra Nová

ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec

Ludmila Kučerová

MŠ Měcholupy

Milena Rosičková

MŠ Hlubanská Podbořany

Mgr. Jana Hribová

MŠ Fugnerova, Žatec______________________________________________________________________________________

Realizační tým MAP3:


Specialista tvorby dokumentu MAP:

Manažer projektu:

Mgr. Martin Zárybnický

email: martin.zarybnicky@vladar.cz

tel: 777 063 670

Asistent pracovních skupin a tvorby MAP:

Anna Meniecová

email: anna.meniecová@vladar.cz

tel: 739 462 316

Asistent pro administrativní a technickou podporu:

Veronika Jan

email: veronika.jan@vladar.cz

tel: 733 504 605


Členové řídícího výboru:

    

ORGANIZACE

JMÉNO

Zástupce RT MAP

MAS Vladař

Mgr. Martin Zárybnický

Zástupci zřizovatelů škol

bude nominován/a dodatečně

Vedení škol

ZŠ Žatec, P. Bezruče

Mgr. Zděnka Pejšová

Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24

Mgr. Zdeňka Hamousová

ZŠ Žatec, nám. 28. října

Mgr. Jana Hassmanová

MŠ Hlubanská Podbořany

Iveta Haragová

ZŠ TGM Podbořany

Mgr. Stanislava Jirásková

ZŠ Husova Podbořany

Mgr. Jana Šipošová

Masarykova ZŠ Lubenec

Ing. Mgr. Romana Klimentová

ZŠ a MŠ Vroutek

Mgr. Milan Armstark

MŠ Lubenec

Tereza Vopatová

Zástupci školních družin a klubů

ZŠ a MŠ, Dvořákova 24, Žatec

Miluše Plecitá

Zástupci ZUŠ

ZUŠ Žatec

Bc. Irena Marešová

Zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času

Rodinné a mateřské centrum Jonáš

Mgr. Kateřina Procházková

NPÚ SZ Krásný Dvůr

Michaela Hofmanová

Zámecký spolek Krásný Dvůr

Mgr. Zdenka Lněníčková

Zástupce KAP

KAP - Ústecký kraj

Mgr. Vladěna Zingová

Zástupce rodičů

rodič

Mgr. Pavlína Slabochová

Zástupce obcí, které nezřizují školu

Obec Libočany

Ivan Teuber

Zástupce ORP Žatec

město Žatec

RNDr. Pavel Pintr, Ph.D.

Zástupce ORP Podbořany

Město Podbořany

Ing. Karel Honzl

Zástupce zaměstnavatelů

SPZ Triangle

Ing. Renata Janků

Učitelé

ZŠ nám. 28. října, Žatec

PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.

ZŠ Měcholupy

Mgr. Helena Gondeková

ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova

Mgr. Radka Vlčková

ZŠ, P. Bezruče, Žatec

Mgr. Hana Smékalová

Zástupce MAS

MAS Vladař

Ing. Josef Ryšavý

 

Předsedkyní řídícího výboru byla dne 31.10.2022 zvolena Mgr. Hamousová Zdeňka.

Místopředsedkyní řídícího výboru byla dne 31.10.2022 zvolena Mgr. Zdenka Lněníčková.Odborný tým MAP3


