Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 19.1.2022

21.1.2022:
Jednání PS Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků se konalo dne 19.1.2022 od 15:00 hod, online formou.

 

Dnešní příspěvek si připravila paní

 

Mgr. Petra Derychová ze ZŠ a MŠ Dvořákova ul. Žatec, na téma „Čtenářská gramotnost u dětí se sociálním znevýhodněním“

 

Paní učitelka se podělila o své zkušenosti z praxe čtenářské gramotnosti a sdílela s ostatními členy pracovní skupiny metody, které využívá ve výuce v hodinách s dětmi, kteří nemají vztah ke knihám a ani neznají pohádky.

 

Doporučení na semináře 

Stanislava Emerlingová  - https://www.emmerlingova.cz/

 

Hana Sedláčková –  kniha - Škola hrou - http://proskoly-skolahrou.cz/
 

Doporučení na knihy:

Zábavné čtení (nejen) pro dyslektiky

Zábavné cvičení

Čtení s porozumněním

Ježibaba poletucha - https://www.ucenisnapadem.cz/produkt/jezibaba-poletucha-a-jine-pohadky/


 

Proběhla diskuze na téma

Čtenářský deník, kde se zapojili se svými zkušenostmi i ostatní členové

                                   


 

Součástí setkání bylo také vyhodnocení a aktualizace místního akčního plánu a jednotlivých kroků ke splnění specifických cílů.

 

Tato SWOT analýza byla diskutována a připomínkována, bude zaslána spolu se zápisem a každý jí může emailem připomínkovat případně na dalším setkání pracovní skupiny.

 

Setkání probíhalo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné.


 

Další setkání se uskuteční 23. 2. 2022

Přílohy :

Článek vyšel : 21.1.2022, počet zobrazení : 75 (75 tento měsíc)