Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Pomůcky:

Bee-Bot včelka

Robotická včelka umožní nahlédnout do začátků programování. Již od MŠ!
Počet sad/kusů: 2 - Zaslat poptávku po zapůjčení

Tato vzdělávací pomůcka má mnohostranné využití. Dětem umožní nahlédnout do začátků programování. Včelka se pohybuje po
hladké podložce. Po jednotlivých krocích ve čtyřech směrech (dopředu, dozadu, doleva a doprava), spolu s otáčením se o 90° ji
lze naprogramovat až na 40 kroků. Ovládání je opravdu jednoduché.

ZPĚTNÉ VAZBY:

MŠ HOLEDEČ, Mgr. Jana Pipalová: 1)"Dne 3. 12. 2019 jsme obdrželi zapůjčené pomůcky - BeeBoty s podložkami. Poněvadž jsme současně v tomto termínu měli zapůjčeno šest kusů BlueBotů, BeeBoty jsme proto nerozbalovali a nechali je uloženy po dobu zápůjčky BlueBotů z Digi buňky Žatec. Chtěli jsme udržet výše zmíněné pomůcky v co nejlepším stavu a začít je používat až po vrácení BlueBotů. Ve výchovně vzdělávacím procesu jsme plně využívali rozlišovací nasazovací kryty, které si děti upravovaly dle vlastní fantazie a probíraného tématu. Plně jsme využili všechny vodící podložky. Sekvenční karty byly využity s dětmi pouze v začátku, kdy se děti učily základy programování pohybu robota. Občas je pak používaly při hledání chyby v programování a při složitějších příkazech s pokyny o umístění překážek v herním poli. Jednalo se o hojně využívanou pomůcku v rámci osvojování předmatematických představ. Vytvořili jsme si jednotlivé plány, které jsme propojili s využitím BeeBotů. Děti pomocí posunu včelky plnily matematické operace sudoku, prostorovou orientaci, práci s chybou, časovou osu, projížděly labyrinty, atd… Přidělením úkolu skupině dětí došlo ke zlepšení vnitřní skupinové komunikace s prvky plánování a organizování postupu práce. Děkujeme za zapůjčení pomůcek. V současné době již pomůcky z Digi buňky Žatec zapůjčené nemáme a uvítali bychom možnost opakovaného zapůjčení pomůcek do MŠ Holedeč. Děkuji". 2) "Dne 7. 10. 2020 jsme obdrželi zapůjčené pomůcky – Bee-Boty s podložkami. S dětmi jsme je využívali bohužel v omezeném čase, poněvadž MŠ Holedeč byla v době od 30. 11. do 23. 12. 2020 uzavřena. Ve výchovně vzdělávacím procesu jsme plně využívali rozlišovací nasazovací kryty, které si děti upravovaly dle vlastní fantazie a probíraného tématu. Vytvořili jsme si vlastní vodící podložky, které jme využívali s půjčenými podložkami. Sekvenční karty jsme využili na přípravu programování pohybů dětí navzájem i s propojením s pohybem Bee-Bota. To děti velmi oslovilo. Využívali jsme je také při hledání chyby v programování a při složitějších příkazech s pokyny o umístění překážek v herním poli. Jednalo se o hojně využívanou pomůcku v rámci osvojování předmatematických představ. Vytvořili jsme si jednotlivé plány, které jsme propojili s využitím BeeBotů. Děti pomocí posunu včelky plnily matematické operace sudoku, prostorovou orientaci, práci s chybou, časovou osu, projížděly labyrinty, atd… Přidělením úkolu skupině dětí došlo ke zlepšení vnitřní skupinové komunikace s prvky plánování a organizování postupu práce. Děkujeme za zapůjčení pomůcek". 3) Dne 11. 11. 2021 jsme obdrželi zapůjčené pomůcky – Bee-Boty s podložkami. S dětmi jsme je využívali až do 29.4.2022. Ve výchovně vzdělávacím procesu jsme je průběžně zařazovali do všech vzdělávacích aktivit. Využili jsme je i během dne dětí, kdy se s nimi seznámili i rodiče a sourozenci našich dětí. Protože bezpečnou manipulaci s nimi již zvládají všechny děti, které navštěvují naší mateřskou školu, byly o den dětí - děti lektory svých rodičů. Ukázali jim jak s přehledem zvládnou připravené úkoly a pomáhaly svým rodičům zvládnout jejich úkol. Vytvořili jsme si vlastní vodící podložky, které korespondovaly s probíranými tématy. Sekvenční karty jsme využili na přípravu programování pohybů dětí navzájem i s propojením s pohybem Bee-Bota. To děti velmi oslovilo. Využívali jsme je také při hledání chyby v programování a při složitějších příkazech s pokyny o umístění překážek v herním poli. Jednalo se o hojně využívanou pomůcku v rámci osvojování předmatematických představ. Vytvořili jsme si jednotlivé plány, které jsme propojili s využitím BeeBotů.  Děti pomocí posunu včelky plnily matematické operace sudoku, prostorovou orientaci, práci s chybou, časovou osu, projížděly labyrinty, atd… Přidělením úkolu skupině dětí došlo ke zlepšení vnitřní skupinové komunikace s prvky plánování a organizování postupu práce. Děkujeme za zapůjčení pomůcek."