Matematická a digitální gramotnostČtenářská gramotnost a kulturní povědomí
Mgr. Martin LeškoZŠ Petra Bezruče 2000, ŽatecMgr. Petra NováZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec
Mgr. Jana PipalováMateřská škola Holedeč, příspěvková organizaceMgr. Jana MusilováZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec
Mgr.Jana HassmanováZŠ nám. 28. října, ŽatecMgr. Jana PipalováMateřská škola Holedeč
Ing. Jitka Valchařová RubešováZŠ Petra Bezruče 2000, ŽatecPetra DerychováZŠ Dvořákova
Mgr. Ivana ZilcherováZŠ a MŠ TuchořiceMgr. Michaela GondekováZŠ a MŠ Liběšice
Mgr. Klára CíglováZŠ MěcholupyMgr. Lada FrýbováZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Josef VostrýZŠ Komenského alejMgr.Eva UčíkováZŠ a MŠ Petrohrad
Polytechnické vzdělávání a kariéraPetra Misarováměstská knihovna Žatec
PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres LounyVeronika KoštákováMěk Žatec
Mgr. Radka VlčkováZákladní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres LounyRadka FilkováMěk Žatec
Mgr. Alena LukešováZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24Cizí jazyky
Mgr. Klára CíglováZŠ MěcholupyMgr. Sylvie JarošováZŠ Husova 276, Podbořany
Mgr. Petra NováZŠ Petra Bezruče 2000, ŽatecMichaela HeincováZŠ Komenského, Žatec
Mgr. Martin LeškoZŠ Petra Bezruče 2000, ŽatecKateřina Krejčíková1.ZŠ Žatec, Bezručova 2000
Mgr.Jana HassmanováZŠ nám. 28. října, ŽatecFinancování
Jaroslava KumstýřováZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000Zdeňka HamousováZŠ a MŠ, Dvořákova 24, Žatec
Petr VaněkZŠ Petra Bezruče 2000, ŽatecRenata HnízdilováZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777
Ing. Renata JankůSPZ TriangleBc. Šárka JílkováMŠ Bří. Čapků, Žatec
Mgr. Helena GondekováZákladní škola Měcholupy, okres LounyMgr.Jana PipalováMateřská škola Holedeč, příspěvková organizace
Rovné příležitostiBc.Drahomíra BeranováMěsto Žatec
Mgr. Helena GondekováZákladní škola Měcholupy, okres LounyJosef RyšavýMAS Vladař
Ing. Renata JankůSPZ TriangleAndrea NipauerováMAS Vladař
PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres LounyDavid ŠebestaMAS Vladař
Mgr. Petra NováZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000Bc. Radka DiepoltováMŠ Otakara Březiny, Žatec
Mgr. Michaela GondekováZŠ a MŠ LiběšiceMartin HnízdilZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Mgr. Radka VlčkováZákladní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres LounyJana HribováMŠ Fugnerova 2051, Žatec
Mgr.Jana HassmanováZŠ nám. 28. října, ŽatecMgr. Helena GondekováZákladní škola Měcholupy, okres Louny
Petr VaněkZŠ Petra Bezruče 2000, ŽatecHana SmékalováZŠ P. Bezruče, Žatec
Mgr. Alena LukešováZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24Mgr,Jana HassmanováZŠ nám. 28. října, Žatec
Předškolní vzděláváníMgr.Klára CíglováZŠ Měcholupy
Mgr. Michaela GondekováZŠ a MŠ LiběšiceMgr.Milan ArmstarkZŠ a MŠ Vroutek
Mgr. Ivana ZilcherováZŠ a MŠ TuchořiceMichaela GondekováZŠ a MŠ Liběšice
Mgr. Jana PipalováMŠ HoledečZdenka LněníčkováZámecký spolek Kr. Dvůr, z.s.
Iveta HARAGOVÁMŠ Hlubanská PodbořanyJana ŠipošováZŠ Husova 276, Podbořany
Stanislava ŠlégrováMŠ Studenstská 1230, ŽatecHana LehnerováZŠ Kryry
Petra NováZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec
Bc. Šárka JílkováMŠ Bří. Čapků, Žatec
Iveta RoušarováMŠ Studenstská 1230, Žatec
Ludmila KučerováMŠ Měcholupy
Milena RosičkováMŠ Hlubanská Podbořany
Mgr. Jana HribováMŠ Fugnerova, Žatec

                                                                                                                                                                                   


Realizační tým MAP2:

 

 

