Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Katalog nástrojů a informací pro kariérové poradce na ZŠ

PARTNEŘI PRO KARIÉROVÉ PORADCE

Správa PZ Triangle

Detašované pracoviště: Průmyslová 1062, Bitozeves - Průmyslová zóna Triangle 438 01 Bitozeves

Kontakt: Ing. Renata Janků, mobil: +420 778 733 852

E-mail: janku.r@industrialzonetriangle.com

Web: https://www.industrialzonetriangle.com/

Videa: https://www.industrialzonetriangle.com/cz/prumyslova-zona/videa-a-panoramata

Popis spolupráce: Exkurze do firem v PZ Triangle, motivační besedy ve školách.

Úřad práce Louny

Detašované pracoviště: Pod Nemocnicí 2380, 440 01 Louny 1

Kontakt: Hana Krejčí, oddělení poradenství a dalšího vzdělávání, tel.: 950 134 399

E-mail: hana.krejci@uradprace.cz

Web: https://www.uradprace.cz/louny

Popis spolupráce: informace z trhu práce, zprostředkování zaměstnání

Česká školní inspekce

Kontakt:  tel. : +420 251 023 127, E-mail: posta@csicr.cz

E-mail: posta@csicr.cz

Web: https://www.csicr.cz/cz/

Popis spolupráce: metodická podpora škol, inspekční činnost

DOPORUČENÉ MATERIÁLY:

TESTY:

WEBY:

MATERIÁLY:


SOUHRNNÝ SEZNAM SŠ A SOŠ(v rámci dopravní dostupnosti):

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Adresa: Osvoboditelů 380, Louny

Kontakt: 415 655 489, 739 477 561

E-mail: skola@oasoslouny.cz

Web: www.oasoslouny.cz

Informace:

 • Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou: 

78-42-M/02 - Ekonomické lyceum

63-41-M/02 - Obchodní akademie (zaměření na cestovní ruch nebo na informatiku)

23-41-M/01 - Strojírenství (zaměření na automatizaci a robotiku)

68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost

 • Obory středního vzdělání s výučním listem: 

23-51-H/01 - Strojní mechanik (Zámečník)

23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)

31-58-H/01 – Krejčí

36-52-H/01 – Instalatér

36-67-H/01 – Zedník

66-52-H/01 - Aranžér

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace

Adresa: Poděbradova 661, Louny

Kontakt: 415 652 324, 415 653 565

E-mail: gvh@glouny.cz

Web: www.glouny.cz

Informace:

 • Gymnázium má kapacitu 360 žáků (240 žáků osmiletého studia a 120 žáků čtyřletého studia). 
 • Studijní obory:

79 - 41 - K/41 Gymnázium

79 - 41 - K/81 Gymnázium

Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace

Adresa: Mostecká 3000, Chomutov

Kontakt: 474 624 140

E-mail: info@gymcv.cz

Web: www.gymcv.cz

Informace:

 • Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ve čtyřletém nebo šestiletém studiu a zaměřuje se především na přípravu ke studiu na vysoké škole, případně na vyšší odborné škole. Šestileté studium je podle intencí MŠMT ČR určeno jen těm nejtalentovanějším žákům základních škol. V posledních letech jsou ve škole otvírány pouze třídy se všeobecným zaměřením.
 • Studijní obory:

79-41-K/41 Gymnázium

79-K-41/61 Gymnázium

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

Adresa: Pražská 702, Chomutov

Kontakt:474 651 848, 474 651 849

E-mail: tgacv@tgacv.cz

Web: www.tgacv.cz 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=FN7Jq43pzd4

Informace:

 • Škola jako příspěvková organizace vznikla sloučením původních škol OA, SOŠG a SOU Chomutov, Střední škola technická a automobilní Chomutov a Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň. Škola poskytuje střední odborné vzdělání v oblasti strojírenství, zemědělství a gastronomie v denní i dálkové formě zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Dále v denním studiu poskytuje vzdělání, které je ukončeno závěrečnou učňovskou zkouškou a získáním výučního listu, v případě Praktické školy dvouleté získáním osvědčení o závěrečné zkoušce absolventa. Škola poskytuje vzdělání také pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, případně žáky imobilní.
 • Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

37-42-M/01 - Logistické a finanční služby

65-42-M/01 - Hotelnictví

39-41-L/01 - Autotronik

23-45-L/01 - Mechanik seřizovač

 • Nástavbové obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

64-41-L/51 - Podnikání - denní forma

 • Tříleté obory vzdělání s výučním listem:

23-51-H/01 - Strojní mechanik

23-55-H/02 - Karosář

23-56-H/01 - Obráběč kovů

23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel

29-53-H/01 - Pekař

29-54-H/01 - Cukrář

29-56-H/01 - Řezník - uzenář

41-51-H/01 - Zemědělec - farmář

41-55-H/01 - Opravář zemědělských strojů

41-52-H/01 - Zahradník

65-51-H/01 - Kuchař - číšník

66-51-H/01 - Prodavač

66-53-H/01 - Operátor skladování

69-51-H/01 - Kadeřník

 • Tříleté obory vzdělání s výučním listem a s nižšími nároky na vzdělávání:

31-59-E/01 - Šití oděvů

36-67-E/01 - Zednické práce

41-52-E/01 - Zahradnické práce

41-55-E/01 - Opravářské práce

65-51-E/01 - Stravovací a ubytovací služby

66-51-E/01 - Prodavačské práce

75-41-E/01 - Pečovatelské služby

 • Dvouleté obory vzdělání s výučním listem a s nižšími nároky na žáky:

31-59-E/02 - Šití prádla

41-52-E/02 - Zahradnická výroba

 • Praktická škola:

78-62-C/02 - Praktická škola dvouletá

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov Školní 50, příspěvková organizace

Adresa: Školní 1060/50, Chomutov

Kontakt: 474 628 992, 474 774 041

E-mail: info@spscv.cz

Web: www.spscv.cz

Virtuální prohlídka: https://www.spscv.cz/virtualni-prohlidka-skoly/

Informace:

 • Školní vzdělávací program Elektrotechnika a strojírenství (první 2 roky):

26-41-M/01 Elektrotechnika - první 2 roky

 • po 2 letech volí žák z těchto specializací:

Automatizační systémy

Automatizovaná konstrukce ve strojírenství

Silnoproudá elektrotechnika

Výpočetní systémy

Technický management

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

Adresa: Na Průhoně 4800, Chomutov

Kontakt: 474 471 111

E-mail: info@esoz.cz

Web: www.esoz.cz

Virtuální prohlídka: http://360.ponterecords.cz/esoz/

https://www.esoz.cz/virtualka/html5/ESOZChomutov2.html

Informace:

 • Obory vzdělání s maturitní zkouškou (4leté denní studium):

RVP 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – zaměření Mechanik elektronik

RVP 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – zaměření Mechanik elektrotechnických zařízení

RVP 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost - bezpečnost a ochrana obyvatel

RVP 39-08-M/01 Požární ochrana - Strojník požární techniky

RVP 39-08-M/01 Požární ochrana - Technik požární ochrany

RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie

RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie - sportovní management

RVP 53-41-M/03 Praktická sestra – od 1. 9. 2020

RVP 75-41-M/01 Sociální činnost - pečovatelka

 • Obory vzdělání s výučním listem (3leté denní studium):

RVP 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud - elektrikář pro rozvodná zařízení – od 1. 9. 2020

RVP 26-51-H/01 Elektrikář - elektrikář pro stroje a zařízení – od 1. 9. 2020

RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik - zámečník – od 1. 9. 2020

RVP 36–64–H/01 Tesař – od 1. 9. 2020

RVP 33-56-H/01 Truhlář – od 1. 9. 2020

RVP 36-67-H/01 Zedník – od 1. 9. 2020

RVP 36-52-H/01 Instalatér – od 1. 9. 2020

RVP 36-66-H/01 Montér suchých staveb – od 1. 9.  2020

RVP 36-67-E/01 Zednické práce – od 1. 9. 2020

RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel – od 1. 9. 2020

 • Obory vzdělání s maturitní zkouškou (2leté denní nástavbové studium):

RVP 36-44-L/51 Stavební provoz

 • Obory vzdělání s maturitní zkouškou (5leté dálkové studium):

RVP 53-41-M/03 Praktická sestra – od 1. 9. 2020.

