Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Rovné příležitosti 18.1.2022

21.1.2022:
Jednání PS Rovné příležitosti se konalo dne 18.1.2022 od 15:00 hod, online formou. Připojit se bylo možné na dálku pomocí odkazu.

 

Bc. Michaela Lochmanová, DiS. (COOLNA) – "Získávání pracovních zkušeností (návyků) dětí ve věku 15-18 let"

 

Paní Lochmanová vznesla podnět na téma, které budou za nedlouho řešit v sociálních službách, jak uplatnit děti na pracovním trhu, když ještě 

nedovršili 18 let a mají dostudované jen základní vzdělání. Tyto děti mají i jinou vidinu o své budoucnosti, někteří jedinci v 15letech ani neví, co pojem práce znamená.

Paní Lochmanová má obavu z toho, aby se děti nedostaly do dluhové pasti a nevznikaly jim dluhy např. za neplacení zdravotního pojištění.

Avšak většina dětí ze sociálně slabších rodin, májí podané přihlášky na učiliště, ale po prázdninách do nové školy nenastoupí, nebo školu navštěvují jen krátce. 

Na tento dotaz se jí dostalo mnoho užitečných rad a osobních zkušeností od všech zúčastněných na pracovní skupině.

 

Součástí setkání bylo také vyhodnocení a aktualizace místního akčního plánu a jednotlivých kroků ke splnění specifických cílů.

 

Tato SWOT analýza byla diskutována a připomínkována, bude zaslána spolu se zápisem a každý jí může emailem připomínkovat případně na dalším setkání 

pracovní skupiny.


 

Setkání probíhalo v přátelské atmosféře a bylo přínosné pro všechny zúčastněné.

 

Další setkání pracovní skupiny se uskuteční 23. 2. 2022

Přílohy :

Článek vyšel : 21.1.2022, počet zobrazení : 78 (78 tento měsíc)