Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Matematická a digitální gramotnost na základních školách

 

Jméno Škola

Matematická a digitální gramotnost na základních školách

 
Mgr. Zdenka Lněníčková Zámecký spolek Krásný Dvůr, z.s.
Mgr. Jaromír Franče Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
Mgr. Jana Pipalová Mateřská škola Holedeč, příspěvková organizace
Mgr. Eva Frančeová Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
Mgr. Martin Leško ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec
Monika Zlá MC Jablíčko z Nepomyšle / ZŠ a MŠ Krásný Dvůr
Lucie Vacková ZŠ a MŠ Jižní, Žatec
Eva Todtová MŠ Otakara Březiny, Žatec
Soňa Wimmerová MŠ Otakara Březiny, Žatec

Odborným garantem je Mgr. Martin Leško, email: lesko.martin@seznam.cz

Setkání pracovních skupin:

15.1.2019

12.3.2019

28.5.2019

3.6.2019

10.10.2019

 

5.3.2020

20.5.2020

16.11.2020

7.12.2020

 

26.1.2021

30.3.2021