Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, polytechnické a environmentální vzdělávání a kariérové poradenství v ZŠ 18.1.2022

21.1.2022:
Jednání PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, polytechnické a environmentální vzdělávání a kariérové poradenství v ZŠ se konalo dne 18.1.2022 od 14:00 hod, online formou.

 

Na dnešní setkání skupiny si připravila příspěvek paní 

 

Kateřina Holá   z MŠ Speciální Žatec – na  téma „Cesta ke vztahu s přírodou (tvorba pomůcek, využití všedností a poznatky z kurzu Učíme se venku)“

Přednesla na skupině svoje poznatky a pozdější využití v praxi s dětmi z absolvovaného on-line kurzu „Učíme se ve venku“…   

Díky připravené online prezentaci sdílela s účastníky pracovní skupiny různé výkresy, vytvořené pomůcky pro pobyt venku a jaké aktivity s dětmi je možné v přírodě podnikat.

Poukázala, proč je pro děti a jejich zdravý vývoj příroda důležitá,

že nám přírodní prostředí nabízí pro děti multifunkční prostor a možnost pro rozvoj veškerých pohybových dovedností a že 

pro rozmanitý vývoj dítěte je dobré, když nachází svoje výzvy v dostatečně členitém prostředí.


 

Předmětem setkání pracovní skupiny bylo vyhodnocení a aktualizace Místního akčního plánu a jednotlivých kroků ke splnění specifických cílů.

Byla probrána a připomínkována SWOT analýza, ta bude zaslána společně se zápisem z jednání. 

Každý jí může připomínkovat emailem, případně na dalším setkání pracovní skupiny  


 

Setkání probíhalo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné.


 

Další setkání pracovní skupiny se uskuteční dne 22.2.2022

Přílohy :

Článek vyšel : 21.1.2022, počet zobrazení : 86 (86 tento měsíc)