Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Rovné příležitosti 16.11.2021

22.11.2021:
Jednání pracovní skupiny probíhalo dne 16.11.2021 od 15:00 hod on-line formou pomocí Google Meet.

 

První příspěvek si připravila paní
Ing.Renata Janků z SPZ Triangle Žatec, představila budoucí
internetový projekt zaměřený na kariérové poradce ZŠ
-seznámila všechny zůčastněné na skupině, co vše najdeme v připravovaném
projektu, který bude zaměřen na volbu povolání jak pro rodiče, tak i pro jejich děti při
výběru střední školy tak i pro kariérové poradce
Projekt bude rozdělen na 5 krátkých video spotů, kde se promítne spolupráce
- s MAS Vladař o.p.s. a proč se zapojuje do projektu,
- s pedagogicko-psychologickou poradnou, jak může pomoci při volbě
zaměstnání
- se zástupci kariérových poradců, v čem může KP pomoci ve škole
- se zástupci ÚP Louny z informační skupiny pro volbu zaměstnání
- nakonec vystoupí i sama paní Renata Janků coby zástupce největšího
zaměstnavatele v regionu ze zóny Triangle v Žatci, kde nabídne pracovní příležitosti
Na připravovaných internetových stránkách najdeme i přehlednou tabulku škol na
území Podbořansko- Žatecko- Lounsko, kde u každé školy najdeme odkazy na www

stránky, termíny dnů otevřených dveří a také interaktivní prohlídku vybrané školy on-
line

Jde o první pokus projektu na našem území jak říká paní Janků a věří, že bude mít
dobrý ohlas pro okolí.


Druhý příspěvek měla připravený paní
Bc. Michaela Lochmanová, DiS. (CoolNA) – „Podpora pozitivního
rozvoje vzdělávání – představení nízkoprahového zařízení CoolNa v
Žatci“

Paní Lochmanová nám představila nízkoprahové zařízení CoolNa, a jak tento prostor
pro mládež mohl vzniknout díky podpoře z evropského projektu.
Posláním nízkoprahového zařízení CoolNa Žatec je nabízet mládeži ve věku 15 – 26
let prostor pro bezpečné trávení volného času, poskytování informací, pomoc a
podporu v jejich obtížných životních situacích a kladné ovlivňování jejich životního stylu
a hodnot, vždy dle jejich individuálních potřeb.
Více informací o projektu nám paní Lochmanová poskytla v prezantaci, která je
přílohou tohoto zápisu
Paní Janků se s paní Lochmanovou domluvily na možnosti propojení spolupráce s
nízkoprahem,

Příští téma setkání budeme věnovat tématům
jako je Swot analýza a místnímu akčnímu plánu a rozebrání splnění cílů
Dále by přivítal pan Olah od účastníků skupiny různé příspěvky, které budou věcné a
obohatí průběh setkání
Paní Lochmanová přislíbíla účast na dalším setkáním pracovní skupiny

Setkání probíhalo v přátelské atmosféře.
Další termín se uskuteční v měsíci lednu, přesné datum po domluvě se všemi
členy.

Přílohy :

Článek vyšel : 22.11.2021, počet zobrazení : 10 (10 tento měsíc)