Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na řídící výbor 12.6.2018

5.6.2018:
Dobrý den,

přijměte, prosím pozvání na setkání Řídícího výboru MAP ORP Žatec, které se uskuteční 12.6.2018 od 14:00 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Žatci. Podrobnosti o programu naleznete v přiložené pozvánce. Stěžejním bodem programu bude schválení aktualizovaného Strategického rámce MAP ORP Žatec a aktualizovaného Místního akčního plánu vzdělávání MAP ORP Žatec.
Prosím všechny o vyjádření týkající se účasti/neúčasti kvůli zajištění usnášeníschopnosti na mail sylvie.jarosova@gmail.com

Přílohy :

Článek vyšel : 5.6.2018, počet zobrazení : 907 (907 tento měsíc)