Koordinátor plánování a PS:    

Bc. Alexander Olah

email: alexander.olah@vladar.cz  

tel: 608 121 375

 

Mgr. Martin Zárybnický,

email: martin.zarybnicky@vladar.cz 

tel: 777 063 670

 

 

Koordinátor vzdělávání a exkurzí:

Koordiátor platformy pro inkluzivní vzdělávání, koordinaci a spolupráci sociálních služeb, výchovy občanství a výběru kariéry:

Renata Adámková

email: renata.adamkova@vladar.cz

tel: 728 188 737

 

 

Asistent pracovních skupin:

Ivana Kvasničková

email:ivana.kvasnickova@vladar.cz    

 

 

 

 

 

Projektový manažer:

Ing. Josef Ryšavý

email: josef.rysavy@vladar.cz

tel: 608 025 123

 

 

 

 


 

Členové řídícího výboru:

Organizace Jméno
Zástupce RT MAP2  
MAS Vladař Josef Ryšavý
Zástupci zřizovatelů škol  
Obec Tuchořice Ladislav Kubiska
Vedení škol  
ZŠ, P. Bezruče Mgr. Hana Smékalová
ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova Mgr. Radka Vlčková
ZŠ Žatec, nám. 28. října Mgr. Jana Hassmanová
MŠ Hlubanská Podbořany Iveta Haragová
ZŠ TGM Podbořany Mgr. Stanislava Jirásková
ZŠ Husova Podbořany Mgr. Jana Šipošová
Masarykova ZŠ Lubenec Ing. Mgr. Romana Klimentová
ZŠ a MŠ Vroutek Mgr. Milan Armstark
MŠ a ZŠ  
ZŠ Měcholupy Mgr. Helena Gondeková
MŠ Lubenec Tereza Vopatová
Zástupci školních družin a klubů  
Družina při ZŠ nám. 28. října, Žatec Markéta Sádovská
Zástupci ZUŠ  
ZUŠ Podbořany Bc. Martin Říhovský

Zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času

 
Rodinné a mateřské centrum Jonáš Mgr. Kateřina Procházková
Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle Monika Zlá
NPÚ SZ Krásný Dvůr Michaela Hofmanová
Zámecký spolek Krásný Dvůr Mgr. Zdenka Lněníčková
Zástupce KAP  
KAP - Ústecký kraj Mgr. Vladěna Zingová
Zástupce rodičů  
rodič Milan Sklenka
Zástupce obcí, které nezřizují školu  
Obec Libočany Ivan Teuber

Lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování

 
Agentura soc. začleňování Mgr. Mikuláš Tichý
Zástupce ORP Žatec  
Město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová
Zástupce ORP Podbořany  
Město Podbořany Ing. Karel Honzl
Zástupce Centra podpory projektu SRP  
Vedoucí centra podpory pro Ústecký kraj Koťátková Irena
Zástupce zaměstnavatelů  
SPZ Triangle Ing. Renata Janků
Ostatní  
Aktivní učitel PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.

 

Předsedkyní řídícího výboru byla dne 26.11.2018 zvolena Mgr. Hamousová Zdeňka.

Místopředsedkyní řídícího výboru byla dne 26.11.2018 zvolena Mgr. Zdenka Lněníčková.

 

Odborný tým:

členové pracovních skupin

více o pracovních skupinách

Jméno Škola

Matematická a digitální gramotnost na základních školách

 
Mgr. Zdenka Lněníčková Zámecký spolek Krásný Dvůr, z.s.
Mgr. Jaromír Franče Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
Mgr. Jana Pipalová Mateřská škola Holedeč, příspěvková organizace
Mgr. Eva Frančeová Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
Mgr. Martin Leško ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec
Monika Zlá MC Jablíčko z Nepomyšle / ZŠ a MŠ Krásný Dvůr
Lucie Vacková ZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Eva Todtová MŠ Otakara Březiny, Žatec
Soňa Wimmerová MŠ Otakara Březiny, Žatec