Městské gymnázium a Základní škola Jirkov

Adresa: Krušnohorská 1675, Jirkov

Kontakt: 474 651 367

E-mail: info@gympljirkov.cz

Web: web.gympljirkov.cz

Informace:

 • Městské gymnázium Jirkov poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání. Absolventi školy jsou připraveni ke studiu na libovolné vysoké škole a kvalitní jazyková příprava umožňuje pokračovat ve studiu i v zahraničí.
 • Ke čtyřletému studiu jsou přijímáni žáci z 9. tříd ZŠ.
 • Studenti prvního a druhého ročníku mají pevný učební plán, důraz je kladen na výuku jazyků a přírodovědných předmětů. Ve třetím a čtvrtém ročníku si studenti  vedle stálých předmětů vybírají i z volitelných předmětů již podle svého zájmu, zaměření a budoucí profese. Tyto předměty umožňují profilaci studentů vzhledem k jejich dalšímu studiu.
 • Žáci čtyřletého studia se učí dvěma světovým jazykům.
 • Gymnázium podporuje sportovně nadané žáky. Nabízí možnost individuálního studijního plánu pro sportovní talenty s odpovídající sportovní výkonností. Od r. 2014 gymnázium  spolupracuje s kanadskou krajanskou organizací v Edmontonu.
 • obor:

79-41K/41 Gymnázium

Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

Adresa: 5. května 620, Kadaň

Kontakt: 474 342 718, 602 761 345

E-mail: info@gymnazium-kadan.cz

Web: www.gymka.cz

Informace:

 • Škola, která nabízí studium ve všech směrech, který dnešní svět nabízí.
 • Základem je osmileté a čtyřleté studium na gymnáziu.
 • Nadstavbou jsou jazykové kurzy Cambridge nebo různé kurzy pro veřejnost.
 • Na vrcholu stojí celoživotní vysokoškolské studium, které organizují ve spolupráci se sociálně-ekonomickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem.
 • Učitelé se účastní kurzů univerzity třetího věku v Kadani, kterou pomáhali zakládat.
 • Obory:

79-41-K/41: čtyřleté studium

79-41-K/81: osmileté studium (prima)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace

Adresa: Komenského 562, Kadaň                                                                                                                         

Kontakt: 474 343 395

E-mail: sps-kadan@sps-kadan.cz

Web: www.sps-kadan.cz

Virtuální prohlídka: https://www.sps-kadan.cz/?page_id=6268

Informace:

 • Všechny studijní obory jsou 4 leté, ukončené maturitní zkouškou z českého jazyka, cizího jazyka nebo matematiky a odborných předmětů.
 • Od 1.září 2009 počínaje 1. ročníkem v souvislosti se zavedením ŠVP se mění obory vzdělání:

36-47-M/01  Stavebnictví zaměření Pozemní stavitelství

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání zaměření Management ve stavebnictví

63-41-M/02  Obchodní akademie

 • Od 1.září 2010 počínaje 1. ročníkem v souvislosti se zavedením ŠVP se mění obory vzdělání:

36-45-M/01  Technická zařízení budov. U oboru TZB musí být v přihlášce lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče.

 • EUROPASS – Dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce - Od roku 2006 získají žáci spolu s maturitním vysvědčením tzv. Europass – dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce, který podstatně zvýší uplatnitelnost absolventa školy na mezinárodním trhu práce.  

Gymnázium a Střední odborná škola Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

Adresa: Chomutovská 459, Klášterec n. Ohří

Kontakt: 474 376 047, 778 474 031 

E-mail: gymkl@gymkl.cz

Web: www.gymkl.cz

Informace:

 • Gymnázium - osmiletý studijní obor:

79-41-K/81

 • Gymnázium - čtyřletý studijní obor:

79-41-K/41

 • SOŠ - čtyřletý studijní obor:

sociální činnost 75-41-M/01 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66

Adresa: Místo 66, Místo

Kontakt: 778 777 180

E-mail: reditelna@vudds.cz

Web: www.vudds.cz

Informace:

 • Střední škola - kapacita: 24 žáků
 • Studijní/učební obory podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání:

41-52-E Zahradník, zahradnické práce - Obor: 41-52-E/02 Zahradnická výroba, výuka podle ŠVP Zahradnická výroba

69-54-E Práce v čistírnách a prádelnách -Obor: 69-54-E/01 Provozní služby, výuka podle ŠVP Provozní služby

78-62-C Praktická škola - Obor: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, výuka podle ŠVP Praktické vaření.

Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace

Adresa: Čsl. Armády 1530, Most

Kontakt: 476 441 974, 476 707 493 

E-mail: gymmost@gymmost.cz

Web: www.gymmost.cz

Informace:

 • Moderní dynamická škola.
 • Nový název spojuje dvě pracoviště - Gymnázium v Mostě a Gymnázium v Bílině. Díky sloučení těchto dvou institucí se jedná o největší gymnázium v Ústeckém kraji.
 • Gymnázium poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání. Absolventi školy jsou připraveni ke studiu na libovolné vysoké škole a kvalitní jazyková příprava umožňuje pokračovat ve studiu i v zahraničí.
 • Výuka na gymnáziu probíhá ve třech formách - čtyřleté, osmileté studium a gymnázium se sportovní přípravou.
 • Obory:

Osmileté studium - obor 79-41-K/81

Čtyřleté studium - obor 79-41-K/41

Studium se sportovní přípravou - obor 79-42-K/41

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s.r.o., Most

Adresa: Topolová 584, Most

Kontakt: 476 769 501

E-mail: info@podnikac.cz

Web: www.podnikac.cz

Informace:

 • Vzdělávání v oboru:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání a z něj vycházejícího školního vzdělávacího programu PODNIKATEL. 

Pro školní rok 2021/22 nabízejí tato vzdělávací zaměření:

01 – ŘÍZENÍ FIREM

02 – CESTOVNÍ RUCH

04 – BEZPEČNOST A PRÁVO.

Střední odborná škola LIVA s.r.o.

Adresa: Pionýrů 2806, Most

Kontakt: 602 476 504

E-mail: livamost@seznam.cz

Web: hwww.livamost.cz

Informace:

 • Dálkové nástavbové studium: tříleté dálkové nástavbové studium při zaměstnání pro absolventy příbuzných učebních oborů H s výučním listem, zakončené maturitní zkouškou:

64-41-L/51 Podnikání

23-43-L/51 Provozní technika

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

 • Dálkové maturitní studium: pětileté dálkové studium při zaměstnání pro dospělé se základním vzděláním či nedokončenou střední školou, případně vyučené, zakončené maturitní zkouškou:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (zaměření na účetnictví a účetní software).

