Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Pomůcky:

Malý objevitel - puzzle Zahrada

Malý objevitel - puzzle Zahrada
Počet sad/kusů: 2 - Zaslat poptávku po zapůjčení

uvedená částka je za 1 ks

Hra kombinuje skládání puzzle a objevování. Co se skrývá pod první vrstvou? Krásné, v dřevě provedené puzzle s tématem zahrady, stimuluje motorické
schopnosti dětí, jejich zvědavost a vnímání prostoru.Hra kombinuje skládání puzzle a objevování.

 

ZPĚTNÉ VAZBY:

MŠ FÜGNEROVA ŽATEC, kolektiv MŠ: "Děkujeme za zapůjčení motorických pomůcek pro děti v naší MŠ. Provedení, barevnost, možnost posílení kreativity posunuje využitelnost těchto pomůcek pro pomoc ve výuce při každodenních činnostech. Jako učitelky MŠ tyto didaktické hračky můžeme jen doporučit. Hravou zábavnou formou rozvíjejí u dětí hrubou i jemnou motoriku, zrakové vnímání, představivost, matematickou i jazykovou pregramotnost...".

MŠ OTAKARA BŘEZINY, Bc. Radka Diepoltová: "Děti si vybraly co, kde, s kým a jak dlouho budou dělat. Půjčené pomůcky děti nejvíce rozvíjely v oblasti zrakové, prostorové ale i k procvičení motoriky a ostatních smyslů. Děti trénovaly barvy, matematické dovednosti, předmatematickou gramotnost, řazení dle posloupnosti atd.. Ze všeho nejvíce trénovaly vlastní představivost. S dřevěnými skládačkami si hrály na statek a na zvířátka – to si moc oblíbily. Tlapky dětem úžasně procvičily motoriku a rovnováhu, daly se s nimi pořádat různé soutěže i hry. Zvířátka ze Zoo zároveň doplnily skládačky a děti mohly vesele pokračovat ve hraní. Krokodýlí balanční hru na motoriku máme již ve třídě, takže si s ní děti hrály jen krátce. Pyramida se nám obzvlášť hodila pro mladší děti. Balanční labyrint se také moc dětem líbil – hráli hru na čas, fandily si, dokázaly spolupracovat mezi sebou. Panáčci Family – nejlepší hra pro děti, co jsem viděla, každé ráno se dožadovaly, že si chtějí hrát s panďulákama – s těmito postavičkami hrály na rodinu, třídily zvlášť maminky, tatínky, chlapce, dívky, kočičky, miminka. Procvičovaly barvy, spojovaly panáčky, půjčovaly si je, počítaly. Všechny zapůjčené pomůcky byly výborné, děti byly rády za něco nového, neokoukaného. Do budoucna určitě budeme uvažovat o nákup panáčků".

ZŠ STAŇKOVICE, kolektiv MŠ: 1)"S pomůckami Map 2 se v MŠ dětem pracovalo velice dobře. Vkládačky, Yetiho stopy, balanční podložka a jiné pomůcky jsou velmi přínosné při výuce, pro cvičení hrubé a jemné motoriky, ale i při spontánní hře dětí. Využití těchto her je velice přínosný i při individuální práci s dětmi různých věkových kategorií. Největší oblibě se u dětí dostalo balanční podložce, kdy si děti osvojily a procvičily svou trpělivost, rovnováhu a vytrvalost. Děti si pomůcky velice oblíbily a věřím, že to bude i v jiné MŠ". 2) "S balanční podložkou děti pracovaly velmi často a rády. Na základě hry rozvíjely pohybové dovednosti, hrubou motoriku, trpělivost, stabilitu. Netradiční balanční deska velice obohatila spontánní hry dětí. Motorické pomůcky děti využívaly během celého dne, procvičovaly jemnou motoriku, koncentraci. Dřevěné puzzle zaujaly děti především svou abstrakcí. Pomůcky obohatily výuku a byly začleněny do plánování vzdělávacích celků. Děkujeme za možnost využití těchto pomůcek".

ZŠ PETROHRAD, Ivana Hůrková: "Malý objevitel – PUZZLE ZAHRADA a LOUKA – skládání i popis zvládly starší děti bez obtíží, mladší s dopomocí, dětem se velmi líbila barevná skladba".

Galerie :