Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na PS Předškolní vzdělávání 26.2.2024

1.2.2024:
Vážená paní, vážený pane,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na jednání Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání,
které se uskuteční dne 26. 2. 2024 od 15:00 hodin v prostorách Mateřské školy Žatec, Bratří
Čapků 2775, 438 01 Žatec. Předpokládaný termín ukončení je 16 hod.

 

PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Zahájení, úvodní slovo – představení RT týmu a projektu MAP4 jeho cílů a úkolů PS
2. Aktualizace členů PS
3. Implementace (aktivity, spolupráce, lektoři, pomůcky)
4. Sdílení dobré praxe a zkušeností
5. Různé, diskuse

Po skončení pracovní skupiny bude následovat seminář, jehož tématem bude program
Canva a další drobné aktivity, který bude vést lektorka Mgr. Zuzana Beerová Pelantová,
v čase od 16:00 v prostorách Mateřské školy Žatec, Bratří Čapků 2775, 438 01 Žatec.
Předpokládaný termín ukončení je 17 hod.

Přílohy :

Článek vyšel : 1.2.2024, počet zobrazení : 119 (119 tento měsíc)