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém a environmentálním vzdělávání a kariérové poradenství v základních školách

 
PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Helena Kopalová OA a SOŠZe Žatec
Bc. Markéta Sádovská Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Milan Sklenka Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Mgr. Radka Vlčková Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
Mgr. Alena Lukešová ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24
Mgr. Michaela Hofmanová správa zámku Krásný Dvůr
Mgr. Zdenka Lněníčková zámecký spolek Krásný Dvůr, z.s.
Bc. Kamila Pinkrová MŠ Otokara Březiny
Mgr. Klára Cíglová ZŠ Měcholupy
Ing. Renata Janků SPZ Triangle
Mgr. Helena Gondeková Základní škola Měcholupy, okres Louny
Jaroslava Kumstýřová ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000
Jana Pejchalová ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000
Petr Vaněk ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000
Renata Hnízdilová ZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Martin Hnízdil ZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Anna Pilařová ZŠ a MŠ Tuchořice
Dana Lněníčková ZŠ Husova 276, Podbořany
Jana Švůgrová ZŠ a MŠ Staňkovice
Pavlína Haňková ZŠ a MŠ Staňkovice
Eliška Blánová ZŠ a MŠ Staňkovice
Filip Ráža Světlo Kadaň z.s.
Lucie Halouzková Světlo Kadaň z.s.
Rovné příležitosti  
Ing. Mgr. Silvie Svobodová Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Mgr. Helena Gondeková Základní škola Měcholupy, okres Louny
Mgr. Mikuláš Tichý Agentura soc. začleňování
Renata Hnízdilová ZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Martin Hnízdil ZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Anna Pilařová ZŠ a MŠ Tuchořice
Dana Lněníčková ZŠ Husova 276, Podbořany
Jana Švůgrová ZŠ a MŠ Staňkovice
Pavlína Haňková ZŠ a MŠ Staňkovice
Eliška Blánová ZŠ a MŠ Staňkovice
Filip Ráža Světlo Kadaň z.s.
Lucie Halouzková Světlo Kadaň z.s.
Mgr. Radka Vlčková Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny

Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

 
Mgr. Petra Nová ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec
Michaela Hofmanová Správa zámku Krásný Dvůr
Mgr. Jana Pipalová Mateřská škola Holedeč, příspěvková organizace
Monika Zlá MC Jablíčko z Nepomyšle / ZŠ a MŠ Krásný Dvůr
Mgr. Zdenka Lněníčková zámecký spolek Krásný Dvůr, z.s.
Mgr. Michaela Gondeková ZŠ a MŠ Liběšice
Mgr. Lada Frýbová ZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Bc. Tereza Blailová rodič
Ivana Hůrková ZŠ a MŠ Petrohrad
Eva Učíková ZŠ a MŠ Petrohrad

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

 
Mgr. Zdenka Lněníčková Aktivní rodič / ZS KD, z.s.
Sylvie Jarošová Základní škola Podbořany, Husova 276
Andrea Honsová ZŠ Kryry
Daniel Kačenák ZŠ Jižní, Žatec
Lenka Gyžinská ZŠ Jižní, Žatec
Marcela Žáková ZŠ Jižní, Žatec
Jana Glogarová ZŠ Jižní, Žatec

Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita

 
Mgr. Eva Diepoldová Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
Monika Zlá MC Jablíčko z Nepomyšle / ZŠ a MŠ Krásný Dvůr
Mgr. Jana Pipalová Mateřská škola Holedeč, příspěvková organizace
Iveta HARAGOVÁ MŠ Hlubanská Podbořany
Bc. Radka Uhlířová MŠ Bří. Čapků, Žatec
Andrea Solaříková MŠ Bří. Čapků, Žatec
Šárka Jílková MŠ Bří. Čapků, Žatec
Iveta Roušarová MŠ Studenstská 1230, Žatec
Hana Počtová MŠ Studenstská 1230, Žatec
Miroslav Novák MŠ Speciální, Studentská 1416, Žatec
Mgr. František Holý MŠ Speciální, Studentská 1416, Žatec
Mgr. Michaela Gondeková ZŠ a MŠ Liběšice
Bc. Tereza Dvořáková MŠS Žatec
Bc. Radka Diepoltová MŠ Otakara Březiny, Žatec
Ludmila Kučerová MŠ Měcholupy
Božena Spodniaková MŠ Speciální, Studentská 1416, Žatec
Milena Rosičková MŠ Hlubanská Podbořany
Valentina Růžková MŠ Měcholupy
Hana Vodičková MŠ Bří. Čapků, Žatec
Irena Dvořáčková MŠ Speciální, Studentská 1416, Žatec
PS pro financování  
Renata Hnízdilová ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777
Radka Vlčková Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
Šárka Jílková MŠ Bří. Čapků, Žatec
Jana Pipalová Mateřská škola Holedeč, příspěvková organizace
Kateřina Mazánková Město Žatec
Zdeňka Hamousová Město Žatec
Josef Ryšavý MAS Vladař
Andrea Nipauerová MAS Vladař
David Šebesta MAS Vladař
Ludmila Jurášová MŠ Otakara Březiny, Žatec
Martin Hnízdil ZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Jana Hribová MŠ Fugnerova 2051, Žatec
Mgr. Helena Gondeková Základní škola Měcholupy, okres Louny
Hana Smékalová ZŠ P. Bezruče, Žatec
Jana Hassmanová ZŠ nám. 28. října, Žatec
Klára Cíglová ZŠ Měcholupy
Jiřina Kříčková ZŠ a MŠ Chbany
Milan Armstark ZŠ a MŠ Vroutek
Vladimír Libich Obec Staňkovice
Barbara Josefína Duchoňová ZŠ a MŠ Tuchořice
Michaela Gondeková ZŠ a MŠ Liběšice
Zdenka Lněníčková Zámecký spolek Kr. Dvůr, z.s.
Jana Šipošová ZŠ Husova 276, Podbořany

 

 


Realizační tým MAP:

Výkonný manažer:

Alexander Olah

email: alexander.olah@vladar.cz

tel: 608 121 375

 

Odborný pracovník:

Mgr. Sylvie Jarošová

email: sylvie.jarosova@gmail.com

tel: 777 228 977

 

Asistent pracovních skupin:

Lenka Ryšavá, DiS.

email: lenka.rysava@vladar.cz

 

 

Projektový manažer:

Ing. Josef Ryšavý

email: josef.rysavy@vladar.cz

tel: 608 025 123

 

Řídící výbor

Ustavující setkání řídícího výboru 8.9.2016.

Přílohy:

Zápis z jednání

Statut ŘV

Jednací řád ŘV

Členové:

Organizace

Zastoupená (jméno)

Zástupce klíčových aktérů

MAS Vladař o.p.s.

Ing. Josef Ryšavý

zástupce realizátora projektu MAP

Krajský úřad Ústeckého kraje  

Ing. Věra Strnadová

zástupce kraje, zástupce KAP

Město Žatec

Mgr. Zdeňka Hamousová

zástupci zřizovatelů škol

Ober Tuchořice

Ladislav Kubiska

zástupci zřizovatelů škol

ZŠ a MŠ Tuchořice

Mgr. Ivana Zilcherová

vedení škol

ZŠ Měcholupy

Mgr. Helena Gondeková

vedení škol

MŠ, Bratří Čapků, Žatec

Radka Uhlířová

vedení škol

ZŠ, P. Bezruče, Žatec

Mgr. Hana Smékalová

vedení škol

ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova

Mgr. Radka Vlčková

vedení škol

ZŠ Žatec, nám. 28. října

Mgr. Jana Hassmanová

vedení škol

MAP Louny

Ing.Tomáš Kočí

zástupci okolních MAP

Budík z.s.

