Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Zápis PS Předškolní vzdělávání 17.10.2023

24.10.2023:
Setkání skupiny Předškolní vzdělávání se konalo 17. 10. 2023 od 15:30 hod v MŠ Bří. Čapků 2775 v Žatci.

Program jednání:

1. Zahájení 
2. Projektová část MAP3
3. Sdílení dobré praxe a zkušeností - Veronika Lhotská - předškolní program EVVO zahrada a prezentace vlastní literární tvorby
4. Různé, diskuse

1) Zahájení

Pan Zárybnický zahájil poslední setkání pracovní skupiny v projektu MAP3 a přivítal všechny přítomné.


2) Projektová část 

Pan Zárybnický shrnul dosavadní výstupy končícího projektu MAP3 a informoval o podané žádosti do navazujícího projektu MAP4. Poté se přešlo ke kontrole plnění specifických cílů SR MAP, které byly také diskutovány a zapisovány do sdílené tabulky, která byla odeslána společně s pozvánkou na setkání. 

3) Sdílení dobré praxe a zkušeností

V rámci sdílení dobré praxe a zkušeností paní Veronika Lhotská, učitelka místní mateřské školy, sdílela své cenné zkušenosti a postupy týkající se environmentální výchovy (EVVO) v MŠ. Jelikož je paní učitelka do tematiky velice zapálená, nabídla řadu tipů, jak prolnout témata z EVVO s ostatními, „běžnými“ tématy, která jsou součástí ŠVP v MŠ. Na samém začátku setkání paní Lhotská doporučila specializační studium pro koordinátory EVVO v MŠ, které aktuálně absolvuje v pražském Toulcově dvoře. 
      Cílem specializačního studia je vybavit účastníky znalostmi, dovednostmi a motivací potřebnými k realizaci efektivní environmentální výchovy, resp. vzdělávání pro udržitelný rozvoj tak, aby získané znalosti a dovednosti mohli účinně aplikovat   
Paní Lhotská také představila svou knihu s názvem "Ekologové ze školky," kterou vytvořila v rámci své diplomové práce. Tato kniha je momentálně dostupná pouze v elektronické podobě, avšak paní Lhotská usilovně pracuje na tom, aby ji mohla vydat i tištěnou formou. Tato kniha je zasvěcena environmentální výchově v mateřských školách a nabízí inspiraci a návody pro učitele, jak propojit různá témata v průběhu celého školního roku. Jedná se o velice praktickou metodickou příručku, která by mohla být ostatním učitelkám v MŠ opravdovým přínosem.
    V neposlední řadě seznámila paní Lhotská přítomné členky pracovní skupiny s dalšími knihami a materiály, které používá při výuce environmentální výchovy. 
     Na závěr setkání nás paní Lhotská pozvala na exkurzi do školní zahrady, kde nám představila prostory pro vzdělávání, hru a odpočinek, které si svépomocí spolu s dětmi vytvořily. Tato exkurze byla velmi inspirativní a nabídla nápady pro doplnění školních zahrad o různorodé prostory pro environmentální výchovu. Paní Lhotská nám tak v praxi ukázala, jak důležitá a přínosná může být práce na rozvoji školního prostoru pro podporu vzdělávání a environmentální výchovy.


4) Různé, diskuse

Během jednání byly diskutovány následující témata :
Program Dobrý začátek (škola Empirica): 
školaEmpiricawww.scholaempirica.org/metodiky/dobry-zacatek/

     Dnešní setkání proběhlo v přátelském prostředí a uvolněné atmosféře a bylo hodnoceno jako velmi inspirativní.

            
                                                                               Zapsala: Anna Meniecová
 

Článek vyšel : 24.10.2023, počet zobrazení : 67 (67 tento měsíc)