Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Pracovní skupiny

Pro realizaci MAP2 budou pravidelně svolávány Pracovní skupiny zřízené Řídícím výborem, kde se budou podrobněji řešit jednotlivá problémová témata.

Sedm pracovních skupin bylo schváleno na Řídícím výboru dne 26.11.2018.

Pracovní skupiny jsou zřízené pro každou řešenou oblast a jsou zodpovědné za její detailní rozpracování. Tyto skupiny jsou tvořeny odborníky na danou tématiku.

Jedná se o pracovní skupiny:


 

Pro realizaci MAP budou pravidelně svolávány Pracovní skupiny zřízené Řídícím výborem, kde se budou podrobněji řešit jednotlivá problémová témata.

Šest pracovních skupin bylo schváleno na Řídícím výboru dne 8.9.2016.

Pracovní skupiny jsou zřízené pro každou řešenou oblast a jsou zodpovědné za její detailní rozpracování. Tyto skupiny jsou tvořeny odborníky na danou tématiku.

 

Jedná se o pracovní skupiny:

 

 

Stránky v této kategorii: Matematická gramotnost v základním vzdělání a rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků., Čtenářská gramotnost v základním vzdělávání a rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků., Inkluzivní vzdělání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků., Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro používání cizího jazyka., Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělání a kariérové poradenství v základních školách., Předškolní vzdělání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita., Matematická a digitální gramotnost na základních školách, Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém a environmentálním vzdělávání a kariérové poradenství v základních školách, Rovné příležitosti, Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita, PS pro financování