Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z workshopu pro rodiče "Beseda o nových cestách vzdělávání dětí mladšího školního věku" 12.5.2022

14.6.2022:
Workshop pro rodiče s názvem "Beseda o nových cestách vzdělávání dětí mladšího školního věku" se konal dne 12. 5.2022 od 16:30 do 18:00 hodin v Kulturním centru Pegas, Masarykovo nám. 922, Podbořany (budova kina).
Lektor: Mgr. Hana Šimsová, Mgr. Ivana Benešová

 

Program:

- možnosti pro rodiče

- základní rozdíly v klasické výuce, výuce Marie Montessori a Waldorfské

pedagogice

- individuální (domácí ) vzdělávání

- obecné vzdělávací potřeby žáků

- moje dítě - jeho vlastnosti, projevy, potřeby - rodinné možnosti

- co se mění a nemění v klasickém školství, záměry a strategie

 

Období mladšího školního věku začíná v 6 letech dítěte a trvá do jeho 11 let. Charakteristický pro toto období je nástup do školy, kdy dítě musí být vyzrálé jak po fyzické, sociální, tak citové či kognitivní stránce.

 

Co je charakteristické pro dítě této věkové skupiny? Pohyby dítěte jsou již koordinovanější, účelné, projevuje zájem o sport, pohybové aktivity, je aktivní, zvídavé, má zájem se učit. Také již dokáže rozlišit fantazii od skutečnosti. Dochází k rozvoji paměti, která je nejprve neúmyslná, postupně přechází v záměrné zapamatování. Pozornost dítěte se teprve rozvíjí, na začátku tohoto období trvá jen krátce. Aby byla větší, je dobré častěji střídat různé činnosti. Dítě se v této době učí číst a psát.

 

Co se týče emocionálního vývoje a socializace, dochází k ústupu lability a impulzivity, dítě začíná mít schopnost seberegulace. Chápe celou škálu citů, emocionální stránka má vliv na úspěch ve škole. Trvá citová ovlivnitelnost. Morální vývoj je silně ovlivněn výchovnými postupy. Podstatný je pocit úspěšnosti a kladné hodnocení  - to je významné pro duševní výkonnost i celkové zdraví dítěte. Pokud se objevuje trvalejší neúspěch, má vliv na pocit bezmoci, narůstání nejistoty či úzkosti.

 

Jaké aktivity jsou pro toto období vhodné? Plnění zadaných úkolů v rámci učení, hry (konstruktivní, pohybové, soutěživé, společenské) – slouží k relaxaci a odreagování se od školních povinností, různé zájmové aktivity (dítě je teprve poznává).

 

Další část workshopu byla věnována učení, „které by nemělo být mučení“. Bylo představeno Desatero o vzdělávání od SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání). Je to soubor základních principů, které členské organizace SKAV vyznávají ve vzdělávání a také svými aktivitami usilují o jejich naplňování. Jednotlivé body byly předmětem k diskuzi, zároveň i klady a zápory, které účastníci vnímají v tradiční škole.

 

Byly představeny současné trendy ve vzdělávání a zároveň i pohled a zkušenosti s alternativním vzděláváním.

 

Větší prostor byl pak věnován Montessori pedagogice a představení hlavních rozdílů od té tradiční. Byl zmíněn i současný trend domácího vzdělávání.

 

Nakonec se ještě probíralo efektivní učení, s důrazem na potřeby a podmínky) a i nápady, jak dětem s učením pomoci, vč. posílení paměti (mnemotechnické pomůcky, paměťové techniky).

 

Workshop byl velmi zajímavý, účastníci se dozvěděli spoustu nových informací a poznatků. 

Zapsala: Renata Adámková

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 14.6.2022, počet zobrazení : 53 (53 tento měsíc)