Střední odborná škola InterDACT, s.r.o.

Adresa: Pionýrů 2806, Most

Kontakt: 476 705 479

E-mail: info@interdact.cz

Web: www.interdact.cz

Informace:

 • Studijní obory:

18-20-M/01 Informační technologie

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Školní vzdělávací program – 75-41-M/01 Sociální asistent - čtyřleté denní studium 

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p.o.

Adresa: Jana Palacha 711, Most

Kontakt: 476 702 735

E-mail: reditelka@spsasosgsmost.cz

Web: www.spsasosgsmost.cz

Informace:

 • Obory vzdělání poskytující střední vzdělávání s výučním listem:

65-51-H/01 Kuchař-číšník (ŠVP: Kuchař)

65-51-H/01 Kuchař-číšník (ŠVP: Číšník)

66-51-H/01 Prodavač

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)

66-51-E/01 Prodavačské práce

 • Obory vzdělání poskytující střední vzdělávání s maturitní zkouškou:

65-41-L/01 Gastronomie (Kulinářský specialista)

69-41-L/01 Kosmetické služby

23-41-M/01 Strojírenství (s využitím výpočetní techniky)

23-41-M/01 Strojírenství (Síťový analytik ve strojírenství)

78-42-M/01 Technické lyceum

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o. 

Adresa: Eduarda Basse 1142, Most

Kontakt: 476 709 580

E-mail: soukrmark@sssmep.cz

Web: www.sssmep.cz

Virtuální prohlídka: https://360.ponterecords.cz/sssmep/?fbclid=IwAR1mUupUIdEpWEY7Cf4a92rskSGtQgUaO3rSySnAMyxQXKCl_r4A9UWblX8

Informace:

 • Studijní zaměření:

63-41-M/02 Informační technologie a programování

63-41-M/02 Sportovní marketing a management

63-41-M/02 Cestovní ruch a průvodcovství

Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o.

Adresa: Františka Kmocha 1823, Most

Kontakt: 476 706 696

E-mail: info@bukaschool.cz

Web: www.bukaschool.cz

Virtuální prohlídka: https://www.bukaschool.cz/2021/10/18/nova-prohlidka-360/

Informace:

 • Studijní obor:

Obor vzdělání HOTELNICTVÍ - v rámci oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví nabízejí dva školní vzdělávací programy (ŠVP): GAST – hotelnictví s turismem, Stevard/stevardka – GLOBAL.

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary

Adresa: Ondřejská 1122, Karlovy Vary

Kontakt: 353 176 611, 602 108 439

E-mail: info@ssstravovani.cz

Web: www.ssstravovani.cz

Informace:

 • Čtyřleté obory s maturitní zkouškou:

65-41-L/01 Gastronomie (dobíhající)

65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví (od 1.9.2018 počínaje 1. ročníky)

 • Tříleté učební obory s výučním listem:

65-51-H/01 Kuchař, kuchařka (od 1.9.2018 počínaje 1. ročníky)

65-51-H/01 Číšník, servírka (od 1.9.2018 počínaje 1. ročníky)

65-51-  H/01 Číšník, barman, barista (od. 1.9.2018 počínaje  1. ročníky)

29-54-H/01 Cukrář (od 1.9.2018 počínaje 1. ročníky)

69-51-H/01 Kadeřník (od 1.9.2018 počínaje 1. ročníky)

65-51-E/01 Kuchařské práce

 • Nástavbové studium s maturitní zkouškou:

65-41-L/51 Gastronomie

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace

Adresa: Bezručova 1312, Karlovy Vary

Kontakt: 354 224 150

E-mail: info@oakv.cz

Web: www.oakv.cz

Informace:

 • Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie, školní vzdělávací program Ekonomika pro život

65-42-M/02 Cestovní ruch, školní vzdělávací program Cestovní ruch

 • Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
 • Vyšší odborná škola cestovního ruchu

Středisko praktického vyučování GRANDHOTEL PUPP o.p.s.

Adresa: Mírové náměstí 316, Karlovy Vary

Kontakt: 353 109 528, 724 227 389

E-mail: spv@pupp.cz

Web: www.pupp.cz/spv

Informace:

 • Již více než šedesát let vychovává Grandhotel Pupp kvalifikované pracovníky.
 • Hotelové středisko praktického vyučování patří k významným vzdělávacím centrům hotelového průmyslu, gastronomie a lázeňství. Ve své kategorii patří hotelové středisko praktického vyučování k zařízením s nejlepšími výsledky a Českou školní inspekcí je hodnoceno jako nadprůměrné
 • Tříleté obory ukončené výučním listem:

65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením kuchař, kuchařka

65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením číšník, servírka

65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením barman, barista

29-54-H/01 Cukrář (teoretická výuka SŠ stravování a služeb Karlovy Vary)

29-54-H/01 Cukrář (teoretická výuka SŠŽ Sokolov)

 • Čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou:

65-41-L/01 Gastronomie

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace

Adresa: Poděbradská 1247, Karlovy Vary

Kontakt: 353 233 936

E-mail: sekretariat.skoly@zdravkakv.cz

Web: www.zdravkakv.cz

Informace:

 • Otevírané obory SŠ 2021/22:

Praktická sestra – kód oboru 53 – 41 - M/03, (denní čtyřleté studium),

Nutriční asistent – kód oboru 53-41-M/02 (denní čtyřleté studium)

Asistent zubního technika – kód oboru 53-44-M/03 (denní čtyřleté studium)

Masér ve zdravotnictví – kód oboru 53-41-M/04 (denní čtyřleté studium)

Laboratorní asistent – kód oboru 53-43-M/01 (denní čtyřleté studium)

 • Otevírané obory VOŠ 2021/22:

Diplomovaná dětská sestra – kód oboru 53-41-N/5 (denní tříleté studium)

Diplomovaný zubní technik – kód oboru 53-44-N/11

Diplomovaný farmaceutický asistent – kód oboru 53-43-N/1 (denní tříleté studium)

Diplomovaná všeobecná sestra – kód oboru 53-41-N/1 (denní tříleté studium).

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary s.r.o.

Adresa: T.G. Masaryka 559, Karlovy Vary

Kontakt: 353 585 603

E-mail: karlovyvary@trivis.cz

Web: www.trivis-kv.cz

Informace:

 • Soukromá střední škola veřejnoprávní působí v Karlových Varech od září 1995. Do roku 2001 byla pouze odloučeným pracovištěm vzdělávací sítě TRIVIS v Praze, ale od září 2001 už je samostatným subjektem.
 • Poskytuje úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Odborné zaměření školy je v oboru bezpečnostně právní činnost. Vzdělání nabízí denní i dálkovou formou. Vzhledem ke specifickému zaměření školy jsou vedle všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovány odborné předměty, kterými jsou právo, integrovaný záchranný systém, kriminalistika, kriminologie, penologie, střelecká příprava, sebeobrana, a další.
 • 4-letý denní studijní program Veřejnoprávní ochrana v denní formě studia.
 • Vzhledem ke specifickému zaměření školy jsou vedle všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovány odborné předměty, kterými jsou právo, integrovaný záchranný systém, kriminalistika, kriminologie, penologie, střelecká příprava, sebeobrana, a další. Výuka těchto předmětů vytváří velmi dobrý předpoklad k budoucímu studiu na VŠ humanitního zaměření.  Stejně tak otevírá absolventům možnosti snadnějšího uplatnění u Armády ČR, Policie ČR, jednotek HZS, státní správě a samosprávě.
 • 3-letý dálkový studijní program Veřejnoprávní ochrana v dálkové formě studia.

Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace

Adresa: Hlavní 114, Karlovy Vary -Dalovice

Kontakt: 353 224 830, 736 514 091

E-mail: info@logistickaskola.cz

Web: www.logistickaskola.cz

Informace:

 • Obory s maturitou: Denní studium (4 roky):

Logistické a finanční služby (37-42-M/01) - zaměření: finančnictví - poštovnictví - cestovní ruch a lázeňství - recepce - veřejná správa - obchodní dovednosti – marketing

Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/01) - zaměření: podnikový logistik - doprava, přepravy, spedice - letecká doprava - informační technologie v logistice - obchod a marketing - kontrola jakosti.

 • Obory s výučním listem: Denní studium (3 roky):

Operátor skladování  (66-53-H/01) - zaměření: skladová logistika - skladové hospodářství - kurýrní a expresní služby - operátor v přepravy - informační technologie ve skladování.

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, p.o.

Adresa: Lidická 455, Karlovy Vary-Drahovice

Kontakt: 354 224 711  

E-mail: info@pedgym-kv.cz

Web: www.pedgym-kv.cz

Informace:

 • Studijní obory:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté denní studium se zaměřením na tělesnou výchovu a se zaměřením na estetickovýchovné předměty),

78-42-M/03 Pedagogické lyceum (čtyřleté denní studium)

75-41-M/01 Sociální činnost (čtyřleté denní studium)

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (čtyřleté denní i dálkové studium)

75-32-N/06 Sociální pedagogika (VOŠ) (tříleté denní i dálkové studium).

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r.o.

Adresa: nám. V. Řezáče 136, Karlovy Vary-Drahovice

Kontakt: 353 224 373  

E-mail: info@soapodnikatel.cz

Web: www.soapodnikatel.cz

Informace:

 • Škola nabízí studentům maturitní obor  6341M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE v denním i dálkovém studiu. Studenti získávají úplné ekonomické vzdělání, které je rozšířeno dle výběru studenta o další poznatky a dovednosti v oblastech cestovního ruchu a práva a financí.
 • Ekonomické vzdělání - denní a dálkové čtyřleté studium, rozšířeno o zaměření Obor obchodní akademie – zaměření cestovní ruch a Obor obchodní akademie – zaměření právo a finance.

První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace

Adresa: Národní 445, Karlovy Vary-Drahovice

Kontakt: 353 501 129

E-mail: papez@gymkvary.eu

Web: www.gymkvary.cz

Virtuální prohlídka: http://virtualka.gymkvary.cz/

Informace:

 • osmileté a čtyřleté studium
 • Vzdělání na gymnáziu má všeobecný charakter a připravuje absolventy k dalšímu vzdělávání, zejména k vysokoškolskému studiu na domácích i zahraničních vysokých školách.
 • Šíře všeobecného vzdělání umožňuje absolventům zvolit si jakýkoli studijní obor. Každý z absolventů hovoří alespoň dvěma cizími jazyky a ovládá práci s počítačem. Je schopen samostatně vyhledávat a zpracovávat odborné informace a je zvyklý na samostatnou i týmovou práci. Má široký kulturní rozhled a umí se orientovat v okolním světě.

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace

Adresa: nám. K. Sabiny 159, Karlovy Vary-Drahovice

Kontakt: 353 362 811

E-mail: podatelna@stavebniskolakv.cz

Web: http://www.stavebniskolakv.cz/new/

Informace:

 • Maturitní  studijní obor pro absolventy ZŠ (čtyřletý studijní obor):

Stavebnictví 36-47-M/01(H/D)

 • Tříleté obory vzdělání pro absolventy ZŠ :

Zedník 36-67-H/01

Strojní mechanik 23-51-H/01(H/D)

Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 (H/D)

Truhlář 33-56-H/01(H/D)

Instalatér 36-52-H/01

Malíř a lakýrník 39-41-H/01

Pokrývač 36-69-H/01

 • Dvouletý obor vzdělání vhodný pro absolventy ZŠ:

Stavební práce 36-67-E/02

Do oborů označených (H/D) přijímají chlapce i dívky, u neoznačených oborů přijímají pouze chlapce. Studium v maturitních oborech je 4-leté ukončeno maturitou, učební obory jsou 3-leté, nebo 2-leté a zakončeny závěrečnou zkouškou s výučním listem. Po úspěšném získání výučního listu je možnost studovat 2 letou nástavbu, která je zakončena maturitou.

Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji

Adresa: Husova 992, Jáchymov

Kontakt: 357 070 652, 773 793 652

E-mail: karlovarsky@euroinstitut.cz

Web: www.euroinstitut.cz/euroinstitut-karlovarsky-kraj

Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště

Adresa: Panenský Týnec 29, Panenský Týnec

Kontakt: 477 070 199, 773 793 899

E-mail: ustecky@euroinstitut.cz

Web: http://www.euroinstitut.cz/euroinstitut-ustecky-kraj/identifikacni-udaje-skoly-ulk/

Informace:

 • Obory:

Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) je roční škola, ve které se vzdělávají žáci těžce mentálně postižení,  žáci s více vadami a žáci s diagnózou autismus. Získají znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností.

Praktická škola dvouletá (78-62-C/02) je škola pro žáky těžce mentálně postižené a žáky s více vadami. Je pro ty, kteří by vzhledem k postižení nezvládli vzdělávací program s výučním listem, a přesto mají zájem získat kvalifikaci a uplatnit se na trhu práce.

Provozní služby (69-54-E/01) je dvouletý učební obor s výučním listem určený pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle RVP, vzdělávacího programu Úklid a výpomoc, učí mentálně postižené klienty domovů pro osoby se zdravotním postižením, chráněných bydlení a denních stacionářů.

Pečovatelské služby (75-41-E/01)  je tříletý učební obor s výučním listem pro žáky znevýhodněné či žáky s lehkým postižením. RVP tohoto oboru je ve škole rozpracován do školního vzdělávacího programu Pečovatelské a zdravotně-sociální služby. Tento obor studují kromě českých žáků také žákyně z Filipín. Budou z nich pečovatelky v zařízeních sociální péče nebo nemocnicích.

Zednické práce (36-67-E/01) je tříletý učební obor s nižšími nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání oproti klasickému zednickému oboru. Absolventi získají výuční list. Zednické práce jsou určeny především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Stavební práce  (36-67-E/02) je dvouletý učební obor s výučním listem. Připravuje absolventy jednoduchých pracovních činností ve stavebnictví. Absolventi získají nižší střední vzdělání.

Zpracovatel přírodních pletiv (33-58-E/01) je tříletý učební obor s výučním listem určený pro  žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle tohoto RVP, rozpracovaného ve škole do školního vzdělávacího programu Košíkářské práce, učí žáky činnostem k uplatnění se v odvětví dřevozpracující výroby zejména při zpracování přírodních pletiv a dalších materiálů v košíkářské  výrobě.  Jedná se o nižší střední vzdělání.

