Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Články a aktuality

Hledat v článcích :
 • Jednání řídícího výboru 12-6-2018

  20.6.2018: Vážení členové řídícího výboru. Vzhledem k aktuálním přípravám navazujícího projektu MAP II a potřebě rozhodnutí o souhlasu Řídícího výboru MAP ORP Žatec s aktualizací Strategického rámce a Místního akčního plánu vzdělávání ORP Žatec , se na vás obracíme po projednání v širším partnerství MAP dne 5.6.2018 s hlasováním per rollam k návrhu níže uvedeného usnesení. Návrh usnesení: Řídící výbor schvaluje předloženou aktualizaci dokumentů Strategický rámec MAP ORP Žatec a Místní akční plán vzdělávání ORP Žatec. Aktualizace Strategického rámce spočívá jen v úpravě parametrů projektového záměru z Měcholup a uvedení možnosti rozšíření kapacit u tohoto záměru. Aktualizace MAP spočívá v doplnění cílů dle dohody s partnery na jednání pracovních skupin a setkání partnerství MAP dne 5.6.2018. .. Celý článek

 • Seminář Tablet ve výuce cizích jazyků 4.6.2018

  Seminář Tablet ve výuce cizích jazyků 4.6.2018

  6.6.2018: Dne 4. 6. 2018 se konal seminář Tablet ve výuce cizích jazyků. Seminář probíhal od 9:00 – 16:00 hod v ZŠ Komenského alej, Žatec. Lektor: PhDr. Petra Kačmarčíková Bakajsová .. Celý článek

 • Jednání pracovní skupiny předškolní vzdělání 4.6.2018

  Jednání pracovní skupiny předškolní vzdělání 4.6.2018

  6.6.2018: Dne 4.06.2018 se uskutečnilo jednání pracovní skupiny Předškolní vzdělání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita. Jednání probíhalo od 15:30 hod v zasedací místnosti MŠ Žatec, Bratří Čapků 2775 v Žatci. .. Celý článek

 • Jednání partnerství MAP 5.6.2018

  Jednání partnerství MAP 5.6.2018

  6.6.2018: Setkání Partnerství MAP se uskutečnilo dne 5.6. 2018 od 15:30 hodin v konferenčním sále (1.patro) Stará papírna, na adrese Volyňských Čechů 733, 438 01 Žatec. .. Celý článek

 • Pozvánka na řídící výbor 12.6.2018

  5.6.2018: Dobrý den, přijměte, prosím pozvání na setkání Řídícího výboru MAP ORP Žatec, které se uskuteční 12.6.2018 od 14:00 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Žatci. Podrobnosti o programu naleznete v přiložené pozvánce. Stěžejním bodem programu bude schválení aktualizovaného Strategického rámce MAP ORP Žatec a aktualizovaného Místního akčního plánu vzdělávání MAP ORP Žatec. Prosím všechny o vyjádření týkající se účasti/neúčasti kvůli zajištění usnášeníschopnosti na mail sylvie.jarosova@gmail.com .. Celý článek

 • Pozvánka na neformální jednání pracovních skupin 14.6.2018

  5.6.2018: Dne 14.6.2018 se bude konat od 15:30 hod neformální setkání členů pracovních skupin v kavárně Mlsná koza v Žatci. .. Celý článek

 • Jednání pracovní skupiny čtenářská gramotnost 23.5.2018

  3.6.2018: Dne 23.5.2018 se uskutečnilo od 14:30 hod jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost v základním vzdělávání a rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků. Jednání probíhalo ve třídě ZŠ Petra Bezruče v Žatci. .. Celý článek

 • Neformální setkání členů pracovních skupin 24.5.2018

  Neformální setkání členů pracovních skupin 24.5.2018

  31.5.2018: Dne 24.5.2018 se konalo od 15:30 hod neformální setkání členů pracovních skupin v kavárně Mlsná koza v Žatci. .. Celý článek

 • Zápis PS matematická gramotnost 30.5.2018

  Zápis PS matematická gramotnost 30.5.2018

  31.5.2018: Dne 30.5.2018 se uskutečnilo jednání pracovní skupiny Matematická gramotnost v základním vzdělání a rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků. Jednání probíhalo od 15:00 hod ve třídě ZŠ Petra Bezruče v Žatci. .. Celý článek

 • Zápis PS polytechnické vzdělání, inkluzivní vzdělání a cizí jazyk 29.5.2018

  Zápis PS polytechnické vzdělání, inkluzivní vzdělání a cizí jazyk 29.5.2018

  31.5.2018: Dne 29.5.2018 se uskutečnilo jednání členů pracovních skupin Inkluzivní vzdělání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků a pracovní skupiny Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a kariérové poradenství v základních školách a pracovní skupiny cizí jazyk. Jednání probíhalo od 15:00 hod ve třídě ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019. .. Celý článek