Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS cizí jazyky 12.12.2022

5.1.2023:
Setkání skupiny cizí jazyky se konalo v úterý 12. 12. 22 od 15,30 hod na Základní škole P. Bezruče 2000, Žatec.

 

Program jednání:

 

1. Zahájení, úvodní slovo - představení projektu MAP a cílů a úkolů PS

2. Aktualizace podkladů pro tvorbu dokumentu MAP - vize, SWOT analýza

3. Různé, diskuse   


 

Pan Zárybnický seznámil přítomné s programem jednání pracovní skupiny a projektem MAP3 s návazností na MAP4, kde bude opět možné čerpat finance na semináře, exkurze, pomůcky a vzdělávání pedagogů.

Upřesnil, že pracovní náplní skupiny bude pokračovaní v budování kapacit a posilování kompetencí zástupců partnerských subjektů formou sdílení metod, postupů, zdrojů a dalších informací.

 

Hlavním tématem jednání skupiny byla aktualizace SWOT analýzy a následná diskuse k tématům

 

- cizojazyčná literatura a pomůcky – vytipování vhodné literatury, vytvořit doporučený přehled

- vybavení učeben pro výuku cizích jazyků

- potřeba mít v PS zastoupení i členy jiných jazyků než Aj

 

Bylo doporučeno všem členům, aby posílali své návrhy na vzdělávací semináře, školení, pomůcky aj. asistence pracovních skupin.

 

Dnešní setkání probíhalo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné.

Příští setkání se uskuteční v pondělí 6.2.2023.


 

Zapsala: Anna Meniecová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 5.1.2023, počet zobrazení : 151 (151 tento měsíc)