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas

Adresa: Ukrajinská 379, Litvínov

Kontakt: 773 769 490

E-mail: chrenka@humanitas.cz

Web: www.humanitas.cz

Virtuální prohlídka: www.humanitas.cz/wp/vr/index.html

Informace:

 • Studijní obory:

Obor Ekologie a životní prostředí (kód oboru 16-01-M/01) - délka studia – 4 roky, zakončené maturitní zkouškou.

Gymnázium T.G. Masaryka Litvínov

Adresa: Studentská 640, Litvínov

Kontakt: 476 753 126

E-mail: novakjan@gtgm.cz

Web: www.gtgm.cz

Informace:

 • Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, je všeobecným gymnáziem s těmito studijními obory:

gymnázium osmileté (79-41-K/81)

gymnázium čtyřleté (79-41-K/41)

Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková organizace

Adresa: Mládežnická 236, Hamr-Litvínov

Kontakt: 476 753 436

E-mail: soshamr@skolahamr.cz

Web: www.skolahamr.cz

Virtuální prohlídka: www.skolahamr.cz/o-skole/virtualni-prohlidky

Informace:

 • Studijní obory:

Aranžér  66-52-H/01 (3letý obor, denní studium)

Čalouník   33-59-H/01 (3letý obor, denní studium)

Kadeřník   69–51-H/01  (3letý obor, denní studium)

Krejčí 31-58-H/01 (3letý obor, denní studium)

Prodavač, prodavačka 66-51-H/01 (3letý obor, denní studium)

Tesař 36-64-H/01 (3letý obor, denní studium)

Truhlář 33-56-H/01 (3letý obor, denní studium)

Umělecký truhlář a řezbář 82-51-H/02 (3letý obor, denní studium)

Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 33-41-L/01 (4 roky, denní studium, s maturitou)

Grafický design  82-41-M/05 (4 roky, denní studium, s maturitou)

 • Nástavbové studium:

Podnikání 64-41-L/51 (2leté denní studium, s maturitou).

Střední škola EDUCHEM, a.s.

Adresa: Okružní 128, Meziboří

Kontakt: 736 750 302, 474 526 258

E-mail: info@educhem.cz

Web: https://educhem.cz/

Virtuální prohlídka: https://educhem.cz/o-skole/3d-prohlidka-skoly/

Informace:

 • Nabízené obory:

28-44-M/01 Aplikovaná chemie - čtyřletý maturitní, denní,

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - čtyřletý maturitní, denní,

18-20-M/01 Informační technologie - čtyřletý maturitní, denní,

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje – tříletý učební, denní

53-41-H/01 Ošetřovatelka - tříletý učební , denní,

26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik - dvouletý maturitní, dálková forma,

28-42-L/51 Chemik operátor - dvouletý maturitní, dálková forma.

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace 

Adresa: Zdeňka Fibicha 2778, Most

Kontakt: 417 637 477

E-mail: skola@vos-sosmost.cz

Web: https://www.vos-sosmost.cz/

Informace:

 • Přehled vzdělávacích oborů SOŠ:

KKOV 63-41-M/02 Obchodní akademie

KKOV 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Zdravotní asistent

KKOV 53-41-M/03 Praktická sestra

KKOV 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

KKOV 75-41-M/01 Sociální činnost

KKOV 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví

Masér sportovní a rekondiční

Ošetřovatel

Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace

Adresa: Jana Palacha 1534, Most

E-mail: vedeni@specmo.cz

Kontakt: 476 700 000

Web: https://www.specmo.cz/

Informace:

 • Škola vzdělává žáky s mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým postižením, i žáky s autismem. Učitelé se snaží nabízet vysoký standard všem žákům školy. Další odborné vzdělání učitelů je prvořadým úkolem celého kolektivu školy. 

Střední škola diplomacie a veřejné správy  s.r.o.    

Adresa: A. Jiráska1887, Most

Kontakt: 411 130 916 ; 608 054 990

E-mail: info@ssdvs.cz    

Web: http://www.ssdvs.cz/cz/o-skole/rozcestnik/

Informace:

 • Škola nabízí ve školním roce 2021/2022 tyto specializace v denní formě studia:

68-43-M/01   Veřejnosprávní činnost - Specializace: Diplomacie a mezinárodní vztahy, Public relations a marketingová komunikace, Právní specialista ve veřejné správě, Informační technologie a programování ve veřejné správě, Soudní úředník. 

68-42-M/01 Bezpečnostně-právní činnost - Specializace :Pracovník - policista PČR, strážník Městské policie, Pracovník soukromých bezpečnostních služeb a agentur, Pracovník - specialista se zaměřením na expertízu ručního písma, Pracovník soukromých detektivních a advokátních kanceláří, Soudní úředník.

63-41-M/01 Specializace: Podnikatel a internetová ekonomika - Startup - založ si svůj business. 

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace 

Adresa: Klínovecká 1197, Ostrov

Kontakt: 353 416 400, 353 416 422, 739 322 384

E-mail: sekretariat@spsostrov.cz      

Web: https://spsostrov.cz/

Informace:

 • 3-letý učební obor:

Mechanik – opravář motorových vozidel 23-68-H/01

Nástrojař 23-52-H/01 (počínaje školním rokem 2019/20 bude výuka 1. ročníku na středisku SPŠ Ostrov)

 • Dálkové studium: 

Elektrotechnika 26-41-M/01

 • 4-leté maturitní obory:

Elektrotechnika 26-41-M/01,

Informační technologie 18-20-M/01

Strojírenství 23-41-M/01

Technické lyceum 78-42-M/01

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01

Autotronik 39-41-L/01

Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace 

Adresa: Studentská 1205, Ostrov

Kontakt: 353 433 761, 353 612 753

E-mail: sekretariat@gymostrov.eu

Web: http://www.gymostrov.cz/

Informace:

 • Stávající gymnázium je výběrovou střední školou, která je určena především zájemcům o budoucí vysokoškolské studium všech směrů.
 • Výuka probíhá podle generalizovaného učebního plánu. Ten je sestaven tak, aby si každý student mohl v posledních dvou ročnících svým výběrem volitelných předmětů studium profilovat k přípravě na zvolenou vysokou školu. Například budoucí právníci mají více společenskovědních předmětů na úkor přírodovědných. Budoucí technici nebo lékaři naopak. To umožňuje kvalitní přípravu k přijímacím zkouškám na VŠ i na budoucí studium.
 • Obory:

79-41-K /41 Gymnázium

79-41-K /81 Gymnázium

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace 

Adresa: Kpt. Jaroše 862, Podbořany

Kontakt: 415 237 710

E-mail: skola@gsospodborany.cz

Web: https://www.gsospodborany.cz/

Informace:

 • Gymnázium - osmiletý studijní obor

 • Studijní obory s maturitou:

Elektrotechnika ( 26-41-M/01) Technický obor s vysokou uplatnitelností na trhu práce, poskytující vzdělání technického charakteru charakteru z oblasti elektrotechniky, strojírenství a komplexní automatizace, se zaměřením na základní prvky automatizovaných a mechatronických systémů a výrobních NC a CNC strojů. GASTRONOMIE (65-41-L/01) – uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích, tj. ve stravovacích a ubytovacích zařízeních. V odborné gastronomické činnosti; provozní, marketingové, obchodně-podnikatelské i řídící.

