Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS předškolní vzdělávání 7.12.2022

9.12.2022:
Setkání skupiny předškolní vzdělávání se konalo v úterý 7. 12. 22 od 14,00 hod na Základní škole P. Bezruče 2000, Žatec.

 

Program jednání:

 

1. Zahájení, úvodní slovo - představení projektu MAP a cílů a úkolů PS

3. Aktualizace podkladů pro tvorbu dokumentu MAP - vize, SWOT analýza

4. Různé, diskuse   


 

Pan Zárybnický přivítal všechny přítomné, seznámil s programem jednání pracovní skupiny a představil vedoucí PS paní Mgr. Michaelu Gondekovou.

Upřesnil, že pracovní náplní skupiny bude pokračování v budování kapacit a posilování kompetencí zástupců partnerských subjektů formou sdílení metod, postupů, zdrojů a dalších informací.

 

Hlavním tématem jednání skupiny byla aktualizace SWOT analýzy a následná diskuse k tématům:

- logopedická prevence ( pod záštitou logopedické školy Měcholupy)

- práce s dětmi s OMJ (možné školení s Člověk v tísni, Meta o.p.s., centrum LOCIKA z.ú.)

- vybavení MŠ v rozvoji čtenářské pregramotnosti

- exkurze se školkou na téma matematické pregramotnosti

- užívání cizího jazyka v MŠ (příklady dobré praxe, dobrá zkušenost s aplikací Duolingo, písničky pro děti na You Tube – Super simple song, WattsEnglish with Steve and Maggie)

- přechod dětí se zátěží z MŠ do ZŠ – možnost o vytvoření metodických postupů při přechodu dětí, mohla by se zlepšit spolupráce mezi učitelkami z MŠ a ZŠ a případné možnosti předávání informací o dětech a následné rozdělení dětí do prvních tříd. Školky mají kompletní diagnostiku dítěte, kterou by mohly předávat učitelkám pro snazší začleňování. Ale pokud rodič odmítá diagnostikovat dítě už ve školce, vzniká problém.. A mají školy nebo učitelky prvních tříd o takové informace zájem? Takové otázky vznikaly při tomto tématu spolupráce ZŠ a MŠ.

 

Na závěr jednání pracovní skupiny bylo doporučeno všem členům, aby posílali  asistence pracovní skupiny své návrhy na potřebné vzdělávací semináře, besedy, školení, pomůcky aj.

 

Dnešní setkání proběhlo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné.

Příští setkání se uskuteční ve středu 1.2.2023.


 

Zapsala: Anna Meniecová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 9.12.2022, počet zobrazení : 61 (61 tento měsíc)