Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z exkurze Zoopark Chomutov, p.o. 28.6.2024

8.7.2024:
V rámci implementační aktivity akce pro děti a žáky na podporu rovného přístupu ke vzdělávání, zaměřené na posílení vztahu k regionu, se dne 28. června 2024 uskutečnila exkurze do Zooparku v Chomutově. Této akce se zúčastnily děti z mateřské školy.

 

Cesta začala ráno, kdy děti vyrazily autobusem do Žatce na vlakové nádraží. Odtud pokračovaly vlakem do Chomutova, což pro mnohé z nich byla první jízda vlakem, a tedy velký zážitek.

Po příjezdu do Zooparku se děti pustily do prohlídky. S velkým zájmem si prohlížely různé druhy zvířat a prostřednictvím informačních tabulí se dozvídaly zajímavosti o jejich životě. Děti měly za úkol počítat zvířata v jednotlivých ohradách a voliérách a zjišťovat, kolik mají mláďat. Tato aktivita nejen podporovala jejich pozorovací schopnosti, ale také rozvíjela jejich matematické dovednosti.

Součástí exkurze bylo i vypracování pracovních listů. Tyto listy byly zaměřeny na rozvoj matematických představ, kreativitu a znalosti o zvířatech. Kvůli nepříznivému počasí však děti musely tuto část programu dokončit až ve školce.

Výlet byl dětmi hodnocen velmi pozitivně. Dozvěděly se spoustu nových informací o zvířatech a měly možnost vidět na vlastní oči zvířata, která dosud neznaly. Jízda vlakem byla pro mnohé z nich novou a vzrušující zkušeností.

Tato exkurze byla pro děti velkým přínosem, zejména v oblasti seznamování se s blízkým okolím, ve kterém žijí, v rozvoji logického a matematického myšlení a ve vztahu k přírodě. Celkově lze říci, že akce byla úspěšná a naplnila své vzdělávací cíle.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 8.7.2024, počet zobrazení : 24 (24 tento měsíc)