Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z metodického posezení učitelů přírodovědného vzdělávání 25.5.2022

30.5.2022:
Metodické posezení učitelů v rámci platformy polytechnického vzdělávání se konalo v kavárně Mlsná koza 25. 5. 2022 v 16,00 hod.

 

Téma: pomůcky od MAS Vladař, akce škol, Šablony IV, výlety, třídnické hodiny

 

Účastnice sdílely zkušenosti se zapůjčenými pomůckami od MAS Vladař, předaly si zkušenosti, postřehy. Každá si vyzkoušela na místě novou pomůcku TERMOKAMERU v podobě USB-C zařízení pro připojení k mobilu/tabletu. Pomocí této pomůcky Lektor/žák navíc získá možnost prezentovat měřené či sledované na obrazovce, projektoru formou vysílání obrazu z mobilního telefonu.

 

Mgr. Helena Gondeková informovala o spolupráci s neziskovou organizací Radka z Kadaně a sdílela informace ze semináře „Emoční a sociální zralost osobnosti dítěte,“ který se uskutečnil minulý týden.

Účastnice diskutovaly o projektech a akcích své školy, sdílely informace o šablonách, prevenci a o zápisech žáků z Ukrajiny. 

 

Školní výlety budou probíhat na školách v červnu. 

Setkání bylo velice přínosné a inspirativní. 

 

Zapsala: Mgr. Helena Gondeková  

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 30.5.2022, počet zobrazení : 268 (268 tento měsíc)