Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na seminář Dílna čtení jako nástroj rozvoje čtenářské gramotnosti 17.2. a 18.2.2021

26.1.2021:
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář s názvem "Dílna čtení jako nástroj rozvoje čtenářské gramotnosti".
Seminář máme možnost rozdělit do dvou dnů, a můžeme tak vyjít vstříc vám všem, kteří měli zájem se dílen čtení zúčastnit, ale z organizačních důvodů nešlo absolvovat 8 hodinový seminář.
Nově se tedy bude konat ve dvou na sebe navazujících dnech, a to 17.2. a 18.2.2021, vždy od 13 do 16,30 hod. (součástí je i 30 minutová přestávka). Seminář bude probíhat distančně, na platformě Google Meet, s tím, že přihlašovací údaje budou včas zaslány.
Lektorka: Nina Rutová

 

Seminář je akreditovaný.

Seminář bude probíhat distančně - Google Meet + přihlašovací údaje budou včas zaslány.

 

Anotace:

V dílnách čtení děti čtou beletristické knihy dle svého výběru a společně sdílejí příběhy svých hrdinů a své prožitky z četby se spolužáky. Tyto aktivity vedou k porozumění čtenému textu, k vlastnímu prožitkovému čtení a radosti ze čtení.

V tomto semináři se zamyslíme nad tím, jakými konkrétními aktivitami je možné rozvíjet u žáků čtenářské dovednosti. Promyslíme, jak zavést a v průběhu roku vést dílny čtení. Vyzkoušíme si, které strategie vedou k vlastnímu porozumění textu a jak se pak proměňují ve čtenářskou dovednost. Vše si předvedeme na konkrétních výstupech žáků. Představíme si možnosti, jak učit děti vybírat si knihy, jak o knihách s dětmi přemýšlet, jaké úkoly vedou k porozumění čtenému a také jak hodnotit společně s žáky jejich čtenářské pokroky.

Na modelové lekci si vyzkoušíme čtení s účelem, s volbou úkolů (ve vazbě na úrovně myšlenkových operací podle Bloomovy taxonomie) a osvětlíme přínosy vzájemného sdílení čtenářských zážitků pro rozvoj čtenářství.

 

Program semináře:

  • teoretická východiska
  • čtenářské strategie (např. vytváření souvislostí, vizualizace, vyvozování, kladení otázek,
  • sledování porozumění, …)
  • motivační aktivity pro čtení
  • praktická ukázka aktivit
  • výběr vhodné literatury pro děti a mládež
  • sebehodnocení
  • diskuze a reflexe

 

Odkaz pro registraci:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5_5XkI0rHo6LqacjR8wsezTGYZrSObeJ3n-YSK4DZb9ex0A/viewform

Přílohy :

Článek vyšel : 26.1.2021, počet zobrazení : 1359 (1359 tento měsíc)