Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS financování 13.12.2022

5.1.2023:
Setkání skupiny financování se konalo v úterý 13. 12. 22 od 15,30 hod na Základní škole a Mateřské škola, Žatec, Dvořákova 24.

 

Program:

- MAP a možnosti financování přes MAS Vladař, PO 2021 – 2027

- IROP podporuje opět zvýšení kvality zařízení pro předškolní a základní vzdělávání dětí a žáků

 

Na začátku setkání pan Zárybnický všechny přítomné přivítal na pracovní skupině a seznámil s programem jednání poté předal slovo vedoucí pracovní skupiny paní Zdeňce Hamousové.

Paní Hamousová přivítala všechny přítomné na základní škole a informovala  o sestavení členů na pracovní skupině a možnosti setkávání. Dále informovala o podpořených projektech v okolních školách a uvedla příklady dobré praxe. 

Téma k diskusi o možnostech financování potřeb na školách, zázemí pro pedagogy, kabinety, venkovní učebny. Byla probrána možnost jak financovat a jak pomoci MŠ ve Staňkovicích v řešení z nedostatku prostor pro předškolní děti.

 

Poté si vzala slovo paní Nipauerová, která představila zatím předběžné informace v operačním programu IROP a to s vazbou na avízo 48. výzvy IROP / CLLD_Vzdělávání pro místní akční skupiny, která by se měla vyhlásit v lednu 2023.

Čerpala z připravené prezentace, která byla zúčastněným před zahájením jednání rozdána v tištěné podobě. Hovořilo se především o hlavních podporovaných aktivitách pro MŠ a ZŠ. Přesné podmínky budeme vědět až po otevření a zpřístupnění uvedené 48. výzvy IROP. Dále byla také řešena již otázka přípravy a „nový“ systém vyhlašování výzev v novém PO 2021 – 2027, kdy na MAS Vladař již nebude probíhat stejný proces hodnocení přijatých žádostí o podporu jako v minulém PO 2014 – 2020, ale žadatelé nyní budou podávat ke kontrole / schválení / soulad se SCLLD MAS Vladař 21+ své projektové záměry, ke kterým orgán MAS vydá „kladné vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD“, kdy budeme opět řešit preferenční kritéria výzvy pro hodnocení jako bylo v minulém PO 2014-2020, což znamená jednoduše řečeno věcné hodnocení projektů (opět bodový systém projektových záměrů).

 

Touto cestou bychom tedy požádali o spolupráci vedoucí a členy PS financování, aby během měsíce ledna 2023 společně sestavili návrhy na tyto preferenční kritéria a předali je tak na další PS.

 

Paní Nipauerová ještě uvedla, že by ráda v lednu 2023, po zpřístupnění potřebných pravidel ke 48. výzvě CLLD ze strany ŘO IROP uskutečnila první informační seminář. Ve spolupráci s vedoucím projektu – p. Zárybnický včas předá potřebné informace, jako je termín, místo konání a program semináře.

 

Pan Ryšavý s paní Nipauerovou apelovali mít zanesené záměry ve strategickém rámci a aktualizované pravidelně po 6měsících v dokumentu MAS.

 

Pan Ryšavý informoval o probíhajícím projektu IOM v průmyslové zóně Triangl, který se týká integrace migrantů z Ukrajiny, to vedlo k tématu doučování dětí i dospělých a celkovému začleňování do společnosti.

 

Na závěr bylo zmíněno téma NZÚ light.

 

Dnešní setkání probíhalo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné.

Příští setkání se uskuteční v úterý 7.2.2023 od 15:00hod v kanceláři MAS Vladař v Podbořanech.


 

Zapsala: Anna Meniecová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 5.1.2023, počet zobrazení : 22 (22 tento měsíc)