Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na přednášku Environmentální výchova na základní škole 6.3.2017

1.2.2017:
Rádi bychom Vás pozvali na přednášku týkající se Enviromentální výchovy na základní škole, kterou pro nás domluvila paní Mgr. Ing. Silvie Svobodová. Přednáška se bude konat dne 6.3.2017 od 15:30 hod na Základní škole Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny. Počet účastníků: 25, cílová skupina jsou učitelé a učitelky ZŠ.
Lektor: Mgr. Roman Kroufek, Ph.D, odborný asistent a tajemník katedry KPR PF UJEP.

Cílová skupina: učitelé a učitelky ZŠ

Časová dotace: 1 hodiny

Místo: Základní škole Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

Počet účastníků: 25

Den: 6. 3. 2017, 15:30 – 16:30

Lektor:  Mgr. Roman Kroufek, Ph.D, odborný asistent a tajemník katedry KPR PF UJEP

 

Environmentální výchova a vzdělávání prošla v posledních letech v České republice výraznou paradigmatickou proměnou, která se jen částečně odráží v závazných kurikulárních dokumentech a práci predagogů. Přednáška seznamuje se současným pohledem na problematiku environmentální výchovy, představuje ji jako komplexní obor, jehož cílem je environmentálně gramotný jedinec, aktivně se zapojující do péče o své životní prostředí. Kostrou přednášky je pojetí environmentální výchovy prezentované v Doporučených očekávaných výstupech, přičemž teoretický vhled je doplněn o konkrétní výsledky výzkumů a vybrané ukázky z praxe.

Přihlášky zasílejte na mail sylvie.jarosova@gmail.com

Přílohy :

Článek vyšel : 1.2.2017, počet zobrazení : 1242 (1242 tento měsíc)