Mgr. Ota Blail

zástupci org. neformálního a zájmového vzdělávání

Sedmikráska Žatec, z. s.

Bc. Ivana Benešová

zástupci org. neformálního a zájmového vzdělávání

Mosty, z.s.

Pavla Šejbová

zástupci org. neformálního a zájmového vzdělávání

 

Petr Koubek

zástupce rodičů

SPZ Triangle

Ing. Renata Janků

zástupce zaměstnavatelů

  Zdeňka Pejšová  
  Kateřina Mazánková  
  Alena Lukešová  
 
Silvie Svobodová
 

Předsedkyní řídícího výboru byla dne 8.9.2016 zvolena Mgr. Hamousová Zdeňka.

 

Druhé setkání řídícího výboru 30.1.2017

Přílohy:

Strategický rámec

 

Třetí jednání řídícího výboru 9.11.2017

Přílohy:

Strategický rámec

 

Čtvrté jednání řídícího výboru 12.12.2017

Přílohy:

Strategický rámec

Místní akční plán Žatecko

 

Odborný tým:

Pracovní skupiny:

Více o pracovních skupinách.

Jméno a příjmení

Organizace

Předškolní vzdělání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita

Jana Svobodová

ZŠ a MŠ Tuchořice

Mgr. Eva Diepoldová

ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24

Eva Týmalová

ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24

Mgr. Jana Pipalová

MŠ Holedeč

Bc. Šárka Jílková

MŠ Bratří Čapků 2775, Žatec

Radka Uhlířová

MŠ Bratří Čapků 2775, Žatec

Andrea Solaříková

MŠ Bratří Čapků 2775, Žatec

Mgr. Michaela Gondeková

ZŠ a MŠ Liběšice

Hana Vodičková

MŠ Bratří Čapků 2775, Žatec

Matematická gramotnost v základním vzdělání a rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

Mgr. Iva Grafnetrová

ZŠ Žatec, Nám. 28. října 1019

Mgr. Martin Leško

ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000

Mgr. Jaromír Franče

ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24

Mgr. Jana Pipalová

MŠ Holedeč

Bc. Eva Frančeová

ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24

Čtenářská gramotnost v základním vzdělání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

Mgr. Petra Nová

ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000

Mgr. Ota Blail

Budík, z.s.

Mgr. Michaela Gondeková

ZŠ a MŠ Liběšice

Mgr. Jana Pipalová

MŠ Holedeč

Mgr. Lenka Gižynská

ZŠ a MŠ Jižní 2777, Žatec

Mgr. Lucie Bryndová

ZŠ a MŠ Jižní 2777, Žatec

Inkluzivní vzdělání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

Ing. Mgr. Silvie Svobodová

ZŠ Žatec, Nám. 28. října 1019

Mgr. Ivana Zilcherová

ZŠ a MŠ Tuchořice

Mgr. Zdeněk Srp

ZŠ Žatec, Kom. Alej 749

Mgr. Helena Gondeková

ZŠ Měcholupy

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělání a kariérové poradenství v základních školách

Ing. Mgr. Silvie Svobodová

ZŠ Žatec, Nám. 28. října 1019

Mgr. Petr Vaněk

ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000

Mgr. Jaroslava Kumstýřová

ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000

Jana Pejchalová

ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000

Mgr. Radka Vlčková

ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24

Ing. Renata Janků

SPZ Triangle

Petr Koubek

zástupce rodičů

Mgr. Alena Lukešová

ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

Mgr. Vladimíra Hýlová

Gymnázium Žatec

Mgr. Jitka Zusková

ZŠ Žatec, Petra Bezruče 200

Mgr. Lenka Gellnerová

ZŠ Žatec, Kom. Alej 749

Mgr. Romana Valešová

ZŠ Žatec, Kom. Alej 749