Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis ze semináře na téma "7 klíčů EVVO" – praktické a pedagogické téma, jak rozvíjet vztah k přírodě 14.5.2024

15.5.2024:
Seminář na téma "7 klíčů EVVO" – praktické a pedagogické téma, jak rozvíjet vztah k přírodě, který vedla lektorka Mgr. Veronika Lhotská se uskutečnil dne 14. 5. 2024 od 15:00 hodin v prostorách Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, 438 01 Žatec.

 

Program semináře:

 

 1. Zahájení, úvodní slovo

 2. Výměna dobrých zkušeností – Mgr. Veronika Lhotská – „7 klíčů EVVO“

 3. Různé, diskuse

Průběh semináře:

Ad. 1 Dnešním lektorem byla Mgr. Lhotská, kterou na úvodu představila Mgr. Kozlerová. Lektorka zahájila seminář představením klíčového tématu "Sedm klíčů EVVO" a jeho významu pro rámcové cíle environmentálního vzdělávání v České republice. Zdůraznila význam environmentálního vzdělávání a jeho zakotvení v rámcovém vzdělávacím programu.

Ad. 2 Výměna dobrých zkušeností – Mgr. Veronika Lhotská – 7 klíčů EVVO
Lektorka nejdříve začala popisem obecným témat a hodnot, které by se v rámci enviromentální výchovy měly aktivně komunikovat a aby byly dětmi dostatečně přijímány.

 • Vztah k přírodě: Vysvětlila, jak je důležité, aby děti trávily co nejvíce času venku za různého počasí, s důrazem na vhodné oblečení a bezpečnost. Toto spojení s přírodou pomáhá budovat respekt a porozumění k přírodním procesům.

 • Vztah k místu: Diskutovalo se o tom, jak kultivovat u dětí pocit sounáležitosti s místem, kde žijí, a jak je důležité, aby pochopily, proč je důležitá péče o životní prostředí.

 • Ekologické děje a zákonitosti: Zmiňovala příklady, jak dětem vysvětlovat přírodní jevy bez přílišného zatěžování komplikovanými problémy, jako je globální oteplování.

 • Environmentální problémy a konflikty: Podtrhla význam diskuse o aktuálních environmentálních problémech, jako je odpad a plýtvání jídlem, s důrazem na praktické příklady a řešení.

 • Připravenost jednat: Zdůraznila potřebu připravit děti k aktivnímu přístupu k řešení environmentálních problémů.

Následně se věnovala detailnímu seznámí všech sedmi klíčů EVVO podle Davida Sobela a zaznělo k nim například následující:

 • Mapy pokladů: Děti používají mapy pro orientační hry, což podporuje jejich prostorové vnímání a dovednosti plánování.

 • Fantazie a příběhy: Rozvíjí kreativitu dětí tím, že je zapojuje do vytváření fiktivních světů, kde přírodní prvky ožívají a vyprávějí příběhy.

 • Zvířecí spojenci: Učí děti o vzájemných vztazích mezi živými organismy a jejich roli v ekosystémech.

 • Malé světy: Motivuje děti k tvorbě miniatur, což rozvíjí jejich pozornost k detailu a schopnost pozorování.

 • Jedinečná místa: Přiměje děti hledat a cenit si unikátních přírodních lokalit, což posiluje jejich vazbu k přírodě.

 • Dobrodružství: Podporuje fyzickou aktivitu a odvahu při průzkumu neznámých oblastí.

 • Lov a sběr: Povzbuzuje děti k sběru přírodnin, což je učí hodnotit přírodní zdroje a zároveň rozvíjí jejich smysly.

Ad. 3 

 • Paní Lhotská představila možnosti praktické aplikace environmentálního vzdělávání venku a zdůraznila, jak mohou školy navštívit její zařízení pro interaktivní lekce nebo pozvat ji jako hosta pro výuku v přírodních prostorách. Diskutovala také o doporučeném webu " ucimesevenku.cz" a semináři "Klimatické pohádky".

 • Kniha "Nejlepší hry z lesních školek" byla přijata s velkým zájmem, což vedlo k návrhu na její zakoupení pro projekt MAP4. Také byl navržen nákup badatelského batohu pro podporu environmentální výuky.

Závěr: Seminář byl ukončen poděkováním paní Lhotské za její inspirativní přednášku a účastníkům byla nabídnuta možnost další spolupráce a vzdělávání v oblasti environmentálního vzdělávání. Diskutovány byly možnosti začlenění nových principů do vzdělávacích programů mateřských škol.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 15.5.2024, počet zobrazení : 15 (15 tento měsíc)