Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Zápis z PS pro financování 22.6.2022

24.6.2022:
Jednání PS pro financování se uskutečnilo dne 22.6.2022 od 14:30 hod online formou.Program:

  - PRV - Vyhlášení 6. výzvy (nově článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve     venkovských oblastech          

 

Před zahájením programu přítomné přivítala paní Nipauerová a pan Ryšavý.

Na úvod bylo doplněno, že se na závěr připojí se svým příspěvkem paní Renata Adámková, který se týká předání informací ohledně nové deskové hry „Krycí jména“ (v jazyce česko – ukrajinském). Pak už se překročilo k programu jednání.

Pan Ryšavý předal slovo panu Menzlovi, který měl připravené informace a prezentaci k chystané výzvě v operačním programu PRV, kde jsou otevřené možnosti čerpání finanční podpory.

Pan Menzl poděkoval za slovo a informoval o podmínkách chystané 6. výzvy Programu rozvoje venkova, která bude zaměřena mimo jiné na základní a mateřské školy. Konkrétně byly představeny detaily výzvy jako alokace, způsobilost výdajů či povinné přílohy žádosti o dotaci. Vše je shrnuto v přiložené prezentaci, která je k dispozici zájemcům a bude rozeslána společně se zápisem z jednání pracovní skupiny.

Po představení připravované výzvy v PRV, byl dán prostor k diskuzi, kdy se pan Ryšavý dotazoval přítomných, zda se konkrétně i oni zapojí a využijí možnosti finanční podpory z operačního programu PRV – konzultantem PRV je pan Petr Menzl, v jeho nepřítomnosti je možné v neodkladné záležitosti v PRV kontaktovat případně pana ředitele – ing. Josef Ryšavý. Dále se navázalo na předání informací s vazbou na IROP, kdy se stále čeká na schválení ze strany Evropské komise a to včetně schválení harmonogramu výzev. 

Zatím stále předpoklad je, že by to mohlo být zhruba v polovině roku 2022 a první výzvy by tak v IROPu mohly být vyhlášené během letních prázdnin nebo na podzim roku 2022, kdy se zatím plánuje spustit první výzvy pro MŠ a ZŠ.

Pokud se v tomto směru zadaří, i MASky by mohly své první výzvy tak vyhlásit v 1. polovině roku 2023, kdy budeme své území opět za v času informovat.

 

Slovo dostala paní Adámková, která informovala o tom, že vydavatelství Czech Games Edition připravilo dvojjazyčnou česko-ukrajinskou verzi  své světově populární hry Krycí jména.  

Tuto speciální edici by firma ráda dostala (zcela ZDARMA) k válečným uprchlíkům z Ukrajiny, případně k českým a smíšeným rodinám, které v této situaci nabízí pomoc. Dnes rozeslala mail na jednotlivé školy s touto nabídkou - v případě zájmu stačí dát informaci, o kolik kusů má každá škola zájem - dle toho my jako MAS objednáme a zrealizujeme distribuci.

 

Pan Ryšavý ještě v rámci diskuze informoval o přehledové tabulce s vazbou na počet ukrajinských dětí ve školách nebo školkách, nejen na území MAS Vladař, která je dostupná na pracovním portálu MAS Vladař – LAGS, kterou pravidelně aktualizuje. V případě potřeby je možné si ji u nás vyžádat, jelikož portál LAGS není dostupný pro veřejnost.

 

O slovo se na závěr přihlásila paní Nipauerová, která všem poděkovala za současnou spolupráci a za to, že se i nyní aktivně školy a školky zapojily do nové aktualizace MAP s vazbou na plánování MAP III včetně vazby na nové programové období 2021 – 2027 a IROP. A jelikož se uvidíme nebo uslyšíme spíše až v novém školní roce, popřála všem pěkné prázdniny a podoktla, že se opět těšíme na další spolupráci.. K tomu se připojili i ostatní kolegové.

 

 

 

Jelikož už neměl nikdo dotaz, téma k diskusi, společně se všichni rozloučili a PS financování tak byla ukončena

 

webový odkaz:

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty

 

Kontakty:

 

Nipauerová Andrea 

manažer IROP - CLLD MAS Vladař

andrea.nipauerova@vladar.cz

mobil: + 420 731 416 889

Tel.: +420 353 399 708

 

Ing. Petr Menzl

manažer PRV – CLLD

petr.menzl@vladar.cz

mobil: +420 733 114 667

web: www.vladar.cz

 

Renata Adámková

koordinátor vzdělávání

MAP2 pro oblast Žatecko-Podbořansko

renata.adamkova@vladar.cz

mobil: +420 731 277 244

web : www.vzdelavani-zatecko.cz

Přílohy :

Článek vyšel : 24.6.2022, počet zobrazení : 54 (54 tento měsíc)