Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality z okolí

Pozvánka na akci DVA DNY S DIDAKTIKOU BIOLOGIE 2023

3.1.2023:
Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
katedra biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy pořádá
1. ročník konference pro vyučující přírodopisu a biologie „Dva dny s didaktikou biologie
2023“. Konference se bude konat v termínu 9.–10. 2. 2023 v prostorách Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, Praha 1. Jedná se o akci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníku akreditovanou MŠMT (MSMT-21810/2022-2-812) s cílem
prohloubení odborné kvalifikace.

 

V průběhu konference se společně zaměříme na vybrané problémy biologického vzdělávání a
na praktické náměty pro výuku přírodopisu a biologie. Budete mít možnost sdílet svoje
zkušenosti s kolegy, vyslechnout přednášky odborníků, účastnit se diskusí a vyzkoušet si
přímo praktické výukové aktivity vhodné pro Vaše žáky.
Rádi bychom Vás a Vaše kolegy z řad vyučujících přírodopisu a biologie co nejsrdečněji
pozvali na tuto konferenci a těšíme se na Vaši účast. Konference se můžete zúčastnit v roli
účastníků čerpajících inspiraci a nové podněty do své praxe. Budeme ale velmi rádi, pokud se
rozhodnete i nasdílet s kolegy vaše osvědčené výukové aktivity a materiály. Vystoupit můžete
s přednáškou, navrhnout a vést diskusní fórum či workshop. Předběžný program konference a
další informace jsou přiloženy k této pozvánce a jsou také k dispozici na webové stránce
https://pages.pedf.cuni.cz/kbes/konference/dva-dny-s-didaktikou-biologie-2023/.


Za katedru biologie a environmentálních studií Pedf UK a přípravný výbor konference
RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. a PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.

Přílohy :

Článek vyšel : 3.1.2023, počet zobrazení : 151 (151 tento měsíc)