Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Zápis z PS Rovné příležitosti 18.10.2023

25.10.2023:
Setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti se konalo dne 18.10.2023 od 14:00 hodin v prostorách Základní školy, nám. 28. října 1019 v Žatci.

Program jednání:

  1. Zahájení 

  2. Projektová část MAP3

  3. Představení spolku - Mariánský spolek Rytířků Neposkvrněné z.s.

  4. Různé, diskuse1) Zahájení

Pan Zárybnický zahájil poslední setkání pracovní skupiny v projektu MAP3 a přivítal všechny přítomné.

 

2) Projektová část 

Pan Zárybnický shrnul dosavadní výstupy končícího projektu MAP3 a informoval o podané žádosti do navazujícího projektu MAP4. Poté se přešlo ke kontrole plnění specifických cílů SR MAP, které byly také diskutovány a zapisovány do sdílené tabulky, která byla odeslána společně s pozvánkou na setkání. 

 

3) Představení spolku Mariánský spolek Rytířků Neposkvrněné z.s.

Na dnešním setkání pan Lukáš Balog a jeho kolegyně představili Mariánský spolek Rytířků Neposkvrněné z.s., 

Spolek se aktivně, s již výrazným úspěchem věnuje 35 dětem ze sociálně slabých, převážně romských rodin. Poskytuje jim vize, cíle, směr a kladný příklad. Aktivity spolku spočívají v realizaci pravidelných aktivit pro děti, např. pomoc s domácími úkoly, doučování, kroužek hry na hudební nástroje,  pěvecký sbor atd. V neposlední řadě rozvíjejí jejich duchovní a všeobecný obzor, pečují o základní návyky, finanční gramotnost a motoriku. Pořádají různé akce na podporu rozvoje mravních, intelektuálních a sociálních schopností a pracovitosti. Děti zodpovídají za své činy a chování, a jejich hlavním cílem je vytvořit vedlejší rodinnou atmosféru. Prezentace byla velice zajímavá a aktivity těchto mladých lidí jsou beze vší pochybnosti chvályhodné a bohulibé. Na všechny zúčastněné udělalo jejich vystoupení silný dojem. 

 

4) V rámci diskuse bylo doporučeno, aby spolek sledoval webové stránky Ústeckého kraje a hledali možnosti finanční podpory. Také byla nabídnuta možnost spolupráce s RT MAP, příp. sdílení aktivit spolku přes „kanály“ MAP.

 

     Dnešní setkání proběhlo v přátelsky milé atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné.

                  

                                                                               Zapsala: Anna Meniecová

Přílohy :

Článek vyšel : 25.10.2023, počet zobrazení : 202 (202 tento měsíc)