Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z Exkurze do nitra Flájské přehrady 29.5.2024

10.6.2024:
Dne 29. května se 20 žáků ze čtvrtého ročníku Základní školy Jižní 2777, Žatec a 4 dospělí, včetně jedné maminky chlapce s inzulínovou pumpou vydali na exkurzi do nitra Flájské přehrady.

 

Exkurze začala prohlídkou hráze a okolí, kde si účastníci vysvětlili účel přehrady. Žáci z informační tabule zjišťovali potřebná data do pracovních listů. Vzhledem k silnému větru a absenci stolů se výpočty realizovaly až ve škole.

Od 12:30 hodin probíhala asi hodinová prohlídka vnitřních prostor přehrady s průvodcem. Po prohlídce žáci počítali schody vedoucí až na samé dno výtoku z přehrady. Byli obeznámeni s délkou stavby, její nákladností a technickou zvláštností – dutými pilíři. Následovala cesta kolem plavebního kanálu, který kdysi zajišťoval přísun dřeva pro německé město Freiberg.

Ve škole poté žáci společně doplňovali poslední sloupec pracovního listu a zjišťovali rozdíly mezi Flájskou a Nechranickou přehradou, přičemž informace o Nechranické přehradě čerpali z internetu. Technickým úkolem bylo nakreslit přehradu s vyznačením hráze. Děti zapisovaly, co již vědí o přehradách, po prohlídce doplnily, co nového se dověděly, a nakonec napsaly, co by ještě chtěly vědět. Po návratu věnovali přehradám ještě jednu vyučovací hodinu, kde zhodnotili exkurzi a shrnuli poznatky.

Exkurze měla pro žáky velký význam. Seznámili se s novými objemovými jednotkami, včetně jejich zápisu (metr krychlový - m³), a propojili matematiku s informatikou při vyhledávání informací o Nechranické přehradě. Na místě zjišťovali a vyhledávali nové údaje o přehradě, čímž si procvičili čtenářskou gramotnost. Zopakovali a procvičili porovnávání devítimístných čísel a provádění dalších matematických operací s těmito čísly (odčítání). Díky prohlídce stavby si lépe představili její výstavbu, funkci a účel. Vymýšleli a kladli vhodné otázky související s technickou podstatou stavby, což jim pomohlo lépe pochopit logické vztahy při výstavbě, údržbě a funkčnosti přehrady. Zakreslovali plánek vodního díla na pracovní list tak, aby co nejvíce odpovídal skutečnému tvaru přehrady včetně umístění hráze. Názorná výuka s odborným výkladem podpořila a rozšířila jejich logické myšlení a zvýšila zájem o matematické údaje a práci s nimi. Vyhledávali numerické údaje o objektu přímo v terénu a uvědomili si pojmy jako výška hráze, hloubka přehrady, objem přehrady, apod.

Exkurze byla hodnocena velmi kladně jak žáky, tak pedagogickým dozorem.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 10.6.2024, počet zobrazení : 27 (27 tento měsíc)