Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na seminář "Jak nevyhořet" 4.11.2020

8.10.2020:
Termín: 4.11.2020
Čas: 13,00 - 17,00 hod.
Místo: distančně - platforma ZOOM; přihlašovací údaje budou včas zaslány
Lektor: Mgr. Dana Forýtková

 

Akreditovaný seminář v délce 8 vyučovacích hodin, jehož obsahem je ujasnění chování, které předchází riziku vyhoření.


 Cílem semináře je teoreticky i prakticky seznámit pedagogy s možnostmi prevence vůči nejrůznějším škodlivým vlivům, které se objevují ve školním prostředí vlivem dlouhodobého pobývání v situacích, které jsou emocionálně         náročné, a které mohou vést k tělesnému, citovému a duševnímu vyčerpání pedagoga. Obsah interaktivního semináře se zaměřuje na pracovní zátěže ve školním prostředí a psychohygienická doporučení - úprava životního stylu, efektivní zacházení s časem, řešení případových situací, osvojení si postupů a technik: jak správně relaxovat, odpočívat, včetně nácviku jednoduchých relaxačních technik. Závěrečná část semináře se zabývá vytvářením vhodného pedagogického a pracovního prostředí školy – individuální strategie řešení krizových a stresových situací ve vztahu ke kolegům, principy komunikace a spolupráce v učitelském sboru, pravidla chování mezi kolegy ve škole.

Seminář bude probíhat interaktivní formou - velký prostor bude věnován diskuzím a řešením modelových situací.

 

Registraci prosím proveďte prostřednictvím následujcího odkazu, nejpozději do 2.11.2020:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBVaOBtKTMaZIX7FiPfKes5yeu7j1qSgzm_acmbbNlhn73gA/viewform

Přílohy :

Článek vyšel : 8.10.2020, počet zobrazení : 430 (430 tento měsíc)