Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na exkurzi: Botanická procházka kolem Ohře 6.9.2017

9.8.2017:
Dne 6.9.2017 se uskuteční od 15:30 hod exkurze Botanická procházka kolem Ohře. Přednáška se uskuteční v ZŠ Žatec, náměstí 28. října 1019. Lektor: Mgr. Karel Nepraš

 

Časová dotace: 2 hodiny

Zahájení exkurze: Základní škola Žatec, náměstí 28. října 1019

Počet účastníků: 25

Den: 6.9.2017 od 15:30 hod

Lektor: Mgr. Karel Nepraš

 

Botanicky zaměřená procházka bude vedena do okolí toku Ohře v rámci intravilánu města Žatce. Při exkurzi budou představeny pozorované druhy cévnatých rostlin, popisovány praktické tipy k jejich rozlišování od podobných druhů a u vybraných zajímavějších druhů bude také připojen fytogeografický kontext, v němž se nachází. Řada druhů svojí přítomností na určitém místě poskytuje cenné informace o stanovištních poměrech lokality. Na základě složení a charakteru vegetace je možné indikovat kvalitu mnoha proměnných prostředí včetně míry ovlivnění biotopu různými hospodářskými nebo přírodními vlivy. Právě botanicky založené „čtení krajiny“ představuje jednu ze zajímavých možností využití znalosti jednotlivých druhů rostlin a bude během exkurze prezentováno. 

Primárním cílem semináře je sestavení manuálu pro učitele, jak připravit a realizovat efektivní botanickou exkurzi pro žáky, který bude umístěn na stránky projektu http://www.vzdelavani-zatecko.cz/ .

Součástí exkurze bude tedy i diskuse účastníků o způsobech přípravy a realizace botanické exkurze pro žáky včetně zajištění administrativy, bezpečnosti atd.

 

Pro účast je třeba registrace na akci: sylvie.jarosova@gmail.com

Přílohy :

Článek vyšel : 9.8.2017, počet zobrazení : 1302 (1302 tento měsíc)