Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z „Workshopu malotřídních škol – sdílení zkušeností“ 23.5.2022

25.5.2022:
Workshop malotřídních škol – Sdílení zkušeností” se konal dne 23. 5. 2022 od 11:30 hod v ZŠ MŠ Staňkovice.

 

Téma-Prohlídka školy a školky, Univerzita třetího věku na ZŠ Staňkovice (U3V), projekt:
„Mediální prostor je výzvou“, třídnické hodiny-jak na ně, Šablony IV, Výlety
Mgr. Iveta Vostrá prezentovala projekty a akce školy, provedla účastnice školou i školkou.
Také pohovořila o Univerzitě třetího věku – U3V , která probíhá na škole. Lidé se dožívají
důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet na
společenském dění. Udržení kondice však vyžaduje aktivní a činorodý přístup k životu.
Jedním ze způsobů je i vzdělávání, které se pro seniory stává prostředkem pro hledání cesty a
způsobu pro poznávání možností výhod každodenního života. Je chápané jako životní
hodnota sama o sobě, jedna z možností „dobra“ v životě, požitek ducha, který může a má být
přístupný všem. Výuka Virtuální U3V probíhá v prostorách základní školy - v interaktivní
učebně. Škola je příspěvkovou organizací obce a disponuje potřebným technickým
vybavením pro virtuální přednášky (dataprojektor, PC, Wi-Fi připojení). Prostorem, kde
přednášky probíhají, je PC učebna ve zvýšeném přízemí.
Mgr. Helena Gondeková informovala o proběhlých preventivních akcí a nových workshopech
plánovaných na květen a červen ve spolupráci s neziskovou organizací Radka z Kadaně.
Ukázala příklady, jak na škole pracují s problémovými žáky a rodiči (zápisy, evidence),
třídnickými hodinami. Předala informace o šablonách „IV“.
Sdílela informace ze semináře „Emoční a sociální zralost osobnosti dítěte,“ který se
uskutečnil minulý týden.
Účastnice sdílely zkušenosti se zapůjčenými pomůckami od MAS Vladař a diskutovaly o
šablonách III -realizaci.
Školní výlety budou probíhat na školách v červnu.
Setkání bylo velice přínosné a inspirativní.


Zapsala: Mgr. Helena Gondeková

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 25.5.2022, počet zobrazení : 252 (252 tento měsíc)