Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

!!!Zrušeno!!! Pozvánka na seminář seminář "Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku" 16. a 17.6.2021

11.5.2021:
Vážení,
vzhledem k nedostatečnému zájmu o seminář s názvem " Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku", který se měl konat ve dnech 16.+17.6.2021, s lektorkou pí. Jiřinou Bednářovou, jsme nuceni celou akci ZRUŠIT.
V blízké době připravíme krátký dotazník na téma pedagogická diagnostika a dle Vaší zpětné vazby se pak budeme snažit realizovat takový, o který bude největší zájem.
Omlouváme se těm, kteří se již na něj přihlásili a těšili..

Vážení,

přijměte prosím pozvání na akreditovaný seminář s názvem "Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku", který se bude konat 16. a 17.6.2021 vždy od 8:30 do 16:00 hod.
Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová
Termín: 16.+17.6.2021
Časová dotace: 2x 8 hod., seminář je akreditovaný
Čas: 8:30 - 16:00 hod.
Místo: distanční - Google Meet - odkaz bude včas upřesněn

 

Anotace:
Kurz prohlubuje dovednosti pedagogů v oblasti poznávání vývojové úrovně předškolního dítěte a následně ve stanovení potřebné míry obtížnosti podnětů tak, aby vzdělávání dítěte bylo důsledně vázáno k jeho individuálním potřebám a možnostem. Aby každému dítěti byla poskytnuta pomoc a podpora v míře, kterou individuálně potřebuje, a v kvalitě, kterou je schopno přijmout. V kurzu získané dovednosti přispívají k zajištění pedagogických aktivit v rozsahu potřeb jednotlivých dětí.

Zároveň přináší náměty podnětů pro jednotlivé oblasti vývoje, důraz je kladen na rozvoj vnímání a myšlení, na stimulaci a intervenci v oblasti matematické a čtenářské pregramotnosti a polytechnického vzdělávání.
Diagnostika zde není cílem, je prostředkem k poznání dítěte, úrovně vývoje jednotlivých schopností, dovedností a vědomostí. V pedagogické praxi se musí stát východiskem a součástí stimulace, intervence.

Program:
Během 2 dnů probereme následující bloky:
Blok č. 1: AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY
Blok č. 2: VÝVOJ PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE
Blok č. 3: MOTORIKA: jemná motorika, grafomotorika
Blok č. 4: ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ
Blok č. 5: PROSTOROVÁ ORIENTACE
Blok č. 6: ORIENTACE V ČASE
Blok č. 7: ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY
Blok č. 8: ŘEČ
Blok č. 9: FONOLOGICKÉ UVĚDOMOVÁNÍ
Blok č. 10: SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI, SEBEOBSLUHA, HRA

Vzdělávací cíl: Cílem programu je blíže seznámit pedagogy s jednotlivými fázemi vývoje předškolního dítěte, s diagnostikou dílčích funkcí, jako východiskem pro stimulaci, podněcování rozvoje tak, aby vzdělávání vycházelo z individuálních potřeb dítěte, ze znalosti aktuálního stavu jeho vývoje, jeho možností, konkrétní životní a sociální situace. Předkládaná diagnostika chápe posouzení vývojové úrovně dítěte v jednotlivých oblastech jako výchozí podklad pro míru obtížnosti zadávaných podnětů

Kurz je určen pro pedagogy (pedagogové mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální pedagogové, ostatní pedagogičtí pracovníci).

 

Registrační formulář:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJaXLcIQoyde2qtKxN5esrLIt17aDWE0XKB91AgUEuR1QsPg/viewform

 

Přílohy :

Článek vyšel : 11.5.2021, počet zobrazení : 1085 (1085 tento měsíc)