Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na PS Polytechnické vzdělávání 28.2.2024

1.2.2024:
Vážená paní, vážený pane,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na jednání Pracovní skupiny Polytechnické
vzdělávání, které se uskuteční dne 28. 2. 2024 od 14:00 hodin v prostorách Základní školy
Žatec, nám. 28. října 1019, 438 01 Žatec. Předpokládaný termín ukončení je 15 hod.

 

PROGRAM JEDNÁNÍ
1 Zahájení, úvodní slovo – představení RT týmu a projektu MAP4 jeho cílů a úkolů PS
2. Aktualizace členů PS
3. Implementace (aktivity, spolupráce, lektoři, pomůcky)
4. Sdílení dobré praxe a zkušeností
5. Různé, diskuse

Po skončení pracovní skupiny bude následovat seminář na téma novinek a plánování Přírodovědného centra v Žatci, pod vedením lektorky – Mgr. Moniky Čechurové, Ph.D., v čase od 15:00 hod. v prostorách Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, 438 01 Žatec.
Předpokládaný termín ukončení je 16 hod.

Přílohy :

Článek vyšel : 1.2.2024, počet zobrazení : 140 (140 tento měsíc)