Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Pomůcky:

kniha Placed Based Education

kniha Placed Based Education
Počet sad/kusů: 2 - Zaslat poptávku po zapůjčení

 

RECENZE: Martin Zárybnický/MAS Vladař: "Jak již nadpis napovídá, nejedná se o klasickou pomůcku do výuky, ale spíše studijní literaturu pro zájemce o bližší seznámení s konceptem místně zakotveného učení (Place-Based Education, dále jen MZU). Autorem je sám duchovní otec tohoto konceptu vzdělávání, který knihu pojímá jako teoreticko-praktickou příručku typu „Jak na …“ Nechci prozrazovat vše, ale kniha začíná i končí praktickým příkladem toho, jak probíhá výuka v režimu MZU, a především začátek je velice motivační. V souhrnu pak kniha nabízí především následující: - celou řadu popisů aktivit realizací MZU z praxe na školách v USA - vysvětlení základních principů MZU - popis jednotlivých kroků při zavádění / vytváření / plánování aktivit v rámci MZU - data o kladném vlivu vzdělávání v režimu MZU na studijní výsledky - odkazy na další zdroje informací (knihy, webové stránky, časopisy a dokonce 2 filmové dokumenty) Pokud bych se držel klasického schématu recenze, je nyní na místě charakterizovat knihu z pohledu uživatele. V tomto kontextu je kniha díky svému obsahu i struktuře, s jakou jsou řazeny jednotlivá témata, velice dobře vystavěna, popisy aktivit jsou věcné a poutavé a kniha jako celek je tak velice zajímavým čtením. Jak se uvádí na jedné z webových stránek: „Autor konkretizuje a oslavuje vzdělávací koncept, který klade důraz na spolupráci mezi školou, komunitou a prostředím.“ To je myslím docela výstižná charakteristika knihy jako celku…"

Přílohy :

Galerie :