Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z akce Workshop malotřídních škol 20.5.2022

26.5.2022:
Workshop malotřídních škol – sdílení zkušeností v rámci Šablon, financování AP, rozpočty, společné akce – DD, vybíjená se konal dne 20. 5. 2022 od 11:00 hod v ZŠ MŠ Liběšice.

 

Paní ředitelky ze ZŠ Lipenec a ZŠ a MŠ Tuchořice spolu konzultovali a řešili sdílení ZŠ v rámci šablon – sdílená výuka – šablony III.

Ředitelky všech tří škol společně prošly prezentace z MAP 2 – pracovní skupina financování – Šablony IV. a výzvy IROP.

Rozpočty stále nemáme. 6. 6. máme odevzdat přesuny k rozpočtu, který tedy ještě bohužel nemáme.

Účastníce se řešily financování asistentů pedagoga, zda některá má bližší informace o tom, zda je i nadále bude financovat Krajský úřad. V současné době se zvyšují potřeby žáků a nutná přítomnost školních asistentů a asistentů pedagoga. Všechny školy zaznamenaly zvýšenou potřebu v tomto směru.

Dále jsme prodiskutovaly SW VIS Plzeň, který je využíván k evidenci ve školních jídelnách. ZŠ Lipenec a ZŠ Liběšice ho již využívají delší dobu a ZŠ a MŠ Tuchořice na něj budou přecházet od 1. 6. 2022.

Den dětí proběhne v ZŠ a MŠ Liběšice společně se ZŠ a MŠ Tuchořice od 9.00 hodin ve středu 1. 6. 2022.

Turnaj ve vybíjené proběhne ve středu 22. 6. 2022 v Lipenci od 8.00 hodin.

Příští setkání se uskuteční 1. 7. 2022 v ZŠ Lipenec.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 26.5.2022, počet zobrazení : 254 (254 tento měsíc)