Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Zápis z PS čtenářská gramotnost a kulturní povědomí 19.10.2023

26.10.2023:
Setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost a kulturní povědomí se konalo dne 19.10.2023 od 15:30 v prostorách Městská knihovny, náměstí Svobody 52 v Žatci.

Program jednání:

  1. Zahájení

  2. Projektová část   

  3. Prezentace aktivit Městské knihovny Žatec 

  4. Sdílení dobré praxe a zkušeností: Jana Šindelářová - představení ilustrační tvorby - fantasy obrázky, ilustrace, PC grafika, fotografie, kresby, olej, akryl, dětská ilustrace

  5. Sdílení - doporučené knihy

  6. Různé, diskuse

 

1) Zahájení

Pan Zárybnický zahájil poslední setkání pracovní skupiny v projektu MAP3 a přivítal všechny přítomné.

2) Projektová část 

Pan Zárybnický shrnul dosavadní výstupy končícího projektu MAP3 a informoval o podané žádosti do navazujícího projektu MAP4. Poté se přešlo ke kontrole plnění specifických cílů SR MAP, které byly také diskutovány a zapisovány do sdílené tabulky, která byla odeslána společně s pozvánkou na setkání. 

3) Prezentace aktivit Městské knihovny Žatec 

Paní Petra Misarová z knihovny seznámila přítomné členky PS s aktivitami, které knihovna pro školy nabízí. 

Následně slovo převzala paní knihovnice Veronika Koštáková, která představila knihy a ukázkové lekce pro žáky 1. a 2. stupně základních škol, které by mohly přilákat nové návštěvníky do knihovny. Zároveň došlo k dohodě na realizaci ukázkové hodiny pro vyučující českého jazyka a literatury.

 Nakonec členky PS sdílely své osvědčené knihy, které využívají při výuce a které podle nich pomáhají podporovat čtenářskou gramotnost. Seznam aktuálních aktivit a knihovnických lekcí bude odeslán členům PS spolu se zápisem ze setkání.

4) Sdílení dobré praxe a zkušeností

Na dnešním setkání měla také možnost představit se ilustrátorka, nejen dětských motivů, s působností na Podbořansku paní Jana Šindelářová. Prezentace její práce byla oceněna pro kvalitu a umělecký přístup k dětským motivům. Toto setkání bylo inspirující a ukázalo nám, jak umění ilustrace může obohatit a podpořit čtenářskou gramotnost. Více informací o její tvorbě najdete na webu: https://janasindelarova.estranky.cz/

5) Sdílení doporučených knih bylo inspirativní a nabídlo nové nápady pro další aktivity v oblasti čtenářské gramotnosti a kulturního povědomí.

6) V rámci bodu diskuze byla projednávání další témata:

  • co by MAP v rámci projektu mohl nabídnout knihovnám a jaké jsou možnosti financování besed se spisovateli, tím vznikla i diskuze jaké další autory by bylo dobré oslovit.

Celkově lze říci, že příspěvky paní Misarové, Koštákové a paní Šindelářové byly pro skupinu velkým přínosem.

Těšíme se na další takové inspirativní setkání, které přinese mnoho nových podnětů pro rozvoj čtenářské gramotnosti a kulturního povědomí.

Zapsala: Anna Meniecová

Přílohy :

Článek vyšel : 26.10.2023, počet zobrazení : 20 (20 tento měsíc)