Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Proběhlé badatelské lekce s lektorkou paní Alenou Novákovou v mateřských školách ORP Žatec a Podbořany 1. pol 2024

8.7.2024:
V rámci projektu MAP4 Podbořansko-Žatecko navštívila lektorka paní Alena Nováková čtyři mateřské školy, kde vedla badatelské lekce zaměřené na různé přírodní jevy. Tyto akce měly za cíl nejen rozšířit vědomosti dětí, ale také podpořit jejich zvídavost a schopnost experimentovat. Každá návštěva byla plná zajímavých a interaktivních aktivit, které děti nejen bavily, ale také
poučily.

 

Workshopy v Podbořanské mateřské škole
V Podbořanské mateřské škole, Hlubanská a Žatecká se konaly badatelské workshopy
zaměřené na téma vody. Paní Nováková začala setkání úvodním dialogem, kde se dětí
ptala na jejich znalosti o vodě. Děti diskutovaly o tom, odkud voda pochází, kde se vyskytuje
a proč je důležitá.
Následně paní Nováková dětem představila různé pokusy s vodou. Děti mohly pozorovat,
jak se rozpouští jejich namalované obrázky ve vodě, jak se složený papír na hladině rozvine
do podoby květiny, nebo jak se teplá obarvená voda míchá se studenou. Tyto experimenty
nejenže zvětšily jejich zájem o vědu, ale také podpořily jejich dovednosti a jemnou motoriku.
Magnetické experimenty v Mateřské škole speciální v Žatci
Dne 30. května se konala další badatelská lekce, tentokrát na téma magnetismus, v
Mateřské škole speciální v Žatci. Cílem bylo seznámit děti s pojmem magnetismus a
podpořit jejich badatelské dovednosti.
Děti si prakticky vyzkoušely, co všechno má magnetické vlastnosti a prováděly pokusy jako
vodění kovového předmětu po předkreslené dráze, lovení kovových předmětů z lahve
pomocí magnetu, stavění věží z matek a další. Tyto aktivity nejen rozšířily jejich znalosti, ale
také podpořily jejich motoriku a zručnost.


Badatelská lekce v Mateřské škole Otakara Březiny v Žatci
Dne 4. června navštívila paní Nováková Mateřskou školu Otakara Březiny v Žatci, kde vedla
badatelské lekce na téma "Co dokáží barvy". Lekce byly určeny pro dvě třídy předškoláků -
třídu Sluníček a třídu Veverek.
Po úvodním představení tématu si děti vyzkoušely několik pokusů: sledování rozpíjení barev
na savém papíru, pozorování rozpouštění barev na kostce cukru ve vodě, víření barev v
mléce a čtení tajných vzkazů pomocí kouzelné lupy. Děti byly nadšené a motivované
pokračovat v pokusech i doma. Tento praktický přístup podpořil jejich zručnost a zájem o
vědu.

Závěrečné lekce v Mateřské škole U jezu v Žatci
Poslední badatelské lekce proběhly dne 6. června v Mateřské škole U jezu v Žatci, opět na
téma magnetismus. Děti ze třídy Soviček a třídy Koťátek měly možnost experimentovat s
magnety různého tvaru a velikosti a prozkoumat, co všechno magnety dokáží.
Děti byly velmi zaujaté a aktivní, některé aktivity je natolik zaujaly, že u nich zůstávaly i velmi
dlouho. Učitelé ocenili rozšíření znalostí dětí o magnetech a získali tipy na další praktické
aktivity.


Závěr
Paní Alena Nováková poděkovala všem dětem za jejich aktivní účast a učitelům za
spolupráci. Doporučila pokračovat v dalších badatelských aktivitách, které podporují
zvídavost a experimentování. Cílem těchto workshopů je seznámit děti s různými pojmy,
prozkoumávat vlastnosti různých předmětů a podporovat jejich badatelské a experimentální
dovednosti.

Galerie :

Článek vyšel : 8.7.2024, počet zobrazení : 15 (15 tento měsíc)