Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Sdílené pomůcky

Kalendář

18.10.2021 14:00:00: PS Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků (MŠ Holedeč)
19.10.2021 14:00:00: PS Matematická a digitální gramotnost na základních školách (distanční forma meet.google.com/vax-rhdy-bij)
19.10.2021 15:00:00: PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka (distanční forma meet.google.com/sao-ovkc-deb)
25.10.2021 14:00:00: PS pro financování (distanční forma meet.google.com/bcm-tfyf-fjx)
26.10.2021 14:00:00: PS Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita (distanční forma meet.google.com/txx-rapw-ute)
26.10.2021 16:30:00: PS Rovné příležitosti (distanční forma meet.google.com/kgn-kykk-nwb)
3.11.2021 16:00:00: Seminář "Výukový program Kvalita vody v krajině – bádání s laboratorním kufříkem EcoLabBox" (Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny)
5.11.2021 09:00:00: Workshop Doučování v ZŠ, ICT v MŠ šablony, Environmentální vzdělávací prvky v zahradě ZŠ Tuchořice - dodavatelé, ceny; 100 let výročí školy a Veslování do škol, Atletika do škol (ZŠ a MŠ Liběšice, Liběšice 61)
10.11.2021 14:00:00: "Setkání škol s Orgánem sociálně právní ochrany dětí v Podbořanech - aktuální informace, konzultace" (v zasedací místnost MĚÚ Podbořany, Mírová 615)

Novinky do emailu

Nechte si posílat aktulity na Vaši emailovou adresu.

Spolupracujeme

Aktuality

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65