Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

!!! ZRUŠENO!!! Pozvánka na jednání Řídícího výboru 19.10.2020

5.10.2020:

Vážení, z důvodu nemožnosti osobního setkání bude probíhat hlasování perloram.

Vážená paní, vážený pane,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na setkání Řídícího výboru MAP2, které se
uskuteční 19.10.2020 ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu v Žatci.

PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Schválení aktualizace Strategického rámce a dohody o investičních
prioritách.
2. Schválení Místního akčního plánu vzdělávání
3. Diskuze, různé

Přílohy :

Článek vyšel : 5.10.2020, počet zobrazení : 1112 (1112 tento měsíc)