Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Zápis z PS cizí jazyky 24.10.2023

31.10.2023:
Setkání Pracovní skupiny Cizí Jazyky se konalo dne 24.10.2023 od 14:15 hodin v prostorách Základní školy Petra Bezruče 2000 v Žatci.

Program jednání:

1. Zahájení 
2. Projektová část MAP3
3. Sdílení dobré praxe a zkušeností
4.  Různé, diskuse

1) Zahájení
Pan Zárybnický zahájil poslední setkání pracovní skupiny v projektu MAP3 a přivítal všechny přítomné.


2) Projektová část 
Pan Zárybnický shrnul dosavadní výstupy končícího projektu MAP3 a informoval o podané žádosti do navazujícího projektu MAP4. Poté se přešlo ke kontrole plnění specifických cílů SR MAP, které byly také diskutovány a zapisovány do sdílené tabulky, která byla odeslána společně s pozvánkou na setkání. 

3) Sdílení dobré praxe a zkušeností

V rámci sdílení dobré praxe a zkušeností 
Tato část byla de facto diskusní, kdy jsme řešili zajištění výuky cizích jazyků, a to především ve vztahu k učebnicím a dalším doplňkovým materiálem pro výuku jiných cizích jazyků, než je angličtina (konkrétně NJ a RJ).  Kolegyně sdíleli jejich zkušenosti a praxi s vytvářením doplňkových materiálů pro větší atraktivitu a efektivitu výuky, které si většinou vyrábějí samy.

4) Různé, diskuse

Během jednání byly diskutovány následující body:

Zmínili jsme obtíže, které jsou spojeny s projektem MAP3 a jeho nízkým zájmem o účast v pracovní skupině, což souvisí s vysokým pracovním vytížením pedagogů a nedostatečným volným časem. 
Dále byla řešena potřeba koordinátorů, zejména v rámci žáků s odlišným mateřským jazykem.
Hovořili jsme o vzdělávání pro pedagogy samotné.
Nakonec jsme se dotkli problematiky zajištění pracovních sešitů pro žáky.

 Dnešní setkání proběhlo v přátelském prostředí a uvolněné atmosféře a bylo hodnoceno jako velmi inspirativní.

            
                                                                               Zapsala: Anna Meniecová
 

Přílohy :

Článek vyšel : 31.10.2023, počet zobrazení : 102 (102 tento měsíc)