Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z Výukového programu v Přírodovědném centru v Žatci (TK 14) 23.6.2022

15.7.2022:
Výukový program v Přírodovědném centru v Žatci (TK14) se konal dne 23. 6. 2022 od 13:30 do 16:30 hodin v Technickém klubu Žatec, Svatopluka Čecha 1180.
Lektor: RNDr. Pavel Pintr, Ph.D.

 

Cíl semináře: V rámci podpory polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (IKAP 2A) je připravena možnost seznámit se s výukovým programem nového Přírodovědného centra v Žatci. Toto centrum je rozděleno na dvě části, které se navzájem doplňují - Digitárium a Věda na kouli.

Program:

  • Seznámení s Digitáriem

  • Projekce v Digitáriu

  • Ukázka ovládání Digitária 

  • Seznámení s Vědou na kouli

  • Projekce v místnosti „Věda na kouli“

  • Ukázka ovládání Vědy na kouli

 

Přírodovědné centrum je rozděleno na dvě části, které se navzájem doplňují: Digitárium - určeno zejména pro výuku přírodních a technických věd, zejména fyziky (s důrazem na astronomii a vesmír), matematiky, chemie, robotiky a Věda na kouli - určena zejména pro výuku ekologie, životního prostředí, zeměpisu a geologie (např. lze krásně ukázat globální oteplování naší planety). 

V případě školních skupin (cca 40 žáků) se skupina rozdělí na polovinu, které se následně prostřídají. Celková doba výuky je 1,5 hod. V sobotu jsou otevřeni pro veřejnost (10 – 17 hod.). Vstupné pro všechny je zdarma. Rezervace se provádí online (vedanakouli.cz). Pro školní skupiny je nabízena i autobusová doprava zdarma (do března 2023).

 

Všichni se nejprve seznámili s Digitáriem. Byla zmíněna dvě nej - v současné době je to nejmodernější planetárium v ČR a zároveň je nejmenší (s vestavěnou kopulí – průměr 5,5 m). Na účastníky čekal program, kdy jim byly demonstrovány technické možnosti Digitária, ukázka noční oblohy nad Žatcem (ráno a večer), průlety kolem souhvězdí, seznámení se se souřadnicovými systémy pro astronomické kroužky, fyziku a pro gymnázia, ukázka databáze objektů (dají se stáhnout přes internet a ukázat) a databáze STEAM (z různých vědních oborů). Účastníci si mohli prohlédnout řídící pult i možnosti, které nabízí, včetně databáze, kterou je možné využít v rámci výuky. Databáze je opravdu široká, ale ještě nemají dost programů, které by byly zpracovány komplexně, včetně výukových materiálů v češtině. Vzhledem k nedávnému otevření tohoto centra jsou teprve v začátcích, postupně bude těchto programů přibývat. Na tomto setkání byla přislíbena spolupráce s pedagogy, kteří potřebují jen ucelené informace o všech nabízených programech, pro které by postupně zpracovávali veškeré informace.

 

Následovalo seznámení se s Vědou na kouli. Tato projekce je opět napojena na rozsáhlou databázi materiálů (cca 870 datasetů získaných z vesmírných družic). Vlastní program se sestavuje na počítači, ovládání je přes tablet. Projekce pak probíhá na velké kouli, na kterou najednou posílají zakřivený obraz celkem 4 projektory ze všech stran. Koule má průměr 2 metry. Věda na kouli se s Digitáriem navzájem doplňují. V Digitáriu je možné sledovat jakoby pohled ze Země na to, co se děje nad hlavou, ve Vědě na kouli je to naopak – jakoby z oběžné dráhy sledujeme to, co se děje na Zemi. Je možné vidět různé struktury ve vysokém rozlišení, různé animace, je možné vkládat obrázky i videa. Při projekci je možné kouli ovládat – měnit rychlost otáčení, podívat se na daný jev z různých úhlů, díky zoomu přiblížit nějakou oblast, či nějaký obraz rozdělit na několik částí, aby v jednom okamžiku mohli sledující na všech stranách vidět to samé. Účastníci mohli vidět různá vesmírná tělesa, sluneční soustavu, noční osvětlení Země, letecký provoz, změna postavení kontinentů jak do minulosti, tak do budoucnosti, šíření radioaktivního oblaku po výbuchu Fukušimy, šíření vln tsunami po zemětřesení, výbuch sopky Tonga i spoustu dalších zajímavostí.

 

Výukový program byl velmi obohacující, všichni účastníci si ho opravdu užili. Seznámili se s novými technologiemi i zajímavými možnostmi výuky a zároveň byla domluvena spolupráce v rámci přípravy výukových programů. 

Zapsala: Renata Adámková

 

Galerie :

Článek vyšel : 15.7.2022, počet zobrazení : 23 (23 tento měsíc)