Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS čtenářská gramotnost a kulturní povědomí 7.12.2022

9.12.2022:
Setkání skupiny čtenářská gramotnost a kulturní povědomí se konalo v úterý 7. 12. 22 od 15,00 hod na Základní škole P. Bezruče 2000, Žatec.

 

Program jednání:

 

1. Zahájení, úvodní slovo - představení projektu MAP a cílů a úkolů PS

2. Aktualizace podkladů pro tvorbu dokumentu MAP - vize, SWOT analýza

3.  Různé, diskuse   


 

Pan Zárybnický přivítal všechny přítomné, seznámil s programem jednání pracovní skupiny a představil vedoucí PS paní Mgr. Petru Novou.

Upřesnil, že pracovní náplní skupiny bude pokračovaní v budování kapacit a posilování kompetencí zástupců partnerských subjektů formou sdílení metod, postupů, zdrojů a dalších informací.

 

Hlavním tématem jednání skupiny byla aktualizace SWOT analýzy a následná diskuse k tématům:

- databáze lektorů – výběr na zážitkovou metodu kritického myšlení, 

- projekt SYPO https://www.projektsypo.cz                           

- nakladatelství Raabe  https://www.raabe.cz/

- účast na knižním veletrhu 

- tandemová výuka, výběr škol pro sdílení tandemu

  (tip na doporučení v rámci prevence kriminality spolupráce dětí např. ze šestých tříd se žáky prvních tříd, následná je součinnost a ochrana starších dětí nad mladšími)

- technické zázemí pro rozvoj čtenářské gramotnosti

- čtenářské koutky

- čtenářské kroužky

 

Dále bylo zmíněno o potřebě

- vytvoření tabulek pro zapisování splněných indikátorů PS.

- zřízení přehledu nejčtenějších a nejoblíbenějších knih pro předškoláky, první a druhý stupeň ZŠ.

- databáze lektorů

 

Na závěr jednání bylo doporučeno všem členům, aby posílali asistence pracovní skupiny své návrhy na potřebné vzdělávací semináře, besedy, školení, pomůcky aj.

 

Dnešní setkání probíhalo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné.

Příští setkání se uskuteční ve středu 1.2.2023.


 

Zapsala: Anna Meniecová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 9.12.2022, počet zobrazení : 68 (68 tento měsíc)