Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na přednášku Rozvoj předčtenářské gramotnosti v MŠ v návaznosti na 1. stupeň ZŠ 20.2.2017

20.1.2017:
Rádi bychom Vás pozvali na přednášku týkající se rozvoje předčtenářské gramotnosti v MŠ v návaznosti na 1. stupeň ZŠ, kterou pro nás domluvila vedoucí skupiny čtenářská gramotnost paní Mgr. Petra Nová. Přednáška se bude konat 20. 2. 2017 od 12:00 – 16:00 hod v ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec.Lektor: Mgr. Vladimíra Vosecká

 

Cílová skupina: učitelky MŠ a učitelky 1. stupně ZŠ (elementaristky)

Časová dotace: 4 hodiny

Místo: ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec

Počet účastníků: 25  

Den: 20. 2. 2017, 12:00 – 16:00

Lektor: Mgr. Vladimíra Vosecká  

 
- co je předčtenářská gramotnost (PG) a proč ji podporovat

- východiska PG z RVP PV, provázanost se školními vzdělávacími programy

- materiální podpora PG

- formy a metody práce při rozvoji PG

- klíčové kompetence a očekávané výstupy dítěte při vstupu do základního vzdělávání

- diskuse

– výměna názorů mezi učitelkami MŠ a ZŠ 

 

Přihlášky zasílejte na mail sylvie.jarosova@gmail.com

Přílohy :

Článek vyšel : 20.1.2017, počet zobrazení : 908 (908 tento měsíc)