Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na jednání vedoucích pracovních skupiny polytechnické vzdělání + inkluzivní vzdělání 23.01.18

17.1.2018:
Dne 23.1.2018 se uskuteční jednání vedoucích pracovních skupin Inkluzivní vzdělání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků a pracovní skupiny Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a kariérové
poradenství v základních školách . Jednání bude probíhat od 15 hod ve třídě ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019.

 

Program setkání vedoucích pracovních skupin ORP Map Žatecko - 2018

23. 01. 2018, Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

 • Prezentace školy Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
 • Prezentace akcí a projektů realizovaných v 1. pololetí školního roku 17/18
  1. Projekt 72 hodin
  2. Recyklohraní
  3. KEV
  4. Přírodovědci.cz
  5. Adopce zvířete v zooparku
  6. Tematická aktivita žáků pro žáky
  7. Narativní výchova - společné zvíře
  8. Biologické exkurze a aktivity - CEV VIANA
  9. Různé environmentálně zaměřené aktivity - motivace žáků (krmítka, budky, úklid přírody atd.)
 • Náměty na další akce a projekty
  1. Spolupráce se ZČU Plzeň - vzdělávací semináře
  2. Vzdělávací aktivity ZOO Ústí nad Labem
  3. Vzdělávací aktivity Podkrušnohorského zooparku Chomutov
 • Vzdělávací semináře pro učitele a rodiče (veřejnost)
  1. Formativní hodnocení na základní škola
  2. Kyberšikana a šikana
  3. Práce s osobními daty - aktuální změny
  4. Botanický seminář - žáci, učitelé (březen - aktivity pro veřejnost, odkaz na exkurze od Nepraše)
  5. Projekt IKAP - výjezdy s motivační programy - prezentace pomůcek

Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Přílohy :

Článek vyšel : 17.1.2018, počet zobrazení : 1601 (1601 tento měsíc)