ZŠ NÁM. 28. ŘÍJNA ŽATEC, Hana Vojáčková, G. Korbášová, Mgr. Eva Majerová: 1)"Bee- Bot – robotická programovatelná včelka byla využívána v menších skupinách pro rozvoj představivosti, plánování. Žáci měli čtvercovou síť, ve které se mohli pohybovat v předem plánovatelných krocích. Mnozí z nich se již s touto hračkou setkali v mateřské školce, bez problémů se okamžitě zapojili do plánování a her. Velká výhoda byla, že dětskou srozumitelnou řečí vysvětlili ostatním způsob plánování a programování včelky – práce ve skupině, správné vyjadřování. Procvičili si orientaci, kdy z výchozího bodu se museli dostat do stanoveného cíle směrem vpravo, vlevo, dopředu, dozadu, otočit. Děti byly velmi aktivní, každý chtěl zkoušet svou vymyšlenou hru nebo ji zadat jiné skupině. Vyhledávaly různé způsoby cest, samy hry vymýšlely a pojmenovávaly. Určitě je tato hračka jednou z mnoha moderních pomůcek ve škole velkým přínosem z hlediska rozvoje logického myšlení". 2)"Postřehy, které jsem zaznamenala v práci s robotickou hračkou: - při seznamování se včelkou jsou vhodné menší skupinky (cca 4–6 dětí) – děti chtějí hned vše zkusit, nejprve nechat děti “mačkat“ nahodile, bez použití podložky, lépe si zafixují jednotlivá tlačítka, - problém – pravolevá orientace u některých dětí – ale naopak robot P-L orientaci rozvíjí - zpočátku bylo nutné děti stále upozorňovat, aby nezapomínaly vymazat předchozí program (tlačítko CLEAR [X]) - po nějaké době na toto začaly upozorňovat samy děti ostatní kamarády, hodně jim pomáhalo, když si říkaly úkony nahlas, osvědčilo se stavění šipek – v případě chyby mohly snadněji odhalit chybný krok a napravit jej, častým problémem je to, že děti počítají krok navíc v případě, když se včelka jen otáčí - více byli zaujati chlapci, holčičkám bylo třeba volit atraktivní úkoly, chlapcům stačilo cokoli obyčejného - osvědčila se práce ve dvojicích – jeden druhého kontroloval, děti si navzájem připravovaly různé úlohy. - Ovládání je opravdu jednoduché , na podložku se mohou vkládat i vlastní šipky/ obrázky". 3)"Učební pomůcku Bee – Bot jsem využívala ve třídě I.A ve školním roce 2019-20 v období květen – červen, kdy docházelo do školy méně dětí. Děti si na podložce vyzkoušely programování včelky čtyřmi směry, z výchozího startu do cíle. Samy vymýšlely trasu a postupovaly po jednotlivých krocích. Procvičily si pravolevou orientaci, co je vpřed, vzad, vpravo, vlevo, nahoru, dolů, otočit. Některé děti znaly robotickou včelku z MŠ a vysvětlovaly postup spolužákům. Skupinky dětí jsem rozdělila po čtyřech, aby si všichni žáci postupně vyzkoušeli programování včelky. Tato hračka je vhodná pro děti 1. a 2. tříd, ale na práci je potřeba mít malou skupinu dětí".

ZŠ PETROHRAD, Ivana Hůrková: "Ovládání Včelky způsobovalo větší potíže pedagogům než dětem. Zpočátku se pedagogům moc do práce s ní nechtělo, po vyzkoušení a osvojení se většina z nich do hry s dětmi zapojila. Menším dětem – v mateřské škole – se nejvíce líbilo nechat Včelku jezdit jen tak, bez plánování cesty, podle toho, jaké tlačítko zrovna zmáčkly. Velkou radost měly, když před Včelkou „utíkaly“. Předškoláci po osvojení ovládání zkoušeli vymyslet dráhu, naprogramovat cestu. Podle úrovně dětí vydrželi plánovat určitou dobu, většina z nich ale nakonec nechala Včelku jezdit jen tak. Při jízdě po herním plánu a naprogramování cesty zjišťovali, zda dojeli do cíle, nebo kam se jim vlastně podařilo cestu naplánovat. I to bylo pro ně zajímavé. Školní děti využívaly Včelku nejen ve třídě, ale také v družině. Brzy se jim okoukala pro jednoduché ježdění a programování se jim zdálo obtížné, ne vždy dojela do určeného cíle, což je odrazovalo. Několik dětí se ale dokázalo s Včelkou zabavit delší dobu. Ani školáci se nedostali k tomu, aby Včelky spárovali, naprogramovali tým Včelek. Pro děti bylo těžké orientovat se pomocí šipek na Včelce. Pomocných šipek na volných listech bylo málo. Také podložka s prostředím byla malá, neumožňovala plánování různých tras. Zatím neuvažujeme, že bychom si Bee-Bota pořídili".

ZŠ STAŇKOVICE, kolektiv MŠ: " Bee-Bot děti využívaly během ranních her, ale především v odpoledních hodinách na kroužku „Předškoláček‘‘, kde se děti učily programovat trasu Bee-Botu dle své volby, spolupracovat, plánovat s ostatními, vytvářet cesty dle své fantazie. Včelka je velice přínosná za účelem rozvoje logického myšlení, individuální práce s dítětem a rozvoji prostorové orientace. Práce s Bee-Botem děti velice bavila".

ZŠ TGM PODBOŘANY, Mgr. Nikola Kudrnáčová: "Beeboty jsou využitelné snad ve všech předmětech na prvním stupni. Výborné byly na základy programování, v matematice jsme pomocí nich procvičovali sčítání, odčítání, ale jsou využitelné i na vyvození násobilky. V českém jazyce, jsem  využila průhlednou podložku a děti s beeboty skládaly slova z písmen, hledaly slovo a další činnosti. Výborné byly také na pravolevou orientaci a skvělé byly i mapy, se kterými jsme vymýšleli různé příběhy. Za mě je to pomůcka, která patří do každé první třídy."

Galerie :