Ekonomika a podnikání (63-41-M/01) - Obor je zaměřen na cestovní ruch; absolventi se v tomto oboru a v dalších souvisejících službách uplatní jako průvodci, delegáti cestovních kanceláří, pracovníci v informačních centrech, na recepcích v hotelích, lázních, galeriích či ve střediscích volného času. Studenti se také účastní zahraničních exkurzí a stáží. Po získání odborné praxe si mohou založit vlastní cestovní kancelář nebo agenturu.

 • Tříleté učební obory s výučním listem:

Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01) - Absolvent se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb v povolání opravář zemědělských strojů. Kromě provádění vlastních oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení jsou absolventi rovněž schopni hodnotit provozní spolehlivost zemědělské techniky a motorových vozidel (zejména traktorů) pomocí diagnostických zařízení. Tato šířka profilu umožňuje uplatnění absolventů i v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví, případně v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika. V případě absolvování specializačních kurzů se mohou uplatnit i při obsluze složitých zemědělských strojů a zařízení, pro kterou je vyžadováno zvláštní oprávnění.

Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01) - Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě,  opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod.

Strojní mechanik (23-51-H/01) - Základem je uplatnění v různých oblastech průmyslu, stavebnictví, dopravě ve výrobních , montážních a opravárenských provozech podniků, jako strojní zámečník, montér točivých strojů, provozní zámečník, zámečník kolejových vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér  vzduchotechniky, důlní zámečník, montér potrubář.

Elektrikář (26-51-H/01) - Základem je uplatnění v povoláních elektromechanik, mechanik měřících a regulačních zařízení, provozní elektrikář, elektrikář zabezpečovacích zařízení, montáž rozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční a důlní dopravy, případně jako dělník s vyšší kvalifikací, pracovník servisu, kontrolor jakosti, prodavač dealer a samostatný podnikatel v oblasti výroby, montáže a prodeje elektrotechnického zboží. INSTALATÉR (36-52-H/01) - Absolvent samostatně vykonává instalatérské práce, tj. montáž, opravu a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů v objektech bytové, občanské, popř. průmyslové výstavby. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek je možné ve vzdělávání dále pokračovat formou nástavbového studia a získat maturitu.

Zemědělec - farmář (41-51-H/01) - Absolvent se uplatní v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, zejména v povoláních zemědělec-farmář a chovatel zvířat. Vykonává činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňuje se při obsluze a údržbě zemědělské techniky. V závislosti na zaměření školního vzdělávacího programu se absolvent může dále uplatnit v oblasti agroturistiky a péče o krajinu, při pěstování ovoce a zeleniny, zpracování rostlinných a živočišných produktů v rámci zemědělského podniku, při opravárenských činnostech a při vedení domácnosti. Absolvent je tedy připraven pro život na venkově a také pro soukromé podnikání v zemědělství. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek je možné ve vzdělávání dále pokračovat formou nástavbového studia a získat maturitu.

Cukrář (29-54-H/01) - Absolvent je schopen samostatně profesionálně vykonávat povolání cukrář (cukrářka), tj. zhotovovat esteticky působivé dorty, zákusky a další cukrářské výrobky. Po získání potřebné praxe může absolvent podnikat v oboru. Uplatní se především v menších nebo středně velkých cukrárnách i hotelech při výrobě cukrářských výrobků a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských a cukrovinkářských výrobků. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek je možné ve vzdělávání dále pokračovat formou nástavbového studia a získat maturitu.

Prodavač (66-51- H/01) - Základem je uplatnění ve velkých, středně velkých i malých obchodních firmách, výrobním podniku či logistických centrech v povoláních prodavač, pokladní, operátor skladování, obsluha nebo řidič dopravních a mechanizovaných prostředků, případně jako soukromý podnikatel v oblasti obchodu. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek je možné ve vzdělávání dále pokračovat formou nástavbového studia a získat maturitu.

Kuchař - číšník (65-51-H/01) - Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru i je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Absolvent bude znát technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost. Bude znát techniku obsluhy, sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a realizovat jejich odbyt, provádět vyúčtování. Dále bude připraven zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek, využívat technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek je možné ve vzdělávání dále pokračovat formou nástavbového studia a získat maturitu.

Opravářské práce (41-55-E/01) - Absolvent se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb v povolání zemědělský dělník zaměřený na výkon opravářských prací. Provádí především vlastní opravy, údržbu a seřizování strojů a zařízení, ale podílí se případně i na výrobě a renovaci součástí. Tato šířka profilu umožňuje uplatnění absolventů i v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví, případně v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečského certifikátu v rozsahu kurzu ZK 111 W 01 nebo ZK 135 W 01.

Malířské a natěračské práce (36-57-E/01) - Absolvent se uplatní v povolání malíř, lakýrník a natěrač. Je schopen provádět jednoduché malířské práce v interiéru a na fasádách, tj. připravovat podklady a malířské nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami v jednom nebo více odstínech na různých podkladech.

Prodavačské práce (66-51-E/01) - Absolvent se uplatní jako pomocný pracovník provádějící pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při prodeji zboží. Například: bude doplňovat zboží v prodejnách, prodávat vybraný sortiment zboží, skladovat a ošetřovat zboží, manipulovat s obaly, vykonávat činnosti spojené s výkupem láhví. Bude schopen běžně komunikovat se zákazníkem v českém jazyce. POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA (29-51-E/01) - Obor je určený pro chlapce a dívky, ukončený výučním listem. V průběhu studia si žáci osvojí zpracování základních surovin a přísad na cukrářská těsta, hmoty, náplně, krémy, pasty a polevy, zhotovování cukrářských polotovarů, hotových výrobků. Dále se seznámí s obsluhou a seřízením používaných strojů a zařízení. GYMNÁZIUM - Osmiletý studijní obor s maturitou. Možnost přestupu z různých ročníků ZŠ.

 • Nástavbové studium:

Podnikání (64-41-L/51) - Pro absolventy všech tříletých učebních oborů – denní dvouleté nebo tříleté dálkové studium, je zakončeno maturitní zkouškou. Vzdělávání v oboru Podnikání směřuje k tomu, aby si žáci prohloubili a rozvinuli vědomosti v návaznosti na dosažené vzdělání a podle svých schopností a potřeb i odborné dovednosti v oblasti ekonomické, administrativní a obchodní. Cílem všech odborných předmětů je poskytnout žákům dostatečné znalosti z oblasti podnikání a naučit je tyto znalosti využívat jak v zaměstnání, tak v podnikání. Typickými činnostmi, kterými se absolventi daného oboru vzdělání budou zabývat, jsou manažerské a marketingové činnosti podniku, činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem anebo s poskytováním služeb či zabezpečováním finančního hospodaření podniku jako je např. účetnictví, cenová tvorba, daňová agenda, dále činnosti spojené se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním.

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice          

Adresa: Buškovice 203, Podbořany

Kontakt: 415 237 216,  725 114 370    

E-mail: vum.buskovice@email.cz

Web: http://www.vubuskovice.cz/

Informace:

 • Vzdělávací obory:

Lesnické práce   41 – 56 – E / 01 2letý s VL, v denní formě;  dosažený stupeň vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem;   absolventi jsou připravováni pro méně náročné pracovní činnosti v oblasti zakládání, pěstování a ochrany lesů, popřípadě v přidružené lesní výrobě. Okrajově se mohou uplatnit i např. v komunálních službách, či zahradnictví, případně k pokračování v dalším vzdělávání. 

