Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Pomůcky k zapůjčení

Box LOGIKA II.
Box LOGIKA II.

.. další pomůcky k zapůjčení

Kalendář

29.5.2024 14:00:00: PS Polytechnické vzdělávání (Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, 438 01 Žatec)
29.5.2024 15:00:00: PS Rovné příležitosti (Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, 438 01 Žatec)
29.5.2024 16:00:00: Seminář na téma společně pro lepší budoucnost - role sociálního kurátora v dětské a mládežnické péči (Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, 438 01 Žatec)

Novinky do emailu

Nechte si posílat aktulity na Vaši emailovou adresu.

Spolupracujeme

Aktuality

 • Přírodovědná exkurze na Říp

  Přírodovědná exkurze na Říp

  17.5.2023: Článek od paní učitelky PhDr. Ing. Silvie Svobodové, Ph.D. .. Celý článek

 • Pozvánka na jednání Řídícího výboru MAP3 16.5.2023

  Pozvánka na jednání Řídícího výboru MAP3 16.5.2023

  16.5.2023: Dovolte nám, abychom Vás pozvali na jednání Řídícího výboru MAP3, které se uskuteční dne 16. 5. 2023 od 15:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Žatci. .. Celý článek

 • zápis z PS rovné příležitosti 9.5.2023

  16.5.2023: Setkání pracovní skupiny rovné příležitosti se konalo v úterý 9. května 2023 od 15:00 hod. v ZŠ nám. 28. října 1019 v Žatci. .. Celý článek

 • Společné jednání Řídícího výboru a pracovních skupin MAP3 Podbořansko-Žatecko

  2.5.2023: V úterý 25.4.2023 se uskutečnilo netradiční, společné jednání Řídícího výboru a všech pracovních skupin MAP3 Podbořansko-Žatecko. Důvodem bylo, že na programu jednání bylo informativní setkání s výzkumníky ze společnosti PAQ RESEARCH, kteří si pro přítomné připravili informativně-diskusní vystoupení o výsledcích vzdělávání v tomto území. Cílem bylo detailnější doplnění aktivit společnosti PAQ RESEARCH www.mapavzdelavani.cz a analytických zpráv, které byly zpracovány pro každé ORP. Tyto zprávy podrobněji vysvětlují data o výsledcích vzdělávání v kontextu socioekonomické zátěže území a dalších faktorů. S „mapou vzdělávání“ a analytickými zprávami byli členové ŘV a PS seznámeni již v loňském roce, nyní tedy získali detailnější vzhled do problematiky a výzkumníkům „na oplátku“ poskytli doplňující informace, příp. zpětnou vazbu z území. V rámci tohoto setkání se pak řešila např. následující témata: Sociální podmínky v ORP; Vzdělávací neúspěch a excelence v ORP, Faktory zaostávání - sociální podpora, včasná péče, společné vzdělávání, personální zajištění, financování a mnohé další. Díky zastoupení takřka všech klíčových aktérů podílejících se na vzdělávání se rozvinula řada podnětných diskusí a jak členové pracovních skupin a řídícího výboru, tak výzkumníci odcházeli z jednání spokojeni. Nejen pro realizační tým MAP jsou pak důležitá doporučení výzkumníků pro zlepšení výsledků vzdělávání, která jsou součástí prezentace ze setkání a budou je mít k dispozici všichni členové partnerství MAP. RT MAP .. Celý článek

 • Pozvánka - PS Polytechnické vzdělávání a kariéra 9.5.2023

  Pozvánka - PS Polytechnické vzdělávání a kariéra 9.5.2023

  20.4.2023: Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás pozvali na setkání pracovní skupiny polytechnického vzdělávání a kariéry, které se bude konat v úterý 9.května od 14:00 hod v ZŠ nám.28.října 1019, Žatec, učebna č.62. .. Celý článek

 • Pozvánka - PS Rovné příležitosti 9.5.2023

  Pozvánka - PS Rovné příležitosti 9.5.2023

  20.4.2023: Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás pozvali na setkání pracovní skupiny rovné příležitosti, které se bude konat v úterý 9.května od 15:00 hod v ZŠ nám.28.října 1019, Žatec, učebna č.62. .. Celý článek

 • Článek: PROJEKT – BYLO, NEBYLO

  Článek: PROJEKT – BYLO, NEBYLO

  17.4.2023: Článek od paní učitelky Mgr. Petry Nové. .. Celý článek

 • Zápis z PS cizí jazyky 12. 4. 2023

  14.4.2023: Setkání pracovní skupiny cizí jazyky se konalo dne 12.04.2023 od 15:00 hod v ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec .. Celý článek

 • zápis z PS matematická a digitální gramotnost 12. 4. 2023

  14.4.2023: Setkání pracovní skupiny matematická a digitální gramotnost se konalo dne 12. 4. 2023 od 14:00 hodin v ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec .. Celý článek

 • Pozvánka na společné jednání ŘV a PS MAP3 Podbořansko-Žatecko 25.4.2023

  5.4.2023: .. Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106