Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS matematická a digitální gramotnost 12.12.2022

5.1.2023:
Setkání skupiny matematická a digitální gramotnost se konalo v úterý 12. 12. 22 od 14,30 hod na Základní škole P. Bezruče 2000, Žatec.

 

Program jednání:

 

1. Zahájení, úvodní slovo - představení projektu MAP a cílů a úkolů PS

2. Aktualizace podkladů pro tvorbu dokumentu MAP - vize, SWOT analýza

3. Různé, diskuse   


 

Pan Zárybnický seznámil přítomné s programem jednání pracovní skupiny a projektem MAP3 s návazností na MAP4, kde bude opět možné čerpat finance na semináře, exkurze, pomůcky a vzdělávání pedagogů.

Upřesnil, že pracovní náplní skupiny bude pokračovaní v budování kapacit a posilování kompetencí zástupců partnerských subjektů formou sdílení metod, postupů, zdrojů a dalších informací.

 

Hlavním tématem jednání skupiny byla aktualizace SWOT analýzy a následná diskuse k tématům

 

- výběr vhodných lektorů a témat ke vzdělávání

- tandemová výuka

- pozvat zástupce z KAPu matematické gramotnosti na PS

- matematické olympiády

- potřeba zpracovat přehled matematických soutěží, vytvořit tabulku nebo dotazník o účasti žáků v soutěžích (v září poslat na školy)

- vytvořit přehled her do hodin matematiky

- seznam používaných a chtěných pomůcek 

Bylo doporučeno všem členům, aby posílali své návrhy na  vzdělávací semináře, školení a pomůcky asistence pracovních skupin.

 

Dnešní setkání probíhalo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné.

Příští setkání se uskuteční v pondělí 6.2.2023.


 

Zapsala: Anna Meniecová

Přílohy :

Článek vyšel : 5.1.2023, počet zobrazení : 27 (27 tento měsíc)