Stavební práce  36 – 67 – E / 02  2letý s VL,  v denní formě; dosažený stupeň vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem;  absolvent se uplatní při výkonu jednoduchých prací ve stavebnictví. Je schopen provádět: ruční zemní práce včetně ruční dopravy a uložení výkopu; dopravu a skladování stavebních materiálů; přípravu, dopravu ukládání a ošetřování stavebních směsí; jednoduché zdění a povrchovou úpravu omítkami a jednoduché tepelné izolace; manipulaci s výztuží; pomocné práce při budování kanalizačních a vodovodních sítí, při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí; jednoduché bourací práce; úklid pracoviště a manipulaci se stavebními odpady.

Zednické práce   36 – 67 – E / 01  3letý s VL;  v denní formě; dosažený stupeň vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem; absolvent se uplatní v povolání zedník: je schopen provádět jednoduché zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, montáž prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami a jednoduché tepelné izolace.

Zahradnická výroba   41 – 52 – E / 02  2 letý s VL,  v denní formě; dosažený stupeň vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem; absolvent oboru zahradnická výroba je připraven pro výkon jednoduchých pracovních činností v povolání zahradník s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování a pěstování zeleniny.

Tesařské práce   36 – 64 – E / 01  3letý s VL, v denní formě; dosažený stupeň vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem;  absolvent se uplatní v povolání tesař: je schopen: provádět jednoduché tesařské práce při zhotovování bednění betonových konstrukcí, vázání a montování tesařských konstrukcí střech, dřevěných staveb pomocí tesařských konstrukcí; vyrábět stavebně technické výrobky, osazovat stavebně truhlářské výrobky, jako jsou okna dveře a provádět jejich povrchovou úpravu. Je schopen vyrobit jednoduchý a vestavěný nábytek, zahradní nábytek.  

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Adresa: nám. 17. listopadu 710, Rybáře - Karlovy Vary

Kontakt: 739 322 484

E-mail: sekretariat@supskv.cz

Web: https://supskv.cz/

Video: https://supskv.cz/index.php/video/

Informace:

 • Škola nabízí šest maturitních a dva učební obory.
 • Umělecké obory zakončené maturitní zkouškou:

Grafický design (kód oboru 82-41-M/05)

Užitá fotografie a média (kód oboru 82-41 -M/02)

Design keramiky a porcelánu (kód oboru 82-41-M/12)

Oděvní design (kód oboru 82-41-M/07)

 • Technické a přírodovědné obory zakončené maturitní zkouškou:

Ekologie a životní prostředí (kód oboru 16-01-M/01)

Aplikovaná chemie (kód oboru 28-44- M/01)

Aplikovaná chemie – zkrácené dálkové studium (kód oboru 28-44-M/01)

 • Učební obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:

Výrobce a dekoratér keramiky (kód oboru 28-57-H/01)

Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (kód oboru 28-58-H/01)

Střední odborná škola Karlovy Vary s.r.o.         

Adresa: Konečná 908, Rybáře-Karlovy Vary

Kontakt: 602 368 189

E-mail: sekretariat@soskv.cz         

Web: https://soskv.cz/

Informace:

 • Studijní obory:

Autotronik (39-41-L/01) - Žáci se naučí diagnostikovat s použitím moderních přístrojů technický stav motorových vozidel, seřizovat, opravovat, provádět údržbu, servisní činnosti a zkoušky jejich agregátů, stanovovat potřebu a způsoby provedení oprav, plánovat potřebu náhradních dílů apod. Musí proto mít značné teoretické vědomosti, a to jak technické (dobře znát různé součásti vozidel, principy jejich funkce a možnosti závad, principy, funkci a použití diagnostických přístrojů), tak z oblasti ekonomiky a plánování automobilového opravárenství. V dílnách si osvojí základní řemeslné dovednosti: naučí se základům ručního zpracování kovů a nekovových materiálů, základům montážních prací a diagnostickým postupům, v laboratořích dovednosti měření technických veličin. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Získají i návyk zvažovat při plánování, posuzování a vykonávání činností efektivitu vynaložených nákladů a možné vlivy svých rozhodnutí na životní prostředí.

 • Učební obory:

Mechanik opravář motorových vozidel

Karosář

Instalatér

Klempíř

Elektrikář - silnoproud

Malíř a lakýrník

Truhlář

Střední vzdělání s výučním listem získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu v délce 3 let denní formy vzdělávání pro získání středního vzdělání s výučním listem. Po získání výučního listu lze pokračovat navazujícím nástavbovým studiem a získat i maturitu. Žák je připravován pro případ podnikatelské činnosti rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání. Dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, se svými předpoklady a dalšími možnostmi.

 • Nástavbové obory:

Provozní technika

Stavební provoz

Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace  

Adresa: Vančurova 83, Stará Role-Karlovy Vary

Kontakt: 353 561 766, 608 867 999

E-mail: spec-skoly@volny.cz

Web: http://www.specskoly.cz/

Informace: 

 • Obor vzdělání praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy. Vzdělávací program navazuje na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP) a na Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální (RVP ZŠS).
 • Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Ve škole jsou čtyři odborné učebny (učebna ICT, dílna s keramickou pecí, školní cvičná kuchyňka, tělocvična, dílny pro práci s kovem a dřevem).
 • Ve škole se mohou vzdělávat žáci s tělesným postižením a k jejich dopravě do tříd slouží schodolez.

Střední škola technická Most, příspěvková organizace

Adresa: Dělnická 21, Velebudice

Kontakt: 736 633 051

E-mail: cabova.lenka@sstmost.cz

Web: http://www.sstmost.cz/cs/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=OCErpIAulrg

Informace:

 • Prezenční studium: 

Bezpečnostně právní činnost Kód oboru: 68-42-M/01, délka studia: 4 roky

Ekonomika podnikání (EUVS)  Kód oboru: 63-41-M/01, délka studia: 4 roky

Elektrotechnika  Kód oboru: 26-41-M/01,  délka studia: 4 roky,

Mechanik seřizovač Kód oboru: 23-45-L/01, délka studia: 4 roky

Elektrikář  Kód oboru: 26-51-H/01,  délka studia: 3 roky

Instalatér  Kód oboru: 36-52-H/01, délka studia: 3 roky

Jezdec a chovatel koní  Kód oboru: 41-53-H/02, délka studia: 3 roky

Mechanik opravář motorových vozidel  Kód oboru: 23-68-H/01,  délka studia: 3 roky

Montér suchých staveb  Kód oboru: 36-66-H/01, délka studia: 3 roky

Obráběč kovů  Kód oboru: 23-56-H/01, délka studia: 3 roky

Operátor skladování  Kód oboru: 66-53-H/01, délka studia: 3 roky

Strojní mechanik Kód oboru: 23-51-H/01, délka studia: 3 roky

Truhlář  Kód oboru: 33-56-H/01, délka studia: 3 roky

Zedník  Kód oboru: 36-67-H/01, délka studia: 3 roky

Truhlářské práce  Kód oboru: 33-56-E/01, délka studia: 3 roky

Zahradnické práce  Kód oboru: 41-52-E/01, délka studia: 3 roky

Zednické práce  Kód oboru: 36-67-E/01, délka studia: 3 roky.

Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace       

Adresa: Studentská 1075, Žatec

Kontakt: 415 740 592

E-mail: info@gymnaziumzatec.cz

Web: https://www.gymnaziumzatec.cz/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=LkJicdkqKjc

Informace:

 • Studijní obory:

79-41- K/41 Gymnázium JKOV: 79 02 5/00 - studium denní, délka studia 4 roky

79-41-K/81 Gymnázium JKOV: 79 02 5/00 - studium denní, délka studia 8 roků Kapacita školy: 370 žáků, z toho 130 čtyřletá forma a 240 osmiletá forma studia.

SOU a SOŠ SČMSD, Žatec, s.r.o. 

Adresa: Hošťálkovo nám. 132, Žatec

Kontakt: 415 710 380

E-mail: skola@sousoszatec.cz

Web: https://www.sousoszatec.cz/

Virtuální prohlídka: https://my.matterport.com/models/MLQzhLfPCrF?cta_origin=all_spaces_page§ion=media

https://my.matterport.com/models/BS6QmWqLCt4?cta_origin=all_spaces_page§ion=media

Video: https://www.youtube.com/watch?v=jlxhhWN-up8

Informace:

 • Denní studium: 

65-42-M/01 Hotelnictví  a) hotelnictví a turismus,  b) cestovní ruch a animační činnost (nově od 1.9.2020), maturitní zkouška

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, management obchodu a služeb, maturitní zkouška

65-41-L/01  Gastronomie, kuchař, číšník, servírka, maturitní zkouška

65-51-H/01 Kuchař – číšník, kuchař – číšník, kuchař, kuchařka, číšník, servírka, cukrář, výuční list

29-51-H/01 Výrobce potravin  sladovník – pivovarník, výuční list

 • Denní nástavbové studium: 

64-41-L/51 Podnikání, maturitní zkouška

 • Dálkové nástavbové studium: 

64-41-L/51  Podnikání, maturitní zkouška.

OA a SOŠ ZE Žatec, příspěvková organizace

Adresa: Studentská 1354, Žatec

Kontakt: 415 240 254

E-mail: sekretariat@oazszatec.cz

Web: https://www.oazszatec.cz/

Informace:

 • Maturitní obory:

63-41-M/02 Obchodní akademie

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

41-41-M/01 Agropodnikání  zaměření : Chmelařství a zahradnictví,  zaměření: Agroturistika – chov koní

75-41-M/01 Sociální činnost

 • Učební obory: 

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje: tříletý učební obor.

Soukromá obchodní akademie v Žatci, spol. s r.o.

Adresa: Svatováclavská 1404, Žatec

Kontakt: 415 726 003, 733 712 250

E-mail: sekretariat@soazatec.cz

Web: https://www.soazatec.cz/

Virtuální prohlídka: https://www.soazatec.cz/stredni-skola/virtualni-prohlidka-skoly.html

Informace:

 • Soukromá obchodní akademie v Žatci je střední odborná škola poskytující úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.
 • Uchazeč o čtyřleté denní maturitní studium volí na naší škole jeden z následujících oborů:

63-41-M/02 Obchodní akademie

37–41–M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o. 

Adresa: Svatováclavská 1404, Žatec

Kontakt: 415 726 003, 733 712 250

E-mail: sekretariat@spsezatec.cz

Web: https://www.spsezatec.cz/

Virtuální prohlídka: https://www.spsezatec.cz/skola/prohlidka-skoly.html

Informace:

 • Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci poskytuje odborné maturitní vzdělávání v oboru elektrotechnika:

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika je na naší škole zaměřen na sdělovací (svého času slaboproudou) elektrotechniku a v případě denní formy studia i v oboru informační technologie.

Obor 18-20-M/01 Informační technologie je soustředěn na výuku programování aplikací a her pro Android, iOS a desktopové OS. Dále se učíme pracovat s webovými technologiemi a tvořit webové aplikace. Studium doplňuje výuka počítačové grafiky a designu. Zabýváme se technologiemi inteligentních domů. V rámci dílčích cvičení trénují žáci manažerské dovednosti. Denní studium; dálkové studium.

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace

Adresa: Svatopluka Čecha 2773 , Žatec

Kontakt: 415 710 795

E-mail: ddzatec@seznam.cz

Web: https://www.ddzatec.cz/

Informace:

 • Střední škola - učební obor:

Provozní služby - obor je dvouletý a výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "UPLATNÍM SE". Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání  69– 54–E/01 Provozní služby určený pro střední odborné vzdělávání žáků. Stupeň poskytovaného vzdělání – střední vzdělání s výučním listem.  Škola je určena zejména žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ve smyslu zák. č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 16 ŠZ. RVP navazuje na RVP ZV – Přílohu upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Je možné přijmout ke vzdělávání žáka bez ohledu na to, zda byl při plnění povinné školní docházky vzděláván podle RVP ZV nebo RVP ZV – přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP.

Praktická škola jednoletá - výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "NEZABLOUDÍM".  Škola umožňuje střední vzdělání žákům s různým stupněm mentálního postižení (zákon 561/2004 Sb., § 16, odst.(2)). Je funkčním článkem systému vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením a dává jim možnost získat střední vzdělání. Většina žáků je i sociálně znevýhodněna (zákon 561/2004 Sb., § 16, odst. (4)). Důvodem sociálního znevýhodnění je nařízená ústavní výchova nebo rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením.  Výuka žáků s mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením v  praktické škole jednoleté probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Praktická škola jednoletá je určena pro žáky s různými druhy a různou mírou závažnosti zdravotního postižení.

Praktická škola dvouletá - výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "NEZTRATÍM SE". Škola umožňuje střední vzdělání  žákům s různou mírou zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění (zákon 561/2004 Sb., § 16, odst. (2)). Převažuje postižení mentální, někteří jsou postiženi více vadami. Většina žáků je i sociálně znevýhodněna (zákon 561/2004 Sb., § 16, odst. (4)). Důvodem sociálního znevýhodnění je nařízená ústavní výchova nebo rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením. Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v  praktické škole dvouleté probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Praktická škola dvouletá je určena zejména žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Střední lesnická škola Žlutice, p.o.

Adresa: Žižkov 345, Žlutice

Kontakt: 353 393 167 

E-mail: info@slszlutice.cz

Web: http://www.slszlutice.cz/

Informace:

Střední lesnická škola Žlutice nabízí 1 obor zakončený maturitní zkouškou a 4 obory zakončené výučním listem.

Ve všech nabízených oborech naleznete spolupráci se zkušeným pedagogem s mnohaletou praxí, moderní technologie a výuku.

Obory:

Lesnictví (denní forma studia) 41-46-M/01, délka vzdělání  4 roky, způsob ukončení maturitní zkouška

Lesnictví (dálková forma studia) 41-46-M/01, délka vzdělání  4 roky, způsob ukončení maturitní zkouška

Lesní mechanizátor 41-56-H/01, délka vzdělání 3 roky, způsob ukončení závěrečná zkouška

Zahradník 41-52-H/01, délka vzdělání 3 roky, způsob ukončení závěrečná zkouška

Včelař 41-51-H/02, délka vzdělání 3 roky, způsob ukončení závěrečná zkouška

Zahradnické práce 41-52-E/01, délka vzdělání 3 roky, způsob ukončení závěrečná zkouška