Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis ze Semináře na téma společně pro lepší budoucnost - role sociálního kurátora v dětské a mládežnické péči 29.5.2024

3.6.2024:
Seminář na téma společně pro lepší budoucnost - role sociálního kurátora v dětské a mládežnické péči, který vedl lektor Bc. Štěpán Benca, DiS. se uskutečnil dne 29. 5. 2024 od 16:00 hodin v prostorách Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, 438 01 Žatec.

 

Program semináře:

 

 1. Zahájení, úvodní slovo

 2. Výměna dobrých zkušeností – Bc. Štěpán Benca, DiS. (kurátor pro děti a mládež)

 3. Různé, diskuse

Průběh semináře:

Ad. 1. Zahájení, úvodní slovo

Seminář navazující na pracovní skupinu Rovné příležitosti zahájila Mgr. Veronika Kozlerová, která přivítala všechny přítomné a představila program semináře.

 

Ad. 2. Výměna dobrých zkušeností – Bc. Štěpán Benca, DiS.

Bc. Štěpán Benca, DiS., kurátor pro děti a mládež, se představil a popsal svou práci, která zahrnuje řešení problémů se zákonem, výchovných problémů a sociálněprávní ochranu dětí. Představení obsahovalo následující body:

 • Potřeba posílení týmu: Pan Benca zdůraznil, že je jediným kurátorem na Žatecku a apeloval na potřebu tlaku z různých stran (od pedagogů a škol), aby bylo více kurátorů.

 • Náplň práce:

  • Spolupráce se školami, středisky výchovné péče (SVP) v Pšově a Buškovicích, psychology, službami sociální asistence (SAS) jako Vážka na niti v Žatci a Lounech, rodiči a dětmi.

  • Pan Benca představil schéma spolupráce a vysvětlil, kdo s kým spolupracuje, a zmínil konkrétní školy, se kterými spolupracuje nejvíce.

 • Umísťování dětí do SVP: Pokud rodina neakceptuje umístění dítěte do SVP, je podán návrh na soud. Pan Benca uvedl, že 90-95% případů se daří přesvědčit rodiče, aby souhlasili s umístěním dítěte do SVP.

 • Situace na Podbořansku: Pan Benca poukázal na to, že na Podbořansku spolupráce nefunguje optimálně a učitelé nemají zpětnou vazbu. Diskutovalo se, jak tuto situaci zlepšit.

 • OSPOD: Nabízí víkendové pobyty pro děti.

 • Připravovaná novela zákona: Byla zmíněna probíhající příprava novely zákona, která má za cíl zlepšit situaci.

 • Problémy škol: Školy mají potíže zajistit financování pro školního psychologa a sociálního pedagoga apod. Financování ze šablon pro sociální pedagoga bude končit, což způsobí návazné potíže při hledání způsobu financování.

 • Zameškané hodiny: Probíhá spolupráce s Policií ČR.

 • Umísťování dětí do zařízení: Diskutovalo se o problémech s umisťováním dětí do příslušných zařízení. Pokud dítě nechce, nemohou ho tam držet. V případě sociálně slabých rodin, které na to nemají finanční prostředky pomáhá úřad práce (ÚP). Ten často hradí část nebo i 100% nákladů na umístění dítěte.

Ad. 3. Různé, diskuse

Účastníci měli možnost vyjádřit své názory a návrhy týkající se jednotlivých bodů programu. Diskutovány byly způsoby, jak zlepšit spolupráci mezi školami, OSPOD a dalšími aktéry prevence a podpory ve vzdělávání.

 

Závěr

Setkání bylo zakončeno shrnutím klíčových bodů diskuse a výměnou kontaktů pro další spolupráci. Účastníci byli vyzváni, aby nadále přispívali svými zkušenostmi a návrhy k řešení problematiky rovných příležitostí a prevence ve vzdělávání.

Galerie :

Článek vyšel : 3.6.2024, počet zobrazení : 44 (44 tento měsíc)