Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Zápis z PS Matematická a digitální gramotnost 23.10.2023

30.10.2023:
Setkání Pracovní skupiny Matematická a digitální gramotnost se konalo dne 23.10.2023 od 14:30 hodin v prostorách ZŠ Petra Bezruče 2000 v Žatci.

 

Program jednání:

1. Zahájení PS, program 
2. Projektová část 
3. Sdílení – dobré praxe a zkušenosti v oblasti podpory a rozvoje matematických a digitálních kompetencí - Jana Pipalová - edukativní hra Mathesso
4. Různé, diskuse

 

1) Zahájení
Pan Zárybnický zahájil poslední setkání pracovní skupiny v projektu MAP3 a přivítal všechny přítomné.


2) Projektová část 
Pan Zárybnický shrnul dosavadní výstupy končícího projektu MAP3 a informoval o podané žádosti do navazujícího projektu MAP4. Poté se přešlo k doplnění stanovených cílů, které byly také diskutovány a zapisovány do sdílené tabulky, která byla odeslána společně s pozvánkou na setkání. 


3) Sdílení – dobré praxe a zkušenosti v oblasti podpory a rozvoje matematických a digitálních kompetencí
 V rámci sdílení dobré praxe prezentovala svůj příspěvek paní ředitelka Jana Pipalová z mateřské školy Holedeč, která informovala o průběhu školení, které absolvovala na edukativní hru Mathesso – edukativní hra pro podporu předmatematických a matematických kompetencí. Dle jejích tvůrců „Základní myšlenka spočívá v aktivaci kognitivních procesů zodpovědných za vznik a rozvoj matematické intuice. Mathesso pracuje s dětmi zejména na podvědomé úrovni a pomocí bazální aritmetiky jim přibližuje vybrané matematické operace. U dětí předškolního věku se hraním hry rychle vytváří takzvaný páteřní aritmetický systém. Děti nepotřebují znát jediné číslo a pouze hraním této jednoduché hry pochopí princip násobení, prvočísel, mocnin a mimo jiné získají i reflexní znalost malé násobilky.“


 Paní ředitelka by hru spíše doporučila starším dětem nežli těm školkovým a nabídla několik tipů ohledně toho, jak by bylo možné hru využít ve výuce matematiky. Více o hře a pravidlech v odkazu: https://mathesso.cz/rules


4) V rámci bodu různé již nebylo třeba nic dalšího řešit.
     
Dnešní setkání proběhlo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné.


Zapsala: Anna Meniecová
 

Přílohy :

Článek vyšel : 30.10.2023, počet zobrazení : 22 (22 tento měsíc)