Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Matematická a digitální gramotnost na základních školách 15.11.2021

22.11.2021:
Jednání PS Matematická gramotnost se konalo dne 15.11.2021 od 14 hod, distanční formou - Google meet.

 

Témata příspěvku: 

Mgr. Zuzana Lalíková – „Matematická gramotnost v prvním až třetím

ročníku ZŠ v prezenčním i distančním vzdělávání“

 

Paní učitelka ze základní školy Měcholupy, nám ukázala a představila formou prezentace jak žáky 

motivovat, aby pro ně byla výuka zábavná a vedla je jak k samostatnému řešení chyb tak i práci ve skupině v distanční výuce a představila nám metody, které se jí osvědčily a snaží se tak v dětech vytvořit pozitivní vztah k matematice a logickému uvažování i kritickému myšlení

 

- únikové hry na googleclassroom.cz  

- World Wall 

- Magnetické bankovky

 

Skupinové práce - násobilkové karty

                            - počítání v běhu

                            - Double

Tipy na učebnice podporující mat. gramotnost - Matýskova matematika

                                                                           - učebnice s metodou Hejného

 

pan

Mgr. Josef Vostrý ze Žatecké školy Komeňáček nás obohatil o jeho dlouholeté - nápady, zkušenosti a osvědčené metody ve výuce matematiky,     

Toto téma bylo i dobrým příspěvkem k diskuzi s ostatními členy pracovní skupiny, jeho rady byly velmi poučné.

  • Jak si poradit, když žáci mají problém např.s násobilkou, zlomky, jak mají rozpoznat sudé-liché číslo, krácení x násobení a celkové propojení české gramotnosti s matematikou 

        

  • Jak je důležitá motivace a vědět, jak žáky zaujmout, učit je formou hry a zapojit matematiku do reálného života

 

Dále byly diskutovány témata : 

- Vyučování v půlených hodinách

- Tandemová  výuka - Ano x Ne a proč, většina lektorů se shoduje pro spolupráci s       dalším lektorem nebo by uvítali součinnost s praxí studentů pedagogických škol   

Jaký je zájem ze strany žáků o doučování na ZŠ, toto téma bylo kladně diskutováno, žáci mají zájem o doučování i po předchozí domluvě s vyučujícím 

- Zavádějící učitelka

 

                                                               

Příspěvky  k tématům byly velmi poučné a přínosné pro všechny zúčastněné


 

Setkání probíhalo v přátelské atmosféře a další termín se uskuteční v měsíci lednu, přesné datum po domluvě se všemi členy.

Přílohy :

Článek vyšel : 22.11.2021, počet zobrazení : 10 (10 tento měsíc)